Kullanıcı Adı: Şifre:

KATEGORİLER
Ana Sayfa
Genel Kategori (20)
Mahalli İdareler (56)
İdari Mevzuat (34)
Mali Mevzuat (59)
Kamu Personeli (48)
Arazi Kullanımı, Yerleşkeler ve İmar (43)
Kamu ve Devlet İhale (56)
Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık (14)
İş Hukuku ve İş Güvenliği (22)
Yeni Soru Sor
Soru-Cevap Ara
Mevzuat Soru - Cevap
1. Sıkça sorulan sorular sayfasına hoşgeldiniz.
2. Site ile ilgili tüm yardım konuları kategori olarak ayrılmıştır.
3. İlgili kategorilere tıklayarak soru ve cevaplara ulaşabilirsiniz.
4. Soru-Cevap Ara sistemiyle soru-cevaplarda arama yapabilirsiniz.
5. Cevabını bulamadığınız soruları sistem üzerinden form aracılığıyla sorabilirsiniz.
6. Eğer sistem açıksa, sorunuz yanıtlandığında e-posta ile bilgilendirilirsiniz.

YENİ EKLENEN SORU-CEVAPLAR
bir önceki sorumda 21/b pazarlık usülünü uygulayıp uygulayamacağımı sormuştum 21/b ye göre yapılamayacağı kanaaatinde olduğunuzu bildirdiniz. Biraz daha ayrıntılı olarak gecikme sebeplerini açıklayarak tekrar sormak istiyorum.Belediyemizce 03/02/2015 tarih ve 36687901-754.99-502 sayılı yazımız ile Samsun Valiliği Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne ilave süre ile ilgili başvuru yapılmış olup kaba inşaat ancak tamamlanmış ve Belediye Meclisimizce modernizasyon planının uygulanması için gerekli olan borçlanma kararı ağustos ayı toplantısında alınmıştır. Makine ve arıtma sistemi için gerekli olan malzemenin bir kısmının ithal malzeme olması sebebiyle tedarik süreci uzun zaman alacaktır. İhale süreci,malzemenin temini ve montajı için yaklaşık 7-8 aylık zaman dilimine ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıda açıklanan gerekçeler gösterilerek modernizasyon için gerekli makine ve arıtma sistemi ihalesi 21/b pazarlık usulü ile yapılabilirmi?
Bahsini yaptığınız bu gerekçeler 21/b nin devamında sayılan, ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine , diye bahsedilen kapsama girer mi girmez mi bilemiyorum. Kanımca girmez. Neden? Kanunun bu maddesinde sayılan bu hususlar daha çok doğrudan açık ihaleye gidilemeyen doğal afet, salgın hastalık ve can ve mal tehlikesi gibi haller diye tanımlanmış veya derken buna ekleme yapılarak diğer bağlantılı hususlar anlatılmak istenmiş. Yani ortada bu derece önemli bir mücbir sebep olması gerek. Kaldı ki sizin saydığınız hususlar idarenin önceden plan ve program dahilinde hareket etmediğinin bir göstergesi. Nerede kaldı stratejik plan; gösterge ve hedefleriniz, performans gösterge ve hedefleri, bütçe tahmin çalışmalarınız neden bunu çok öncesinden öngörmüyorsunuz. 5018 Sayılı Kanununun ruhuna uygun bir yaklaşım sergilenmesi gerek. Konu bana göre hassas ve ama eğer siz kendinizce mücbir sebep gösterirseniz sonuçlarına da katlanmak durumunda kalmalısınız. Belki sonucundan hiç bir şey de çıkmaz belki de fazlasıyla çıkar bilemiyorum orası sizin taktirinize kalmış. Görüş ve kanaatimizin hukuki bir bağlayıcılığı yoktur.. Çevre belediyelerin benzer uygulamalarını araştırabilirsiniz. Ama şuna dikkat edin kötü örnek hiç bir zaman emsal teşkil etmez.
canan çetinkaya 26.08.2015 13:29:46 Olumlu: 0 Olumsuz: 0
Mezbaha modernizasyon planı ile ilgili bir alım yapmak istiyoruz. Gıda İşlemlerinin kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmelikle gıda işletmelerine verilen sürenin 31/12/2015 tarihinde sona ermesi gerekçe gösterilerek kalan süenin yetersiz olması sebebiyle 21/b pazarlık usulü ile ihale yapılması uygunmudur?
Konu hakkında sağlıklı bir karar verebilmek için Pazarlık usulü Kanunun 21’inci maddesine baktığımızda; “Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. Gıda İşlemlerinin Kayıt ve Onayı Hakkındaki Yönetmelik amir hükümleri incelendiğinde Yönetmeliğin yeni bir yönetmelik olmadığı 17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği incelenmiştir. Bu süre o yönetmelikte 31.12.2013 olarak gösterilmektedir. Hadi diyelim bu süre Tebliğ ile 31.12 2015 olarak uzatılarak gösterilse bile bu süre öncesinde ihalenin usulüne uygun yapılabilmesi için makul bir süre bulunmaktadır. Bu süreyi geçirmiş olmanız dolayısıyla 21/b ye göre ihaleye girmeniz zaten 21/b amir hükmüne uygun değildir. Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmamış olsa idi 21/a ya göre rahatlıkla yapabilirdiniz. Zira 21/b hükmü; Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, hususlarını içermekte. Hadi diyelim burada idare tarafından öngörülemeyen olayların ortaya çıkması halinde denilmekte böyle bir şey olabilmesi içinde çok önemli bir mücbir sebebin olması lazım. Dolayısıyla 21/b ye göre yapılamayacağı kanaatini taşımaktayız.
canan çetinkaya 26.08.2015 09:01:37 Olumlu: 0 Olumsuz: 0
Merhabalar belediye başkanlığımız iktisadi ve idari işletmeler bünyesinde çalıştırılmak üzere konak ve restoran açtık. Belediye Başkanlığımıza gelen misafirlerin gerek konaklama gerekse restoran giderlerini de belediye bütçesinden karşılamak istediğimizde konak tarafından belediye ye kesilen fatura doğrultusunda ödemekteyiz fakat çelişkiye düştüğümüz konu ve konular aşağıda çıkarılmıştır. 1. Belediye Başkanlığı bünyesinde böyle bir işletme varken misafirlerin farklı yerde ağırlanması doğru mudur. 2. Eğer farklı bir yerde ağırlamamız mümkün değilse faturalarda teklif mektubu düzenlememiz mecburi midir. 3. Ayrıca belediye meclis kararıyla belirlenen fiyatların değiştirilemeyeceği de göz önünde bulundurulduğunda farklı ve uygun fiyatlı yerden yararlanmak mı daha doğru olur. Gibi konularda vereceğiniz fikirlerinizle yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar ve kolaylıklar dilerim. Engin ERSOYDAN Yazı İşleri Müd
Belediye Bütçesinden yapılacak Temsil ve Ağırlama Giderleri ile ilgili İçişleri Bakanlığınca çıkarılmış Yönerge kapsamında neyin yapılabileceği neyin yapılamayacağı ağırlama ve sair hususlar orada belirtilmiştir. Lütfen bu Yönergeyi inceleyiniz. Bahsini yaptığınız konu göreceli bir konudur. Neden ve nasıl belediye misafir hanesinde ağırlanmadığı hususunu biz bilemeyiz. Öyle bir zorunluluk olup olmadığı ise İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yukarıda bahsini yaptığımız yönerge hükümleri kapsamında değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Burada çıkış noktamız bu yönergedir. Size ait bir konaklama yeri olmasaydı da zaten bu yönergeye göre ağırlama yapılacaktı.
engin ersoydan 11.08.2015 12:35:16 Olumlu: 0 Olumsuz: 0
Merhabalar 154 seri numaralı Devlet memurları Genel Tebliğinde ‘’Yıllık izin Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması, denilmektedir. 10 yıllık hizmet süresini yıl içerisinde dolduran memurun izin kullanım hakkının 20 günden 30 güne çıkarılması hususunda; 1. Memur izin hakkını derece kademe ilerlemesi yapılmadan önce kullanmışsa tekrar 10gün izin hakkı doğar mı? 2. 30 günlük izin hakkı yarı yılı kapsamasından dolayı derece kademe ilerlemesinden sonra izne ayrılması durumunda 30 günlük izin alabilir mi? 3. 30 günlük izin hakkı bir sonraki yıla mı sarkar? Yukarıda belirtilen maddelerde çelişkiye düşülmüş olup tarafımıza gereken cevabı verirseniz sevinirim. Engin ERSOYDAN Yazı İşleri Müdürü
Devlet Memurunun yıl içinde derece ve kadame ilerlemesi gerçekleşerek 10 yılını doldurması halinde o yıl içinde 20 günlük iznini kullanmışsa kalan sürede izni 30 güne çıktığından bakiye 10 günü o yıl içerisinde kalan dönemde kullanabilir ya da ertesi yıla devredebilir. Ya da kademe ilerlemesi anına kadar hiç izin kullanmamışsa izni 30 güne çıktığı için yılın sonuna kadar kalan sürede isterse ve amirinin uygun görmesi gibi mevzuattaki koşullar dikkate alınarak 30 günlük iznini kullanabilir ya da ertesi yıla devredebilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Yani bir örnekle açıklayalım 2014 te kalan 20 gün izniniz vardı 2015 izni ile birleşti. 2015 te 20+30 50 gün izniniz var. 2014 ün iznini 2015 te tamamını kullanmanız gerekir. Aksi taktirde devretmez. Yine örnekle devam edelim; 2015 te çok iş vardı izne fazla çıkamadınız 15 gün toplamda izin kullandınız diyelim. 2016 ya geçildiğinde 2015 in kullanılmayan 30 günü olduğu gibi devreder ve 2016 nın izniyle birleşir 60 gün olur. 2014 ün 2015 te kullanamadığınız 5 günü 2016 ya devretmez yani
engin ersoydan 09.07.2015 12:43:11 Olumlu: 0 Olumsuz: 0
İlkokul mezunu memur personel itfaiye çavuşluğunda görevlendirilebilir mi? Yönetmelikte bu soru için net bir cevaba rastlanmamıştır tarafımıza acil cevap verebilirseniz sevinirim. Engin ERSOYDAN Yazı İşleri Müd.
21 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılmış belediye İtfaiye Yönetmeliğinin Atanma Şartları başlığını taşıyan 5. bölümdeki İtfaiye erliğine atanma şartlarına bakıldığında; MADDE 15 – (1) İtfaiye erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra; a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, b) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak, c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, ç) 25 yaşını doldurmamış olmak, şartları aranır. denmiştir. Dolayısıyla ilkokul mezunu memur personelin değil itfayi çavuşu, itfaiye eri bile olarak ataması yapılamaz. Zira yukarıda yönetmeliğin ilgili maddesinde itfaiye eri olarak ataması yapılabilmesi için 657/48. madde koşullarının yanı sıra en az lise veya dengi okulu mezunu olması gerekir. Ayrıca diğer şartları taşıması gerekir...Zaten İtfaiye kadrosu hiyerarşi gerektirir. Önce itfaiye eri olunmalıdır sonra aşama aşama diğer rütbelere geçiş olabilmelidir. Aynı yönetmeliğin 30 maddesi itfaiye teşkilatına başka memurlardan geçişi de düzenlemiştir. Koşulları aşağıda ki 18. maddede belirtilmiştir. Zaten aşağıdaki 18. madde ilk cevapta belirtilen 15. madde koşullarını aramış sadece 30 yaşını aşmama koşulunu düzenlemiştir. İtfaiye erinin üst mertebelere geçişi için yönetmeliğin görevde yükselme şartları aranacaktır. Yani bir itfaiye erinin itfaiye çavuşu olabilmesi için görevde yükselme koşulları gereği gerekli şartları taşıyıp taşımadığı göz önünde bulundurulacaktır. Görevde yükselme koşulları da aynı yönetmeliğin 19. maddesinde kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Başka memurluklardan naklen geçiş MADDE 18 – (1) Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asıl memur iken, belediye itfaiye erliğine geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 15 inci maddedeki yaş dışındaki diğer şartları taşımaları ve 16 ncı maddede öngörülen sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak itfaiye erliğine atanabilir.
engin ersoydan 06.07.2015 15:11:29 Olumlu: 0 Olumsuz: 0