Kullanıcı Adı: Şifre:

En Güncel Mevzuat.. !

 

Mevzuat Arama Portalı...

     Aramak istediğiniz anahtar kelimeyi yazıp Ara butonu ile aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. Anahtar kelime sayı,tarih veya ilgili konunun adını içerebilir.
Sonuç alamadığızda farklı kelimelerle tekrar deneyiniz.

Duyurular;

 


22 Ocak 2019 Tarihli ve 30663 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yurt Dışında Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

19 Ocak 2019 Tarihli ve 30660 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Xylella Yaprak Yanıklığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik "

" Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/9) "

" İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/8) "

" Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Ocak 2019 Tarihli ve 30659 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7161 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 28) "

" Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği "

" Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 25/12/2018 Tarihli ve 2015/3309 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 25/12/2018 Tarihli ve 2015/18986 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Ocak 2019 Tarihli ve 30658 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hazine Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (Tebliğ No: 2003/42)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/50) "

" Anayasa Mahkemesinin 28/11/2018 Tarihli ve 2015/18918 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/12/2018 Tarihli ve 2015/3747 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Ocak 2019 Tarihli ve 30657 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 61) "

" Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 609) "

" Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 610) "

" Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 611) "

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) "

" Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gemi Teçhizatı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Petrol Tankerlerinin Çift Cidar veya Eşdeğer Tasarım Şartlarının Uygulama Esasları ve Kabotajda Çalışan Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tatvan Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karayolları Genel Müdürlüğü Adli ve Hukuki Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karayolları Genel Müdürlüğü Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karayolları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tünel İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği (SHY-6C)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çok Hafif Hava Araçları ile Ticari Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği (SHY-6A-ÇH)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Deniz Uçakları ile Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği (SHY-Deniz)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi ve Standardizasyonu Yönetmeliği (SHY-CNS/KYS)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği (SHY 147)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY 66)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının Sertifikalandırılmalarına İlişkin Yönetmelik (SHY-Seyrüsefer)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans ve Yetkilendirme Yönetmeliği (SHY-ATSEP)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hava Trafik Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (SHY 65-02)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65-01)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hava Trafik Yönetimi Yazılımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hava Trafik Yönetiminde Emniyet Gözetimi Hakkında Yönetmelik (SHY-Gözetim)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Yönetmeliği (SHY-HUK)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY 14A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-07)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY 145)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim, Teknik Gözetim ve Müşavirlik Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDTGMK)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği (SHY SMS)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Uçuş Harekât Uzmanı Lisans Yönetmeliği (SHY-UHU)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yer Tabanlı Radyo Seyrüsefer Sistemleri Uçuş Kontrol Yönetmeliği (SHY-UK)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yerli ve Yabancı Hava Aracına Yapılan Emniyet Değerlendirmeleri Yönetmeliği (SHY-RAMP)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 146’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 127) "

" İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ Sıra No: 67’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 128) "

" Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 129) "

" TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 42’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 130) "

" Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 131) "

" Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ Sıra No: 217’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 132) "

" Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 133) "

" Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 15) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 134) "

" Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 31’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 135) "

" Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 15’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 136)

" Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ Sıra No: 9’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 137) "

" Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 138) "

" Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ Sıra No: 46’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 139) "

" Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ Sıra No: 40’ın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 140) "

" Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ Sıra No: 20’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 141) "

" Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ Sıra No: 26’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 142) "

" Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ Sıra No: 27’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 143) "

" Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında Tebliğ Sıra No: 22’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 144) "

" Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 44’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 145) "

" İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 65’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 146) "

" Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 43’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 147) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Ocak 2019 Tarihli ve 30653 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/5) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/6) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7) "

" Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi "

" Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Ocak 2019 Tarihli ve 30652 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 27) "

" Bazı Enstitü ve Fakültelerin Kurulması, Bazı Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 576) "

" Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 579) "

" Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilât Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 577) "

" Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

09 Ocak 2019 Tarihli ve 30650 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/2) "

" Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/3) "

" Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/4) "

" Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/5) "

" Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/6)

" Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/7) "

" Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 26) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

05 Ocak 2019 Tarihli ve 30646 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) "

DÜZELTMELER: Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat ile İlgili "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

04 Ocak 2019 Tarihli ve 30645 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 28/11/2018 Tarihli ve 2018/5145 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 12/12/2018 Tarihli ve 2017/34332 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

03 Ocak 2019 Tarihli ve 30644 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 17/10/2018 Tarihli ve E: 2017/162, K: 2018/100 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

02 Ocak 2019 Tarihli ve 30643 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ "

" Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.c)

" Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.ç) "

" Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.b) "

" Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi "

" Anayasa Mahkemesinin 11/12/2018 Tarihli ve 2014/1759 Başvuru Numaralı Kararı "

" Yüksek Seçim Kurulunun 02/01/2019 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı "

" Yüksek Seçim Kurulunun 02/01/2019 Tarihli ve 2 Sayılı Kararı "

" Yüksek Seçim Kurulunun 02/01/2019 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı "

" Yüksek Seçim Kurulunun 02/01/2019 Tarihli ve 4 Sayılı Kararı ve Eki 138/II Sayılı Genelge Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkileri "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Kasım 2018 Tarihli ve 30592 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2018/1) "

" Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1a) "

" Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1.c) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Kasım 2018 Tarihli ve 30591 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tradresimizden ulaşabilirsiniz..

9 Kasım 2018 Tarihli ve 30590 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 322) "

" Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4) "

" Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2014/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/36 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/45 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/47 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/51 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/54 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/55 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/56 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Kasım 2018 Tarihli ve 30589 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Mühendis, Eksper ve Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği "

" Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 12/9/2018 Tarihli ve 2015/7179 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Kasım 2018 Tarihli ve 30588 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanması, Çalışması, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Kasım 2018 Tarihli ve 30584 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 152) "

" 7150 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

2 Kasım 2018 Tarihli ve 30583 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7149 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun "

" Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 19/9/2018 Tarihli ve 2017/36736 Başvuru Numaralı Kararı "

" DÜZELTME Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

1 Kasım 2018 Tarihli ve 30582 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik "

" Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 20/9/2018 Tarihli ve 2016/68962 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 266) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 502) "

" Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2018/11, K: 2018/86 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/9/2018 Tarihli ve 2015/3522 Başvuru Numaralı Kararı "

" 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Ekim 2018 Tarihli ve 30578 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sabit Kıymetler Yönetmeliği "

" Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) "

" Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2018/38) "

" Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) "

" Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 10) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/39) "

" Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/27) "

" Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


26 Ekim 2018 Tarihli ve 30577 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7148 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun "

" Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.c) "

" Anayasa Mahkemesinin 19/7/2018 Tarihli ve 2014/13117 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/9/2018 Tarihli ve 2015/18161 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Ekim 2018 Tarihli ve 30576 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kuru Üzüm Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 12/9/2018 Tarihli ve 2015/6999 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Ekim 2018 Tarihli ve 30572 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Hakkında Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Ekim 2018 Tarihli ve 30571 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/36) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

19 Ekim 2018 Tarihli ve 30570 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çevre Etiketi Yönetmeliği "

" Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik "

" Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Ekim 2018 Tarihli ve 30567 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/35) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/37) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/38) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Elektronik İhale Seri No: 2) "

" Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2018/68, K: 2018/87 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 12/9/2018 Tarihli ve 2017/30723 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/9/2018 Tarihli ve 2017/24715 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Ekim 2018 Tarihli ve 30564 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/6) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

09 Ekim 2018 Tarihli ve 30560 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3) "

" Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No: 2013/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/39) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

06 Ekim 2018 Tarihli ve 30557 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51) "

" Anayasa Mahkemesinin 5/7/2018 Tarihli ve E: 2018/7, K: 2018/80 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

05 Ekim 2018 Tarihli ve 30556 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2018/34) "

" Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/34) "

" Anayasa Mahkemesinin 19/7/2018 Tarihli ve 2015/10945 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Eylül 2018 Tarihli ve 30550 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi "

" Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi "

" Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Eylül 2018 Tarihli ve 30549 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/8) "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5) "

" Anayasa Mahkemesinin 18/4/2018 Tarihli ve 2014/4645 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/7/2018 Tarihli ve 2014/15428 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Eylül 2018 Tarihli ve 30548 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 19/7/2018 Tarihli ve 2014/5927 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 19/7/2018 Tarihli ve 2015/2401 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 19/7/2018 Tarihli ve 2015/2909 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


26 Eylül 2018 Tarihli ve 30547 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/31) "

" Anayasa Mahkemesinin 7/6/2018 Tarihli ve 2015/10131 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 19/7/2018 Tarihli ve 2014/7998 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Eylül 2018 Tarihli ve 30546 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 18/7/2018 Tarihli ve 2014/13514 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 18/7/2018 Tarihli ve 2015/15242 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Eylül 2018 Tarihli ve 30545 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Eylül 2018 Tarihli ve 30541 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7) "

" Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/7) "

" Anayasa Mahkemesinin 3/7/2018 Tarihli ve 2017/34955 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 18/7/2018 Tarihli ve 2017/30510 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

19 Eylül 2018 Tarihli ve 30540 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 106) "

" Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik "

" Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ (II-16.2) "

" Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri VIII, No: 51)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri VIII, No: 77) "

" Anayasa Mahkemesinin 27/6/2018 Tarihli ve 2015/17126 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/7/2018 Tarihli ve 2014/18275 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Eylül 2018 Tarihli ve 30539 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Eylül 2018 Tarihli ve 30537 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/30) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Eylül 2018 Tarihli ve 30536 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/8) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Eylül 2018 Tarihli ve 30535 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Satınalma Yönetmeliği "

" Et ve Balık Kurumu İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Eylül 2018 Tarihli ve 30534 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 90) "

" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 91) "

" Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği (Tebliğ No: 2005/34)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 35) "

" Anayasa Mahkemesinin 17/7/2018 Tarihli ve 2014/11917 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/7/2018 Tarihli ve 2014/13176 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Eylül 2018 Tarihli ve 30533 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 17) "

" Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85) "

" Kazandan Beslemesi Olanaksız Olan Jandarma Genel Komutanlığı Mensubu Erbaş/Erlere Ödenen Tayın Bedelinin Kullanımına İlişkin Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


11 Eylül 2018 Tarihli ve 30531 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Eylül 2018 Tarihli ve 30530 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

09 Eylül 2018 Tarihli ve 30529 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" TS 6269 Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2018/13) "

" İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4) "

" İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

08 Eylül 2018 Tarihli ve 30528 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/29) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/30) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/32) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


07 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/47) "

" Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/49) "

" Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/50) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/33) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

06 Eylül 2018 Tarihli ve 30526 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) "

" Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3) "

" Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde Ödenmeyen İşletme ve Bakım Ücreti veya Su Kullanım Hizmet Bedeli ile Elektrik Enerjisi Borcu Bulunan Çiftçilerin Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemelerinden Mahsuben Alınmasına İlişkin Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda http://www.ideyonetisim.com.tr/ adresimizden ulaşabilirsiniz..

05 Eylül 2018 Tarihli ve 30525 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) "

" Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2017 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ (No: 2018/33) "

" İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/6) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/28) "

" Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/3) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda http://www.ideyonetisim.com.tr/ adresimizden ulaşabilirsiniz..

04 Eylül 2018 Tarihli ve 30525 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

03 Eylül 2018 Tarihli ve 30524 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

01 Eylül 2018 Tarihli ve 30522 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 16) "

" Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/6) "

" Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

31 Ağustos 2018 Tarihli ve 30521 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin,Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 48) "

" Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 51) "

" Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar?Sayısı: 52) "

" Kanunlarda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 57)"

" Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/36) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Ağustos 2018 Tarihli ve 30511 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 36) "

" 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 41) "

" Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 42) "

" Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2018/1 (Değişik İşler), K: 2018/9 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 5/7/2018 Tarihli ve E: 2017/170, K: 2018/77 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Ağustos 2018 Tarihli ve 30508 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Jandarma Genel Komutanlığına Mensup Subayların Emekliye Sevk Edilmeleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/99) "

" Jandarma Genel Komutanlığına Mensup General ve Albayların Bir Üst Rütbeye Terfi Ettirilmeleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/100) "

" Jandarma Genel Komutanlığına Mensup Generallerin Atanmaları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/101) "

" Jandarma Genel Komutanlığına Mensup Subayların Atanmaları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/102) "

" Sahil Güvenlik Komutanlığına Mensup Albayların Bir Üst Rütbeye Terfi Ettirilmeleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/103) "

" Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Ağustos 2018 Tarihli ve 30507 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ "

" 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Ağustos 2018 Tarihli ve 30506 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

06 Ağustos 2018 Tarihli ve 30501 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 15) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

03 Ağustos 2018 Tarihli ve 30498 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7146 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Adalet Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller (Karar Sayısı: 9) "

" Anayasa Mahkemesinin 12/6/2018 Tarihli ve 2014/11868 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

31 Temmuz 2018 Tarihli ve 30495 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7145 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" 2018/2019 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4)

" Strateji ve Bütçe Başkanlığının Teşkilatlanması Tamamlanıncaya Kadar İlgili Kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına Verilen Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlık ve Uygulamasına İlişkin Görev ve Yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca Kullanılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5) "

" Anayasa Mahkemesinin 28/6/2018 Tarihli ve 2015/6071 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 28/6/2018 Tarihli ve 2015/16449 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 28/6/2018 Tarihli ve 2016/15634 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 28/6/2018 Tarihli ve 2017/26780 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Temmuz 2018 Tarihli ve 30493 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Temmuz 2018 Tarihli ve 30492 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Temmuz 2018 Tarihli ve 30491 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife "

" Anayasa Mahkemesinin 12/6/2018 Tarihli ve 2014/3735 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 27/6/2018 Tarihli ve 2014/14284 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 27/6/2018 Tarihli ve 2017/36197 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Temmuz 2018 Tarihli ve 30488 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 13) "

" İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 14) "

" Anayasa Mahkemesinin 7/6/2018 Tarihli ve 2014/5671 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Temmuz 2018 Tarihli ve 30480 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 11) "

" Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 12) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4) "

" Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 5) "

" Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 6) "

" Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 7) "

" Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 8) "

" Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 9) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Temmuz 2018 Tarihli ve 30478 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1) "

" Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 2) "

" Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 3) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

09 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yüksek Seçim Kurulu Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği "

" Yüksek Seçim Kurulu Seçim Uzmanlığı Yönetmeliği "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501) "

" KHK/702 Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

" KHK/703 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

08 Temmuz 2018 Tarihli ve 30472 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" KHK/701 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

" Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/40) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/41) "

" 2018/12003 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılmakta ve Yapılacak Olan Baraj ile Baraj Mücavir Alanında Kalan Taşınmazların Kısmen veya Tamamen Kamulaştırılması Sonucunda Yerlerini Terk Etmek Zorunda Kalanların İskânına İlişkin Usul ve Esaslar "

"2018/12009 Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

"2018/12010 Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

07 Temmuz 2018 Tarihli ve 30471 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

" Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 388) "

" Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/14) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

05 Temmuz 2018 Tarihli ve 30469 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Iskarpela ve Oyma Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kullanılan Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2018/8) "

" TS 198 V Kayışları Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2018/2) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/39) "

" Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) "

" Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) "

" Anayasa Mahkemesinin 17/5/2018 Tarihli ve 2014/1924 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 11/6/2018 Tarihli ve 2014/8722 Başvuru Numaralı Kararı "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

04 Temmuz 2018 Tarihli ve 30468 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" KHK/698 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname– Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2018/29) "

" Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) "

" Anayasa Mahkemesinin 18/4/2018 Tarihli ve 2014/10626 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 18/4/2018 Tarihli ve 2014/18240 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 19/4/2018 Tarihli ve 2014/5218 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 19/4/2018 Tarihli ve 2014/17177 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

03 Temmuz 2018 Tarihli ve 30467 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/37) "

" Anayasa Mahkemesinin 24/5/2018 Tarihli ve 2014/5280 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 24/5/2018 Tarihli ve 2016/5604 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/5/2018 Tarihli ve 2017/24331 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Haziran 2018 Tarihli ve 30459 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11765 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Haziran 2018 Tarihli ve 30458 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11861 Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük "

" 2018/11777 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2018/11808 Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2018/11828 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2018/11862 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


23 Haziran 2018 Tarihli ve 30457 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği "

" 2017 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2018/28) "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 386) "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387) "

" D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye - Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik "

" Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 9) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Haziran 2018 Tarihli ve 30456 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11816 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" 2018/11825 Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar "

" 2018/11855 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar "

" 2018/11930 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar "

" Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/14)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/26) "

" Anayasa Mahkemesinin 24/5/2018 Tarihli ve 2015/12563 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 24/5/2018 Tarihli ve 2015/17763 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Haziran 2018 Tarihli ve 30455 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11809 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar "

" Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/23) "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4) "

" Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Haziran 2018 Tarihli ve 30454 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11668 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar "

" Anayasa Mahkemesinin 23/5/2018 Tarihli ve 2017/36529 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

19 Haziran 2018 Tarihli ve 30453 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ "

" Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/11) "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/12) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/22) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/24) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/25) "

" Anayasa Mahkemesinin 24/5/2018 Tarihli ve 2015/15358 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 24/5/2018 Tarihli ve 2015/16840 Başvuru Numaralı Kararı "

" Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Haziran 2018 Tarihli ve 30450 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik "

" Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/31) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/32) "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/10) "

" Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ Sıra No: 5’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 126) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Haziran 2018 Tarihli ve 30449 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği "

" Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/13) "

" Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


11 Haziran 2018 Tarihli ve 30448 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ "

" Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) "

" Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 50) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Haziran 2018 Tarihli ve 30447 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

09 Haziran 2018 Tarihli ve 30446 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayına Yönelik İdari Hükümlerin Hazırlanması ve Bu Sistem Kullanıcıları İçin Gizlilik ve Veri Korumasına İlişkin Yönetmelik (2017/78/AB) "

" 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemi Bakımından Motorlu Araçların, 112 Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Ayrı Teknik Ünitelerinin ve Aksamlarının Tip Onayına Yönelik Teknik Şartlarına ve Deney İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (2017/79/AB) "

" 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2015/758/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik "

" Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" DÜZELTME: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile İlgili "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2018/13) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/14) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

08 Haziran 2018 Tarihli ve 30445 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği "

" Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/4) "

" Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/27) "

" Anayasa Mahkemesinin 23/5/2018 Tarihli ve 2014/18891 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 23/5/2018 Tarihli ve 2015/13431 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

07 Haziran 2018 Tarihli ve 30444 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11671 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bazı Dillerde Eğitim ve Öğretimin Yapılması Hakkında Karar "

" 2018/11727 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2018 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi) "

" Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ "

" Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2018/1) "

" Anayasa Mahkemesinin 2/5/2018 Tarihli ve E: 2017/169, K: 2018/42 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

06 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 2/5/2018 Tarihli ve E: 2017/109, K: 2018/39 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 31/5/2018 Tarihli ve E: 2018/69, K: 2018/47 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

05 Haziran 2018 Tarihli ve 30442 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği "

" Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/30) "

" Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) "

" TS 8357 "İş Yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar" Standardına İlişkin Tebliğ "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) "

" Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.b) "

" Anayasa Mahkemesinin 2/5/2018 Tarihli ve E: 2017/143, K: 2018/40 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

04 Haziran 2018 Tarihli ve 30441 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/15) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/16) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

03 Haziran 2018 Tarihli ve 30440 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

02 Haziran 2018 Tarihli ve 30439 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10939 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği "

" Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik "

" Konkordato Gider Avansı Tarifesi "

" Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (No: SGM-2018/7) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

01 Haziran 2018 Tarihli ve 30438 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/5) "

" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1) "

" Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi ve Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve İlgili Öğretmenlere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Kılavuz Kitaplara İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

31 Mayıs 2018 Tarihli ve 30437 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

" Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği "

" Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/26) "

" Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı:2018-3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018-6) "

" Anayasa Mahkemesinin 2/5/2018 Tarihli ve E: 2017/159, K: 2018/41 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Mayıs 2018 Tarihli ve 30436 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği "

" Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği "

" Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmelik "

" KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 2/5/2018 Tarihli ve E: 2018/2, K: 2018/43 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Mayıs 2018 Tarihli ve 30435 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeliği "

" Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2018/24) "

" Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2018/25) "

" Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) "

" Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499) "

" Anayasa Mahkemesinin 10/5/2018 Tarihli ve 2014/5761 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Mayıs 2018 Tarihli ve 30433 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Yetiştirilemeyen Sınıf ve Branşlardaki Personelin Diğer Üniversitelerde Yetiştirilmesi ile Bu Üniversitelerde Verilecek Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği "

" Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ "

" Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Mayıs 2018 Tarihli ve 30431 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7144 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun "

" 2018/11593 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar "

" 2018/11657 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ile Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar "

" 2018/11768 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar "

" Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 Tarihli ve E: 2016/196, K: 2018/34 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Mayıs 2018 Tarihli ve 30430 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/19) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/20) "

" 2018 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" 2018 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 122 "

" Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 123 "

" Anayasa Mahkemesinin 19/4/2018 Tarihli ve 2014/17391 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 19/4/2018 Tarihli ve 2015/11456 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 19/4/2018 Tarihli ve 2017/17837 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Mayıs 2018 Tarihli ve 30429 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/9) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149) "

" Anayasa Mahkemesinin 18/4/2018 Tarihli ve 2014/19077 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Mayıs 2018 Tarihli ve 30428 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11673 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar "

" Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/18) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/21) "

" Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/05/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-36 Sayılı Kararı "

" Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/05/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-37 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 12/4/2018 Tarihli ve 2016/15637 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Mayıs 2018 Tarihli ve 30427 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2018/6) "

" Kömür ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden Sigortalıların Yakınlarının Kamuda Sürekli İşçi Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Mayıs 2018 Tarihli ve 30426 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 151) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7141 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" 7142 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu "

" 7143 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Mayıs 2018 Tarihli ve 30424 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11818 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar "

" Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 15/3/2018 Tarihli ve 2014/19685 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Mayıs 2018 Tarihli ve 30423 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife " "Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/6) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Mayıs 2018 Tarihli ve 30422 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik "

" Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2018/23) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Mayıs 2018 Tarihli ve 30421 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Akaryakıt Ölçü, Stok, Fire İşlemleri ile Akaryakıt Kalite Kontrol Yönetmeliği "

" Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Mayıs 2018 Tarihli ve 30419 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Esnaf ve Sanatkâr Odaları Arasında veya Esnaf ve Sanatkâr Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bünyesindeki Odalar Arasında Üye Kayıt Zorunluluğu Bakımından Çıkacak Anlaşmazlıkları Çözümlemek Üzere Oluşturulan Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ "

" Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Mayıs 2018 Tarihli ve 30418 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 18/4/2018 Tarihli ve 2015/13108 Başvuru Numaralı Kararı "

" DÜZELTME: Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı ile İlgili "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Mayıs 2018 Tarihli ve 30417 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

09 Mayıs 2018 Tarihli ve 30416 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11658 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" 2018/11685 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/29) "

" Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/2) "

" Anayasa Mahkemesinin 15/3/2018 Tarihli ve 2014/11770 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 15/3/2018 Tarihli ve 2014/19349 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

08 Mayıs 2018 Tarihli ve 30415 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2018/21) "

" Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2018/22) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

04 Mayıs 2018 Tarihli ve 30411 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği "

" Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik "

" Askeri Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Askeri Mahkemeler, Askeri Savcılıklar Kalem Teşkilatı ve Personelin Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" M.S.B. Askeri Adalet İşleri Başkanlığının Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2018/5) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/16) "

" Anayasa Mahkemesinin 1/2/2018 Tarihli ve 2014/4686 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

03 Mayıs 2018 Tarihli ve 30410 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/7) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/17) "

" Anayasa Mahkemesinin 1/2/2018 Tarihli ve 2014/3944 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/2/2018 Tarihli ve 2014/4651 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

02 Mayıs 2018 Tarihli ve 30409 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği "

" Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/27) "

" İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ "

" Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2016/55)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/18) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 150) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Nisan 2018 Tarihli ve 30404 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/3) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Nisan 2018 Tarihli ve 30403 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11296 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği "

" Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ "

" Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2018 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Nisan 2018 Tarihli ve 30402 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/26) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Nisan 2018 Tarihli ve 30398 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Büyükbaş, Küçükbaş, Damızlık Kanatlı Hayvanlar, Tek Tırnaklı Hayvanlar, Arı ve Diğer Hayvanlar ile Üreme Ürünleri İthalatı İçin Kontrol Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/15) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/15) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Nisan 2018 Tarihli ve 30397 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/13) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/14) "

" Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 Tarihli ve E: 2017/172, K: 2018/32 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 Tarihli ve E: 2017/120, K: 2018/33 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

19 Nisan 2018 Tarihli ve 30396 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/12) "

" 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/19) "

" 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/20) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Nisan 2018 Tarihli ve 30395 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ "

" Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.1.b) "

" Anayasa Mahkemesinin 22/3/2018 Tarihli ve 2015/1927 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Nisan 2018 Tarihli ve 30394 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/23) "

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/24) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/25) "

" Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 384) "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Nisan 2018 Tarihli ve 30393 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/5) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Nisan 2018 Tarihli ve 30392 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği "

" Doçentlik Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Nisan 2018 Tarihli ve 30391 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi "

" Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/24) "

" Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2018/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Nisan 2018 Tarihli ve 30390 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmelik "

" Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2018/2) "

" Ülkemize Kruvaziyer Gemi İle Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2018/3) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Nisan 2018 Tarihli ve 30389 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarına Dair Tebliğ (No: MHG/2018-01) "

" Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2018-02) "

" Anayasa Mahkemesinin 21/3/2018 Tarihli ve 2017/8758 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/3/2018 Tarihli ve 2014/7970 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Nisan 2018 Tarihli ve 30388 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11510 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" 2018/11515 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" 2018/11519 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği "

" Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/8) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2018/9) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/10) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/11) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/12) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Nisan 2018 Tarihli ve 30385 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Nisan 2018 Tarihli ve 30383 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"7104 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği"

"Anayasa Mahkemesinin 14/2/2018 Tarihli ve E: 2016/47, K: 2018/10 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/2/2018 Tarihli ve E: 2017/61, K: 2018/12 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamandawww.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

05 Nisan 2018 Tarihli ve 30382 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2018/11595 Bazı İllerimizde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik"

"Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemelere Dair Tebliğ (No: 2018/9)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

03 Nisan 2018 Tarihli ve 30380 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Orman Amenajman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/21) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/22) "

" Anayasa Mahkemesinin 14/2/2018 Tarihli ve E: 2018/2 (Değişik İşler), K: 2018/1 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


31 Mart 2018 Tarihli ve 30377 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Ödenmesi Gereken Hazine Payına İlişkin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılması, Denetim ve Uzlaşma Yönetmeliği "

" Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Mart 2018 Tarihli ve 30375 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No: 2013/45)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/11) "

" Anayasa Mahkemesinin 28/2/2018 Tarihli ve E: 2016/141, K: 2018/27 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Mart 2018 Tarihli ve 30374 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11465 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar "

" 2018/11483 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü ve Fakülte Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar "

" Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik " (92/42/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mahal Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketleri ve Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM: 2018/1) "

" Mahal Isıtıcıları ve Kombine Isıtıcılar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2018/3) "

" Su Isıtıcıları, Sıcak Su Tankları ve Su Isıtıcısı ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM: 2018/2) "

" Su Isıtıcıları ve Sıcak Su Depolama Tankları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2018/4) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/17) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/18) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/19) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/20) "

" Anayasa Mahkemesinin 21/2/2018 Tarihli ve 2014/15355 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/2/2018 Tarihli ve 2015/1668 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Mart 2018 Tarihli ve 30373 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/23) "

" Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/17) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Mart 2018 Tarihli ve 30370 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2018/3) "

" Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/12) "

" Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/14) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Mart 2018 Tarihli ve 30369 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" TS 11827 İşyerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2018/7) "

" Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10) "

" Anayasa Mahkemesinin 14/2/2018 Tarihli ve E: 2017/19, K: 2018/11 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Mart 2018 Tarihli ve 30368 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/2) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Mart 2018 Tarihli ve 30367 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/11) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 493) "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 20/12/2017 Tarihli ve 2014/18247 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/2/2018 Tarihli ve 2014/16947 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Mart 2018 Tarihli ve 30364 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2018/2) "

" Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Standartlar Listesine İlişkin Tebliğ "

" Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Mart 2018 Tarihli ve 30362 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7102 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" 2018/11208 Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2018/11277 Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) "

" Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/15 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/16 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/17 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/18 Sayılı Kararı "

"Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/19 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/20 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/21 Sayılı Kararı "


gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Mart 2018 Tarihli ve 30361 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11325 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" 2018/11347 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ "

" Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2018/10) "

" Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/8 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/9 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/10 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/11 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/12 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/13 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/14 Sayılı Kararı "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2018/4) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/5) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/6) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/7) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Mart 2018 Tarihli ve 30360 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 26/12/2017 Tarihli ve 2014/5042 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Mart 2018 Tarihli ve 30356 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7099 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/14) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/15) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/16) "

" Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ "

" Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

09 Mart 2018 Tarihli ve 30355 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği "

" Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/9) "

" Anayasa Mahkemesinin 14/2/2018 Tarihli ve E: 2017/124, K: 2018/9 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/2/2018 Tarihli ve 2014/18979 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

08 Mart 2018 Tarihli ve 30354 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5) "

" Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No:6) "

" Anayasa Mahkemesinin 24/1/2018 Tarihli ve 2014/15732 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 7/2/2018 Tarihli ve 2014/15910 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

06 Mart 2018 Tarihli ve 30352 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7100 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/11) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/12) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/13) "

" Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/4) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/8) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 18/10/2017 Tarihli ve 2013/2928 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

02 Mart 2018 Tarihli ve 30348 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği "

" Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/3) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7) "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 383) "

" Anayasa Mahkemesinin 18/1/2018 Tarihli ve E: 2017/136, K: 2018/7 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

01 Mart 2018 Tarihli ve 30347 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/3) "

" 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1) "

" Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2018/2) "

" Anayasa Mahkemesinin 18/1/2018 Tarihli ve E: 2017/89, K: 2018/5 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/1/2018 Tarihli ve 2014/19797 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Şubat 2018 Tarihli ve 30346 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/10) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492) "

" Anayasa Mahkemesinin 19/12/2017 Tarihli ve 2014/546 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Şubat 2018 Tarihli ve 30344 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Şubat 2018 Tarihli ve 30343 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usûl ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 147) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Şubat 2018 Tarihli ve 30342 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11284 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar "

" 2018/11285 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar "

" 2018/11321 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mali İstatistik Yönetmeliği "

" Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Şubat 2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hâkim ve Savcılara Silah Tedariki Hakkında Yönetmelik "

" Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik "

" Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2) "

" Anayasa Mahkemesinin 26/12/2017 Tarihli ve 2014/5974 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 7/2/2018 Tarihli ve 2015/15316 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Şubat 2018 Tarihli ve 30340 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11334 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği "

" Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Otopark Yönetmeliği "

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Şubat 2018 Tarihli ve 30339 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" Anayasa Mahkemesinin 26/12/2017 Tarihli ve 2014/14498 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Şubat 2018 Tarihli ve 30338 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik "

" Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile İlgili 2018/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

" Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 Tarihli ve E: 2015/68, K: 2017/166 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 24/1/2018 Tarihli ve 2014/6526 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Şubat 2018 Tarihli ve 30335 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "

" Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/22) "

" Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) "

" Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Şubat 2018 Tarihli ve 30334 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/11320 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması ile Kapatılması Hakkında Karar "

" 2018/11209 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü ile Fakülte Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar "

" 2018/11272 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ile Yüksekokul Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar "

" Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik "

" Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2) "

" Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/19) "

" Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1) "

" Anayasa Mahkemesinin 30/11/2017 Tarihli ve 2014/15769 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Şubat 2018 Tarihli ve 30333 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Avrupa Birliği Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği "

" Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik "

" Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/9) "

" Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) "

" Anayasa Mahkemesinin 28/12/2017 Tarihli ve E: 2016/150, K: 2017/179 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Şubat 2018 Tarihli ve 30332 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 9/1/2018 Tarihli ve 2014/16380 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Şubat 2018 Tarihli ve 30331 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik "

" Yabancı Plakalı Araçlara Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik "

" İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ "

" Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-15.1.b) "

" Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.ç) "

" Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ "(BİK/TÜRKPATENT: 2018/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/2) "

" Anayasa Mahkemesinin 18/1/2018 Tarihli ve E: 2017/129, K: 2018/6 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Şubat 2018 Tarihli ve 30328 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11190 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" 2017/11180 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2017/11181 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

09 Şubat 2018 Tarihli ve 30327 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği "

" Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik "

" Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği "

" 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 4) "

" Anayasa Mahkemesinin 30/11/2017 Tarihli ve 2014/20411 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 27/12/2017 Tarihli ve 2014/15001 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/1/2018 Tarihli ve 2014/17994 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

08 Şubat 2018 Tarihli ve 30326 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 16/11/2017 Tarihli ve E: 2016/195, K: 2017/158 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 28/12/2017 Tarihli ve E: 2016/179, K: 2017/176 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

07 Şubat 2018 Tarihli ve 30325 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10897 Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

" Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kıyafet ve Teçhizat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 Tarihli ve E: 2015/76, K: 2017/153 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 18/1/2018 Tarihli ve E: 2016/180, K: 2018/4 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

06 Şubat 2018 Tarihli ve 30324 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ"

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381)"

"Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) ile İlgili 31/01/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/02/2018 Tarihli ve 7667 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/12/2017 Tarihli ve 2014/6710 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/1/2018 Tarihli ve 2014/2170 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/1/2018 Tarihli ve 2014/13607 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

04 Şubat 2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

03 Şubat 2018 Tarihli ve 30321 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11333 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28) "

" Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

02 Şubat 2018 Tarihli ve 30320 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11227 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hücresel Sistem Anten Tesisleri ile Telsiz Erişim Şebekelerinin Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2) "

" İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/3) "

" TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği (Seri No:1) "

" Anayasa Mahkemesinin 13/12/2017 Tarihli ve E: 2017/167, K: 2017/172 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

01 Şubat 2018 Tarihli ve 30319 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/1) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/2) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/3) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/5) "

" Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 21/12/2017 Tarihli ve 2016/25189 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/12/2017 Tarihli ve 2017/5974 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/1/2018 Tarihli ve 2014/5584 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

31 Ocak 2018 Tarihli ve 30318 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik "

" Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ "

" İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/1) "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) "

" Anayasa Mahkemesinin 28/12/2017 Tarihli ve E: 2017/140, K: 2017/177 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 28/12/2017 Tarihli ve E: 2017/160, K: 2017/178 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Ocak 2018 Tarihli ve 30317 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/45) "

" Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/39)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/8) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Ocak 2018 Tarihli ve 30316 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Buz Pateni Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Muaythai Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

" Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


27 Ocak 2018 Tarihli ve 30314 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Deterjanlar Hakkında Yönetmelik "

" Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik "

" Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ "

" Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Ocak 2018 Tarihli ve 30313 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.c) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2018/1) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Ocak 2018 Tarihli ve 30312 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11185 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/46) "

" Gemi ve Yat İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat: 2017/10) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) "

" Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491) "

" Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 2017/61 Sayılı Kararı "

" Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 2017/62 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/12/2017 Tarihli ve 2014/2267 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Ocak 2018 Tarihli ve 30311 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018/11212 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar "

" Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/4) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/6) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/7) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/8) "

" Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 Tarihli ve E: 2017/150, K: 2017/162 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 13/12/2017 Tarihli ve E: 2016/14, K: 2017/170 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Ocak 2018 Tarihli ve 30310 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 28/9/2017 Tarihli ve E: 2016/125, K: 2017/143 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 28/12/2017 Tarihli ve E: 2017/175, K: 2017/175 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Ocak 2018 Tarihli ve 30307 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/11100 Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2017/11152 Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2017/11157 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik "

" Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği "

" Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Ocak 2018 Tarihli ve 30305 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2018/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Ocak 2018 Tarihli ve 30304 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ "

" Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 13/12/2017 Tarihli ve E: 2017/4 (Değişik İşler), K: 2017/9 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 13/12/2017 Tarihli ve E: 2016/7, K: 2017/171 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Ocak 2018 Tarihli ve 30303 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği "

" İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) "

" Anayasa Mahkemesinin 13/12/2017 Tarihli ve E: 2016/32, K: 2017/168 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 13/12/2017 Tarihli ve E: 2017/134, K: 2017/169 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/9) "

" Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2018/2) "

" Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2018/3) "

" Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4) "

" Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2018/5) "

" Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2018/6) "

" Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2018/7) "

" Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) "

" Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) "

" 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Ocak 2018 Tarihli ve 30299 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" KHK/697 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

" Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 30/11/2017 Tarihli ve 2014/221 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Ocak 2018 Tarihli ve 30297 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10997 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin Gürcistan Plakalı Taşıtlara da Verilmesi Hakkında Karar "

" 2017/11098 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

" 2017/11101 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar "

" 2017/11102 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar "

" Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/50) "

" Anayasa Mahkemesinin 6/12/2017 Tarihli ve 2014/14380 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

09 Ocak 2018 Tarihli ve 30296 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/11106 Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" 2018/11179 Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar "

" Anayasa Mahkemesinin 16/11/2017 Tarihli ve 2014/788 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

05 Ocak 2018 Tarihli ve 30290 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/12) "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/13) "

" Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2) "

" Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9) "

" Anayasa Mahkemesinin 16/11/2017 Tarihli ve 2014/12143 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

04 Ocak 2018 Tarihli ve 30289 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik "

" Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2016/20, K: 2017/145 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2017/142, K: 2017/150 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

03 Ocak 2018 Tarihli ve 30290 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği "

" Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 Tarihli ve E: 2016/192, K: 2017/160 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 8/11/2017 Tarihli ve 2014/17809 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

01 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/11169 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

" 2017/11176 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar "

" Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar "

" Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) "

" Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarına İlişkin Karar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2018 Yılı Tarifesi "

" Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2017/34) "

" 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ "

" 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382) "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) "

" Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16) "

" 7066 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu "

" 7067 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu "

" 2017/11170 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli "

" İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/11164 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar "

"2017/11171 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcılığı Tez Yönetmeliği "

" Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik "

" Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" 2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi "

" Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı "

" Doğal Çiçek Soğanlarının 2018 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/49) "

" Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81) "

" Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi "

" Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2017/32) "

" İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/34)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/38) "

" 2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi "

" Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 56) Değerli Kağıtlar

" Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/1) "

" İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/1) "

" Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) "

" Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3) "

" Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/4) "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5) "

" Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/6) "

" Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/7)

" Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/8) "

" “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9) "

" Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/10) "

" Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/11) "

" Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/12) "

" 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/13) "

" Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/14) "

" Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/15) "

" Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/16) "

" Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: " Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18) "

" Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/20) "

" Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/21) "

" 2017/11162 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Yer Alan Bazı Sürelerin?Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" 2017/11165 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar "

" 2017/11166 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

" 2017/11172 Yükseköğretim Kurumlarına Ait İdari Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

" 2017/11174 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar "

" 2017/11175 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği "

" Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi "

" Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/36) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/37) "

" Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2018 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2018/1) "

" 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 8/11/2017 Tarihli ve 2014/2420 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 8/11/2017 Tarihli ve 2014/12522 Başvuru Numaralı Kararı "

" DÜZELTME 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile İlgili "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Aralık 2017 Tarihli ve 30284 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar "

" Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1)

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 380) "

" Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife "

" Anayasa Mahkemesinin 26/10/2017 Tarihli ve 2014/20168 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Aralık 2017 Tarihli ve 30283 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği "

" Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ "

" İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) "

" Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) "

" Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) "

" Anayasa Mahkemesinin 28/9/2017 Tarihli ve E: 2014/101, K: 2017/142 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/11/2017 Tarihli ve 2014/7469 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Aralık 2017 Tarihli ve 30282 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/11024 Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar "

" Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yargıtay İç Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/51) "

" Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72) "

" Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 Tarihli ve E: 2016/132, K: 2017/154 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" KHK/695 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

" KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

" Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7065 Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği "

" Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/35) "

" Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ "

" Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9) "

" Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Aralık 2017 Tarihli ve 30278 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2017/97, K: 2017/148 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2017/132, K: 2017/149 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/11/2017 Tarihli ve 2014/20527 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Aralık 2017 Tarihli ve 30277 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


" 2017/11158 Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Taşkömürü Kurumuna İlk Defa Sözleşmeli Olarak Atanacak Personele İlişkin Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ "

" Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ "

" Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ "

" Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ "

" Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489) "

" 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’nun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ "

" 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ "

" 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ "

" 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 Tarihli ve E: 2017/51, K: 2017/163 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 18/10/2017 Tarihli ve 2014/19152 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Aralık 2017 Tarihli ve 30276 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7063 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM-2017/11) "

" Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2016/43, K: 2017/146 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2017/36, K: 2017/147 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 8/11/2017 Tarihli ve 2014/3793 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

19 Aralık 2017 Tarihli ve 30275 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/50) "

" Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 Tarihli ve E: 2017/137, K: 2017/161 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 18/10/2017 Tarihli ve 2014/11028 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Aralık 2017 Tarihli ve 30273 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Aralık 2017 Tarihli ve 30272 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik "

" Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/13) "

" Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi "

" Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 58 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 240) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 62 (Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 805) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Aralık 2017 Tarihli ve 30271 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mesire Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapı Araştırma Derneği İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu İktisadi İşletmesi’nin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2011-01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-26) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/29) "

" Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 Tarihli ve E: 2017/113, K: 2017/157 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Aralık 2017 Tarihli ve 30270 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10893 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2017/10938 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300) "

" Anayasa Mahkemesinin 26/10/2017 Tarihli ve 2014/5552 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Aralık 2017 Tarihli ve 30269 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2017 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/33) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 64 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 300) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 65 (İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 315) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 66 (Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 450) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 67 (Bağımsız Denetim Kanıtları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 500) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 68 (İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 510) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 69 (Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 560) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 70 (Yazılı Beyanlar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 580) "

" Anayasa Mahkemesinin 26/10/2017 Tarihli ve 2014/13518 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Aralık 2017 Tarihli ve 30268 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7062 Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun "

" Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bir Mali Yıl İçinde Tamamlanması Mümkün Olmayan Asayiş ve Güvenlik Hizmetlerine Yönelik " Alımlarının Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik "

" Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/41) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/47) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/48) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/49) "

" Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2013/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/20 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2014/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/21 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2014/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/22 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2014/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/23 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Aralık 2017 Tarihli ve 30267 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Aralık 2017 Tarihli ve 30266 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınırlara İlişkin Satış, Kiralama ve İhale Yönetmeliği "

" Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

09 Aralık 2017 Tarihli ve 30265 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği "

" Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik "

" Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Jandarma Genel Komutanlığı Personeli Hakkında Yönetmelik "

" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Kapsamında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmelerinde ve Denetiminde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

08 Aralık 2017 Tarihli ve 30264 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/28) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 59 (Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 320) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 60 (Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 330) "

" Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 Tarihli ve E: 2016/162, K: 2017/156 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/10/2017 Tarihli ve 2014/18103 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

07 Aralık 2017 Tarihli ve 30263 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ "

" Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/48) "

" Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 17) "

" Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 55 (Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 200) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 56 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 220) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 57 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 230) "

Anayasa Mahkemesinin 25/10/2017 Tarihli ve 2014/18179 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

06 Aralık 2017 Tarihli ve 30262 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10830 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar "

" Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kuruluna Dair Yönetmelik "

" Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kuruluna Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/42) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/43) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/44) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/45) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/46) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299) "

" Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Tadiline Dair Genel Kurul Kararı (No: 208) "

" Anayasa Mahkemesinin 21/11/2017 Tarihli ve 2014/15689 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

05 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği "

" Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/33) "

" Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27) "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


02 Aralık 2017 Tarihli ve 30258 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/11079 Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2016/424/AB) "

" Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği "

" Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelinin Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/33) "

" 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

01 Aralık 2017 Tarihli ve 30257 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10872 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/23) "

" Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) "

" Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde (II-5.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-5.2.a) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Kasım 2017 Tarihli ve 30256 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/31) "

" Anayasa Mahkemesinin 4/10/2017 Tarihli ve 2014/2433 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Kasım 2017 Tarihli ve 30255 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mecburi Uygulamada Bulunan Bazı Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG - MS - 2017/9) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/32) "

" Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2c) "

" Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ II-13.1.b "

" Anayasa Mahkemesinin 25/10/2017 Tarihli ve 2014/1577 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Kasım 2017 Tarihli ve 30254 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/30) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/34) "

" Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/34) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Kasım 2017 Tarihli ve 30252 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10969 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar "

" 2017/10973 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar "

" 2017/10975 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar "

" Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik "

" İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği "

" Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Kasım 2017 Tarihli ve 30250 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerine Dair Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/42) "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379) "

" Anayasa Mahkemesinin 18/10/2017 Tarihli ve 2014/11067 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 18/10/2017 Tarihli ve 2015/17510 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Kasım 2017 Tarihli ve 30249 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/27) "

" Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/40) "

" Anayasa Mahkemesinin 25/10/2017 Tarihli ve 2014/7805 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Kasım 2017 Tarihli ve 30248 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10799 İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar "

" 2017/10896 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar "

" 2017/10894 Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Kasım 2017 Tarihli ve 30247 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Desteklere Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/26) "

" Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/31) "

" Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/32) "

" Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/33) "

" Anayasa Mahkemesinin 16/11/2017 Tarihli ve 2016/40170 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Kasım 2017 Tarihli ve 30244 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Kasım 2017 Tarihli ve 30243 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/24) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/25) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/27) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/29) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/34) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/38) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/39) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/40)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Kasım 2017 Tarihli ve 30242 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/26) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/28) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/30) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/31) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/32) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/33) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/35) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/36) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/37) "

" Anayasa Mahkemesinin 25/10/2017 Tarihli ve 2014/14189 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Kasım 2017 Tarihli ve 30240 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/23) "

" Anayasa Mahkemesinin 5/10/2017 Tarihli ve 2014/20364 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Kasım 2017 Tarihli ve 30237 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/46) "

" Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) "

" Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda Sözleşmeli Personel İstihdam Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Kasım 2017 Tarihli ve 30236 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği "

" Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

09 Kasım 2017 Tarihli ve 30235 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmelik "

" Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik "

" Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Ruhsatlandırılması, İthali, Üretimi ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/28)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/30) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

08 Kasım 2017 Tarihli ve 30234 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10972 Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar "

" Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik "

" Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/4) "

" Anayasa Mahkemesinin 21/9/2017 Tarihli ve 2014/12302 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

04 Kasım 2017 Tarihli ve 30230 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

03 Kasım 2017 Tarihli ve 30229 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7039 Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik "

" Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Çikolata Ürünleri Tebliği (No: 2017/29) "

" Anayasa Mahkemesinin 21/9/2017 Tarihli ve 2014/11189 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/9/2017 Tarihli ve 2014/14970 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/9/2017 Tarihli ve 2014/18274 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

02 Kasım 2017 Tarihli ve 30228 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 26) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/22) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10921 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar "

" 2017/10922 Emniyet Genel Müdürlüğünce Yürütülen Pasaport ve Sürücü Belgesi Hizmetlerine İlişkin İş ve İşlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Devredilmesine Dair Sürenin Uzatılması Hakkında Karar "

" 2017/10924 Yüksek Planlama Kurulunun 6/10/2017 Tarihli ve 2017/36 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli “2018 Yılı Programı” ile “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın Kabulü Hakkında Karar "

" İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik "

" Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

" Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11) "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği "

" Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/3) "

" Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5) "

" Anayasa Mahkemesinin 13/9/2017 Tarihli ve 2014/11855 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Ekim 2017 Tarihli ve 30221 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7036 İş Mahkemeleri Kanunu "

" Şehit Yakınları ve Gazilere Hukuki Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 20/9/2017 Tarihli ve 2014/109 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/9/2017 Tarihli ve 2014/13677 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/9/2017 Tarihli ve 2014/14195 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Ekim 2017 Tarihli ve 30220 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2017/34) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Ekim 2017 Tarihli ve 30217 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10918 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar "

" Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği "

" Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2017/31) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10834 Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar "

" Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik "

" Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayın Yönetmeliği "

" Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/30) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/21) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/22) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/23) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/24) "

" Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

19 Ekim 2017 Tarihli ve 30215 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Akademik/Kurumsal Arşiv Yönetmeliği "

" Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Ekim 2017 Tarihli ve 30214 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik "

" Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği "

" Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 28/9/2017 Tarihli ve E: 2016/198, K: 2017/144 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik "

" Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/30) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/14) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/15) "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/25) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Ekim 2017 Tarihli ve 30210 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2017/38) "

" Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2017/41) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Ekim 2017 Tarihli ve 30209 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Ekim 2017 Tarihli ve 30208 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik "

" Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik "

" Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Devlet Muhasebesi Standardı 26 (DMS 26) Nakit Üreten Varlıklarda Değer Düşüklüğü "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Ekim 2017 Tarihli ve 30207 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/21) "

" 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/45) "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

07 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/43) "

" Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

06 Ekim 2017 Tarihli ve 30202 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/19) "

" 2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2017/2) "

" Anayasa Mahkemesinin 25/7/2017 Tarihli ve 2014/8881 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

05 Ekim 2017 Tarihli ve 30201 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/20) "

" Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2016/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/31)

" 2018-2020 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki 2018-2020 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

04 Ekim 2017 Tarihli ve 30200 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 25/7/2017 Tarihli ve 2014/13478 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

01 Ekim 2017 Tarihli ve 30197 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye – Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik "

" Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Eylül 2017 Tarihli ve 30196 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik "

" Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği "

" Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi "

" Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi "

" Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/18) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Eylül 2017 Tarihli ve 30194 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10785 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 26/7/2017 Tarihli ve E: 2017/110, K: 2017/133 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 5/7/2017 Tarihli ve 2015/3378 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Eylül 2017 Tarihli ve 30193 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10840 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik?Yapılmasına İlişkin Karar "

" Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) "

" Anayasa Mahkemesinin 20/7/2017 Tarihli ve 2014/12321 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/7/2017 Tarihli ve 2014/12849 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Eylül 2017 Tarihli ve 30192 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği "

" Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1) "

" Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 4) "

" Anayasa Mahkemesinin 26/7/2017 Tarihli ve E: 2017/141, K: 2017/123 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/7/2017 Tarihli ve E: 2017/48, K: 2017/129 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Eylül 2017 Tarihli ve 30190 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Eylül 2017 Tarihli ve 30189 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/10) "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Eylül 2017 Tarihli ve 30188 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/27, K: 2017/117 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 7/9/2017 Tarihli ve E: 2017/151, K: 2017/138 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 7/9/2017 Tarihli ve E: 2017/152, K: 2017/139 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Eylül 2017 Tarihli ve 30187 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Maden Yönetmeliği "

" Maden Sahaları İhale Yönetmeliği "

" Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/17) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

19 Eylül 2017 Tarihli ve 30185 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10740 TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe Metninde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar "

" Anayasa Mahkemesinin 5/7/2017 Tarihli ve 2014/14474 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 6/7/2017 Tarihli ve 2014/18587 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Eylül 2017 Tarihli ve 30183 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (No: 2017/26) "

" Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/27) "

" Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2017/36) "

" Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/39) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10713 5544 Sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki 14/5/2015 Tarihli ve 2015/7726 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/8)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/12) "

" İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/29) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Eylül 2017 Tarihli ve 30181 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Eylül 2017 Tarihli ve 30180 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Eylül 2017 Tarihli ve 30179 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/22) "

" Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/25) "

" Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2017/37) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

09 Eylül 2017 Tarihli ve 30175 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 5/7/2017 Tarihli ve 2014/1408 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

08 Eylül 2017 Tarihli ve 30174 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ "

" Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 6/7/2017 Tarihli ve 2014/5871 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

31 Ağustos 2017 Tarihli ve 30170 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/10) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/13) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Ağustos 2017 Tarihli ve 30168 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/10) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Ağustos 2017 Tarihli ve 30166 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ile Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği "

" Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/32) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" KHK/693 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

" KHK/694 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

" Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/9) "

" Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme "

" Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/95, K: 2017/119 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/121, K: 2017/121 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Ağustos 2017 Tarihli ve 30164 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Ağustos 2017 Tarihli ve 30163 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/16) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

19 Ağustos 2017 Tarihli ve 30159 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik "

" Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Ağustos 2017 Tarihli ve 30157 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10543 Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2017/10544 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2017/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Ağustos 2017 Tarihli ve 30156 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/15) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/9) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Ağustos 2017 Tarihli ve 30155 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/26, K: 2017/116 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/118, K: 2017/120 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/122, K: 2017/122 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 26/7/2017 Tarihli ve E: 2017/106, K: 2017/132 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Ağustos 2017 Tarihli ve 30152 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik "

" TCDD Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği "

" Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2017/28) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Ağustos 2017 Tarihli ve 30151 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Sermayeli Bankalar ile Bu Bankaların Bağlı Ortaklığı Niteliğini Haiz Finansal Kuruluşların Alacaklarının Varlık Yönetim Şirketlerine Satışı Hakkında Yönetmelik"

"Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ"

"Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 14/6/2017 Tarihli ve E: 2017/49, K: 2017/113 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/44, K: 2017/118 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Ağustos 2017 Tarihli ve 30150 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Dışişleri Bakanlığı Merkez Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

09 Ağustos 2017 Tarihli ve 30149 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Noterler Birliği Satın Alma ve İhale Yönetmeliği "

" Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2016 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

08 Ağustos 2017 Tarihli ve 30148 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

05 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği"

"2017 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi"

"7035 Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

04 Ağustos 2017 Tarihli ve 30144 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/20)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 145)"

"2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Liselerde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ"

"2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

03 Ağustos 2017 Tarihli ve 30143 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Bilirkişilik Yönetmeliği"

"Anayasa Mahkemesinin 4/5/2017 Tarihli ve E: 2015/41, K: 2017/98 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/5/2017 Tarihli ve 2015/11798 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

02 Ağustos 2017 Tarihli ve 30142 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Anayasa Mahkemesinin 25/7/2017 Tarihli ve 2014/7621 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/7/2017 Tarihli ve 2014/15237 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

01 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"2017 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi"

"2017 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi"

"Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)"

"Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)"

"Anayasa Mahkemesinin 26/7/2017 Tarihli ve 2016/49158 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2017/10589 Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"

"2017/10604 Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"

"Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56)" (Mükerrer)

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2017/10432 Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"

"Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Temmuz 2017 Tarihli ve 30136 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik"

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin Yönetmeliği"

"Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik"

"Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Temmuz 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği"

"Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelik"

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)"

"İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2005/10) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 19/7/2017 Tarihli ve 2016/29085 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 19/7/2017 Tarihli ve 2016/36550 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/7/2017 Tarihli ve 2016/22302 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/7/2017 Tarihli ve 2016/25923 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Temmuz 2017 Tarihli ve 30134 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/11)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/12)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/13)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/14)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/81 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/15 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/83 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/16 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/84 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/17 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/85 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/18 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2017/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/19 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Temmuz 2017 Tarihli ve 30131 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/07/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-96 Sayılı Kararı"

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/07/2017 Tarihli ve 7433 Sayılı Kararı"

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/07/2017 Tarihli ve 7434 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Temmuz 2017 Tarihli ve 30130 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği"

"Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik"

"Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, İller Bankası Anonim Şirketinde ve PTT Anonim Şirketinde 2016 ve 2017 Yıllarında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)"

"Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/9 Sayılı Kararı"

Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/10 Sayılı Kararı"

Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/11 Sayılı Kararı"

Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/12 Sayılı Kararı"

Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/13 Sayılı Kararı"

Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/80 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/14 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Temmuz 2017 Tarihli ve 30129 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2017/10472 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Sondaj, Workover, Kuyu Tamamlama ve Jeofizik Operasyonları Servis Hizmeti İşlerine Ait Her Türlü Araç, İş Makinası, Kule, Gemi, Diğer Her Türlü Ekipman, Malzeme, Sondaj Park Sahalarının ve Müştemilatının, Turkish Petroleum International Company Limited Şirketine Devredilmesine İlişkin Karar"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/10)"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/4 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/5 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/6 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/7 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/8 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/5/2017 Tarihli ve 2014/920 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/5/2017 Tarihli ve 2014/10405 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

19 Temmuz 2017 Tarihli ve 30128 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/07/2017 Tarihli ve 7408 Sayılı Kararı"

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/07/2017 Tarihli ve 7410 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/6/2017 Tarihli ve E: 2017/24, K: 2017/112 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Temmuz 2017 Tarihli ve 30127 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

"Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ"

"Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğince Atıfta Bulunulan Uyumlaştırılmış Standartlar veya Uyumlaştırılmış Standarda Karşılık Gelen Ulusal Standartlar Listesinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2017/103, K: 2017/108 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Temmuz 2017 Tarihli ve 30125 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Temmuz 2017 Tarihli ve 30124 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


"İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/9)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Temmuz 2017 Tarihli ve 30123 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2017/10558     8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik"

"Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği"

"Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik""Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/06/2017 Tarihli ve 7130-3 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/5/2017 Tarihli ve 2014/4153 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 21/6/2017 Tarihli ve 2014/4930 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Temmuz 2017 Tarihli ve 30122 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/17)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/18)"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2013/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/1 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2013/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/2 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2013/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/3 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Temmuz 2017 Tarihli ve 30121 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/19)"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/154, K: 2017/106 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

9 Temmuz 2017 Tarihli ve 30119 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye - Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye – Moldova Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye – Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Temmuz 2017 Tarihli ve 30118 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatından Kalan Tarife Kontenjanlarının Dağıtılması Hakkında Tebliğ"

"Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06/07/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-83, 2017/ÖİB-K-84, 2017/ÖİB-K-85, 2017/ÖİB-K-86, 2017/ÖİB-K-87, 2017/ÖİB-K-88, 2017/ÖİB-K-89, 2017/ÖİB-K-90, 2017/ÖİB-K-91, 2017/ÖİB-K-92 ve 2017/ÖİB-K-93 Sayılı Kararları"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Temmuz 2017 Tarihli ve 30117 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-6)"

"Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2017/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2017/3)"

"Anayasa Mahkemesinin 7/6/2017 Tarihli ve 2017/20127 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.. adresimizden ulaşabilirsiniz..

5 Temmuz 2017 Tarihli ve 30115 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2017 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/15)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/16)"

"Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/21)"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/5/2017 Tarihli ve 2014/12727 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Temmuz 2017 Tarihli ve 30114 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2017/10288 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"2017/10297 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/11 (Değişik İşler), K: 2017/4 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2017/1 (Değişik İşler), K: 2017/5 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 8 inci Maddesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği"

"2017/10344 İthalat Rejimi Kararına EkKararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"

"2017/10345 İthalat Rejimi Kararına EkKararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

2 Temmuz 2017 Tarihli ve 30112 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

1 Temmuz 2017 Tarihli ve 30111 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481)"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7139 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Haziran 2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10462 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar "

" Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik "

" Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mecburi Uygulamada Bulunan Bazı Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS-2017/5) "

" Mecburi Uygulamada Bulunan Bazı Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS-2017/6) "

" İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/7) "

" Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği (2017/4) "

" Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği (No: 2017/8) "

" Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-13.1.a) "

" Anayasa Mahkemesinin 20/6/2017 Tarihli ve 2016/22169 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2017/10459 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Haziran 2017 Tarihli ve 30106 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği"

"Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

 

23 Haziran 2017 Tarihli ve 30105 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "

" Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik "

" Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2017/28, K: 2017/107 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 8/6//2017 Tarihli ve 2014/804 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik "

" Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu Sağlık Personelinin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği "

" KOSGEB KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/9) "

" Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/27) "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Haziran 2017 Tarihli ve 30103 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10235 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük "

" TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik "

" 2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ "

" Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-23) "

" Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar "

" Kamunet Ağına Bağlanma ve Kamunet Ağının Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Haziran 2017 Tarihli ve 30102 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sayıştay Eğitim ve Yayın Yönetmeliği "

" Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2017/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

19 Haziran 2017 Tarihli ve 30101 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/21) "

" Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Haziran 2017 Tarihli ve 30100 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Haziran 2017 Tarihli ve 30099 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan
;

" Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği "

" Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/26) "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/6) "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 378) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Haziran 2017 Tarihli ve 30098 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ"

"Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

 

14 Haziran 2017 Tarihli ve 30096 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Patent ve Marka Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği"

"Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-07)"

"Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Haziran 2017 Tarihli ve 30092 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ "

" Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi "

" Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/8) "

" Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/6) "

" Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

09 Haziran 2017 Tarihli ve 30091 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

08 Haziran 2017 Tarihli ve 30090 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Hazine Müsteşarlığı Tarafından Türkiye Cumhuriyeti Adına Hibe Alınması, Hibe Verilmesi ve Hibelerin Takibine Dair Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği "

" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları "

" Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2014/19308 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

06 Haziran 2017 Tarihli ve 30088 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/7) "

" Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ "

" Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) "

" Anayasa Mahkemesinin 1/3/2017 Tarihli ve 2014/5831 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

05 Haziran 2017 Tarihli ve 30087 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

04 Haziran 2017 Tarihli ve 30086 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

03 Haziran 2017 Tarihli ve 30085 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ "

" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) "

" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

02 Haziran 2017 Tarihli ve 30084 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği "

" Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1) "

" Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği "

" Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Mirasları ve Sanat Eserleri Koruma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği "

" Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 72) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

01 Haziran 2017 Tarihli ve 30083 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

31 Mayıs 2017 Tarihli ve 30082 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik "

" Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 19/4/2017 Tarihli ve 2014/17591 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Mayıs 2017 Tarihli ve 30081 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan
;

" Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Mayıs 2017 Tarihli ve 30079 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yüksek Askeri Şûra Yönetmeliği "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/8) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Mayıs 2017 Tarihli ve 30078 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik "

" Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çok Hafif Hava Araçları ile Ticari Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği (SHY 6A-ÇH) "

" TS 8737 Formlar-Yapı Ruhsatı Standardı ile İlgili Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Mayıs 2017 Tarihli ve 30077 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Mayıs 2017 Tarihli ve 30076 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 12/4/2017 Tarihli ve E: 2016/140, K: 2017/92 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Mayıs 2017 Tarihli ve 30075 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10147 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2017/15) "

" Standard Sertifikasyon Muayene Laboratuvar ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2017/16) "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/6) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 15/3/2017 Tarihli ve E: 2017/85, K: 2017/64 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Mayıs 2017 Tarihli ve 30071 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 7018 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 2017/10326 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Mayıs 2017 Tarihli ve 30070 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği "

" TS 431 Vidalar-Ahşap İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2017/4) "

" İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4) "

" İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Mayıs 2017 Tarihli ve 30069 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Suç Eşyası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" TS 3034/T1 Karayolu Taşıtları-Süspansiyon Sistemleri-Amortisörler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2017/7) "

" Doğrusal Lambalar, Işık Yayan Diyot Lambalar ve İlgili Ekipmana İlişkin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2017/11) "

" Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2017/12) "

" Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2017/13) "

" Anayasa Mahkemesinin 19/4/2017 Tarihli ve 2014/3905 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Mayıs 2017 Tarihli ve 30068 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Mayıs 2017 Tarihli ve 30067 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelik "

" Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Mayıs 2017 Tarihli ve 30066 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/12) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Mayıs 2017 Tarihli ve 30065 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10049 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar "

" Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği "

" Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Verilmesine İlişkin Yönetmelik "

" Yükseköğretim Kurulu Ödül Yönetmeliği "

" Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2014/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2017/2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Mayıs 2017 Tarihli ve 30064 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/3) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/13) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/14) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Mayıs 2017 Tarihli ve 30063 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Mayıs 2017 Tarihli ve 30062 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlikleri ile İl Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Ekipleri Kıyafet Yönetmeliği"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


09 Mayıs 2017 Tarihli ve 30061 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan
;

" 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Türk Patent Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 1/3/2017 Tarihli ve 2015/3941 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

06 Mayıs 2017 Tarihli ve 30058 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10090 Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği "

" Darülaceze Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği "

" Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


05 Mayıs 2017 Tarihli ve 30057 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10091 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük "

" 2017/10009 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

" 2017/10008 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2017/10092 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği "

" Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (MHG/2017-13) "

" Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Hakkında Tebliğ (MHG/2017-14) "

" Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/25) "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) "

" Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2014/5881 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2014/6009 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/2/2017 Tarihli ve 2015/17451 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

04 Mayıs 2017 Tarihli ve 30056 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 29/3/2017 Tarihli ve E: 2017/47, K: 2017/84 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2014/10382 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

03 Mayıs 2017 Tarihli ve 30055 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

29 Nisan 2017 Tarihli ve 30052 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

28 Nisan 2017 Tarihli ve 30051 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Femko Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2017/14) "

" Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2017 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

27 Nisan 2017 Tarihli ve 30050 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (No: 2017/20) "

" Anayasa Mahkemesinin 12/4/2017 Tarihli ve E: 2017/104, K: 2017/89 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 12/4/2017 Tarihli ve E: 2017/23, K: 2017/93 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

26 Nisan 2017 Tarihli ve 30049 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Nisan 2017 Tarihli ve 30048 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği "

" 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5) "

" Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No: 675/1) "

" Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No: 675/2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

24 Nisan 2017 Tarihli ve 30048 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

22 Nisan 2017 Tarihli ve 30046 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği "

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3) "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/4)"

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/5) "

" Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

21 Nisan 2017 Tarihli ve 30045 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar "

" 2017/9923 Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 16/2/2017 Tarihli ve 2014/15990 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/3/2017 Tarihli ve 2014/3549 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

20 Nisan 2017 Tarihli ve 30044 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliği "

" Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/5) "

" Anayasa Mahkemesinin 29/3/2017 Tarihli ve E: 2016/1, K: 2017/81 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

19 Nisan 2017 Tarihli ve 30043 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 23/3/2017 Tarihli ve 2014/15837 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

17 Nisan 2017 Tarihli ve 30041 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017 Yılında Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Belirlenmesi ve Bu Gemilere Yapılacak Kota Tahsisine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

15 Nisan 2017 Tarihli ve 30039 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/18) "

" Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/19) "

" Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/20) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

14 Nisan 2017 Tarihli ve 30038 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yurtdışı Vatandaşlara Burs Verilmesine İlişkin Yönetmelik "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği "

" Anayasa Mahkemesinin 23/3/2017 Tarihli ve 2014/187 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

13 Nisan 2017 Tarihli ve 30037 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)"

" Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 15/3/2017 Tarihli ve E: 2016/165, K: 2017/76 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

12 Nisan 2017 Tarihli ve 30036 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik "

" İçişleri Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 9/2/2017 Tarihli ve E: 2016/143, K: 2017/23 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 15/3/2017 Tarihli ve E: 2016/164, K: 2017/75 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

11 Nisan 2017 Tarihli ve 30035 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/10) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

08 Nisan 2017 Tarihli ve 30032 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği "

" Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği "

" Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

07 Nisan 2017 Tarihli ve 30031 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik "

" Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/03/2017 Tarihli ve 2017/4 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

06 Nisan 2017 Tarihli ve 30030 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9980 Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar "

" Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) "

" Piyasaya Arz Edilen Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliğ (No: 2017/17) "

" Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/2293 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 8/3/2017 Tarihli ve 2014/11491 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

05 Nisan 2017 Tarihli ve 30029 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği "

" Nükleer Santrallerde İşletme Organizasyonu, İşletme Personeli Nitelikleri ve Eğitimi ile İşletici Personel Lisanslarına İlişkin Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/4) "

" DÜZELTME: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) ile İlgili "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

04 Nisan 2017 Tarihli ve 30028 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/5) "

" Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

03 Nisan 2017 Tarihli ve 30027 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6976 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6988 Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6990 1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2002/27)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/11) "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2010/59)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/12) "

" Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/33)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/13) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

01 Nisan 2017 Tarihli ve 30025 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik "

" Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/6) "

" Kuru Üzüm Lisanslı Depo Tebliği "

" Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile İlgili Uyumlaştırılmış Standartlara Dair Tebliğ "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479) "

" Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ "

" 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


31 Mart 2017 Tarihli ve 30024 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği "

" Nükleer Tanımlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği "

" Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliği "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7) "

" 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/1) "

" Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/3) "

" Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/10) "

" 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (No: 2017/4) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

29 Mart 2017 Tarihli ve 30022 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/4) "

" Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2014/2983 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2014/13966 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

28 Mart 2017 Tarihli ve 30021 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nde Değişiklik "

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2017 Tarihli ve 2014/11994 Başvuru Numaralı Kararı Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/6) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

26 Mart 2017 Tarihli ve 30019 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2017/16) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Mart 2017 Tarihli ve 30018 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

24 Mart 2017 Tarihli ve 30017 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/9) "

" Anayasa Mahkemesinin 23/2/2017 Tarihli ve 2014/2792 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

23 Mart 2017 Tarihli ve 30016 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karayolları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2017 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi) "

" Anayasa Mahkemesinin 2/2/2017 Tarihli ve 2014/1546 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

22 Mart 2017 Tarihli ve 30015 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9949 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar "

" Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Onaylanmış Kuruluş Olarak Atanan Türk Standardları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Koruyucu Donanımlar Konusunda Faaliyet Alanının Güncellenmesine Dair Tebliğ "

" Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 1/3/2017 Tarihli ve 2014/5863 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/3/2017 Tarihli ve 2014/17143 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

18 Mart 2017 Tarihli ve 30011 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ "

" Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) "

" Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-31.1a) "

" Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VI-104.1.a) "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

" Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2017 Tarihli ve 6914 Sayılı Kararı ve Eki Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Faaliyeti Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esaslar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

17 Mart 2017 Tarihli ve 30010 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9853 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2017/9854 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2017/9855 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 16/2/2017 Tarihli ve 2014/2891 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

16 Mart 2017 Tarihli ve 30009 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/3) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297) "

" Anayasa Mahkemesinin 22/2/2017 Tarihli ve 2014/4451 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/2/2017 Tarihli ve 2014/4711 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/2/2017 Tarihli ve 2014/14245 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

15 Mart 2017 Tarihli ve 30008 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar?Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar "

" Anayasa Mahkemesinin 1/3/2017 Tarihli ve E: 2017/52, K: 217/32 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

14 Mart 2017 Tarihli ve 30007 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Turkuaz Kart Yönetmeliği "

" Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğin (İhracat: 2010/6) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/1) "

" Ülke Masalarının Görev ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğin (İhracat: 2012/7) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/2) "

" Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği "

" Anayasa Mahkemesinin 1/2/2017 Tarihli ve 2014/11084 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/2/2017 Tarihli ve 2014/11503 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/2/2017 Tarihli ve 2014/12324 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9760 Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar "

" 2017/9781 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar "

" 2017/9856 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar "

" 2017/9889 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması Hakkında Karar "

" Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) "

" Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

10 Mart 2017 Tarihli ve 30003 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2017-01) "

" Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 1/2/2017 Tarihli ve 2014/19081 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

09 Mart 2017 Tarihli ve 30002 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 46 (Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 701) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 47 (Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 210) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 48 (Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 260) "

" Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2016/35094 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/2/2017 Tarihli ve 2016/41934 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

08 Mart 2017 Tarihli ve 30001 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6824 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" 2017/9780 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" 2017/9955 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar "

" 2017/9966 Van Gölü Çevresindeki Bazı Alanların Afete Maruz Bölge İlan Edilmesi Hakkında Karar "

" 2017/9967 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ve Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar "

" Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/15) "

" 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) "

" 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) "

" Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7c) "

" Anayasa Mahkemesinin 1/2/2017 Tarihli ve 2015/17576 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

07 Mart 2017 Tarihli ve 30000 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği "

" Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği "

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-04)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-06) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

04 Mart 2017 Tarihli ve 29997 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/2) "

" İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

03 Mart 2017 Tarihli ve 29996 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

02 Mart 2017 Tarihli ve 29995 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü "

" Anayasa Değişikliği Halkoylaması ile İlgili 2017/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

" Yurt Dışında Görevli Kamu Personelinin İzinlerinin Durdurulması ile İlgili 2017/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

" Anayasa Mahkemesinin 18/1/2017 Tarihli ve E: 2015/42, K: 2017/8 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

01 Mart 2017 Tarihli ve 29994 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

28 Şubat 2017 Tarihli ve 29993 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sermaye Piyasası Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" 2017 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" 2017 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 9/2/2017 Tarihli ve E: 2017/13, K: 2017/21 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/2/2017 Tarihli ve E: 2017/37, K: 2017/22 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Şubat 2017 Tarihli ve 29990 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/2) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/3) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/4) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Şubat 2017 Tarihli ve 29990 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği "

" 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/5) "

" Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55) (Ön Ödeme Usul ve Esasları) "

" Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

24 Şubat 2017 Tarihli ve 29989 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6772 Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" 2017/9895 Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik "

" İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2017/7) "

" Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/2) "

" Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2017/3) "

" Anayasa Mahkemesinin 11/1/2017 Tarihli ve 2014/10857 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

23 Şubat 2017 Tarihli ve 29988 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/4) "

" Sayaç İşlemleri Tebliği (Seri No: 1) "

" Anayasa Mahkemesinin 1/2/2017 Tarihli ve 2014/6971 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

22 Şubat 2017 Tarihli ve 29987 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


" Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2017 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Uygulama Tebliği (No: 2017/14) "

" Anayasa Mahkemesinin 2/2/2017 Tarihli ve 2014/875 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

18 Şubat 2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ "

" Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) "

" Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-31.1a)"

" Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VI-104.1.a) "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

17 Şubat 2017 Tarihli ve 29982 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/1) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/2) "

" Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/24) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

16 Şubat 2017 Tarihli ve 29981 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

15 Şubat 2017 Tarihli ve 29980 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Avrupa Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği "

" Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi Başkanlığı ile İlgili 2017/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

" Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2017/2) "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

14 Şubat 2017 Tarihli ve 29979 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Polis Akademisi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği "

" Anayasa Mahkemesinin 18/1/2017 Tarihli ve E: 2016/136, K: 2017/9 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6771 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği (No: 2016/46) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4) "

" Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 6) "

" Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

10 Şubat 2017 Tarihli ve 29975 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-15.1a) "

" Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.b) "

" Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.6a) "

" Anayasa Mahkemesinin 28/12/2016 Tarihli ve E: 2016/130, K: 2016/197 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

09 Şubat 2017 Tarihli ve 29974 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" KHK/687 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" DÜZELTME: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

08 Şubat 2017 Tarihli ve 29973 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 477) "

" Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ";

" Anayasa Mahkemesinin 18/1/2017 Tarihli ve E: 2016/12 (Değişik İşler), K: 2017/1 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

07 Şubat 2017 Tarihli ve 29972 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 28/12/2016 Tarihli ve E: 2016/21, K: 2016/199 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

04 Şubat 2017 Tarihli ve 29969 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

03 Şubat 2017 Tarihli ve 29968 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9759 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) ve (IV) Sayılı Listelerde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranının Belirlenmesine
Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar "

" Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) "

" Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.1.a) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

02 Şubat 2017 Tarihli ve 29967 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 16) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

01 Şubat 2017 Tarihli ve 29966 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Milli Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliği "

" Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (III-62.1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

31 Ocak 2017 Tarihli ve 29965 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik "

" Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar "

" 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5) "

" Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

29 Ocak 2017 Tarihli ve 29963 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2017 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ "

" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

27 Ocak 2017 Tarihli ve 29961 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6770 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında TTO Mühendislik Belgelendirme Deney Hizmetleri Limited Şirketinin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2016-10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2017-03) "

" Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7b) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği "

" Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2016 Tarihli ve 2016/97 Sayılı Kararı "

" İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

24 Ocak 2017 Tarihli ve 29958 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

23 Ocak 2017 Tarihli ve 29957 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" KHK/682 Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

" KHK/683 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

" KHK/684 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

" KHK/685 Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


21 Ocak 2017 Tarihli ve 29955 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9741 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği "

" 2016/9742 Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği "

" 2016/9743 Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği "

" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Sorumluluğundaki Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-3) "

" İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Kamu İhale Tebliği (No: 2017/1) "

" Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

20 Ocak 2017 Tarihli ve 29954 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9728 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" 2016/9737 Milli İstihbarat?Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar "

" 2017/9739 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

" Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mecburi Standard Tebliği (No: MSG - MS – 2016/19) "

" Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ "

" Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ "

" Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

19 Ocak 2017 Tarihli ve 29953 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9747 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

" 2017/9749 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar "

" Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

18 Ocak 2017 Tarihli ve 29952 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 28/12/2016 Tarihli ve E: 2016/2, K: 2016/198 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 28/12/2016 Tarihli ve E: 2016/49, K: 2016/200 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

17 Ocak 2017 Tarihli ve 29951 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 10/11/2016 Tarihli ve 6758 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar "

" İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2017/1) "

" 2016 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" 2016 Yılı Aralık Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2017/1) "

" Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1b) "

" Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2009/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/38 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2010/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/39 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2010/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/40 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2013/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/41 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2013/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/42 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2015/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/43 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2015/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/44 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

14 Ocak 2017 Tarihli ve 29948 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Emekli Subay ve Astsubayların Millî Savunma Bakanlığında Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetine Yönelik Hizmetlerde Görevlendirilmesine Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/01/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/02] Sayılı Kararı "

DÜZELTME: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

13 Ocak 2017 Tarihli ve 29947 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hâle Getirilmesine Dair Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 54) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) "

" Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/36, K: 2016/187 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

12 Ocak 2017 Tarihli ve 29946 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9702 Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar "

" 2016/9601 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2016/9703 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelik "

" 2016/9704 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde Çalıştırılacak Personelin Sözleşme Usul ve Esasları ile Mali Haklarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2016/9705 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin (a) Bendi Kapsamında Yapacağı Alım İşlerine Dair Yönetmelik "

" Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik "

" Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) "

" Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşme Değişikliklerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ "

" 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

11 Ocak 2017 Tarihli ve 29945 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9595 Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar "

" 2016/9596 Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar "

" 2016/9647 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar "

" Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik "

" Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

10 Ocak 2017 Tarihli ve 29944 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

07 Ocak 2017 Tarihli ve 29941 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A. Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği "

" Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

06 Ocak 2017 Tarihli ve 29940 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik "

" Polis Akademisi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik "

" Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/148, K: 2016/189 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

05 Ocak 2017 Tarihli ve 29939 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 1134 Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar "

" Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

04 Ocak 2017 Tarihli ve 29938 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

03 Ocak 2017 Tarihli ve 29937 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9615 Antalya İli, Kepez İlçesi, Gülveren Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar "

" 2016/9617 İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Çamlıtepe (Derbent) ve Darüşşafaka Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar "

" 2016/9638 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar "

" 2016/9607 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/25, K: 2016/186 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/139, K: 2016/188 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/1 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2016/1 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


02 Ocak 2017 Tarihli ve 29936 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik?Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 377) "

" Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ "

" Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliği "

" Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği "

" Tren Makinist Yönetmeliği "

" Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti "

" Sermaye Piyasası Kurulunun 2017 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı "

" İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9597 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılması Hakkında Karar "

" 2016/9608 3/8/2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

" Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği "

" Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2017 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi "

" Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2016/39) "

" Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-2016/23) "

" Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-2016/24) "

" Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı "

" 2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi "

" Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2016/2) "

" Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/12/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-67 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/7002 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/7152 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/8804 Başvuru Numaralı Kararı "

" İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1) "

" Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/2) "

" Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3) "

" Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5) "

" Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/6) "

" Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/7) "

" Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/8) "

" “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9) "

" Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/10) "

" Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/11) "

" Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/12) "

" 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13) "

" Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/14) "

" Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/15) "

" Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) "

" Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/17) "

" Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/18) "

" Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/19) "

" Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) "

" Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/21) "

" İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/22)

" Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/23) "

" 2016/9645 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

29 Aralık 2016 Tarihli ve 29933 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM - 2016/22) "

" 2016 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" 2016 Yılı Kasım Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/14844 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

28 Aralık 2016 Tarihli ve 29932 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 21/9/2016 Tarihli ve 2014/6423 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/16800 Başvuru Numaralı Kararı "

" Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/1322/2014) "

" Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/2015/68) "

" Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/96) "

" Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/208) "

" Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (AB/2015/504) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Şehitlerimizin İsimleri ve Yakınlarına Yapılacak Yardımlar ile İlgili 2016/29 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

" Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile İlgili 2016/30 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

" 2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi "

" 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) "

" Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15) "

" Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47) "

" Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) "

" Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49) "

" Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) "

" Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70) "

" Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) "

" Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476) "

" 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) "

" Anayasa Mahkemesinin 8/12/2016 Tarihli ve 2014/12002 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

24 Aralık 2016 Tarihli ve 29928 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

" Devlet Muhasebesi Standardı 28 (DMS 28) Mali Araçlar: Sunum "

" Devlet Muhasebesi Standardı 29 (DMS 29) Mali Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme "

" Devlet Muhasebesi Standardı 30 (DMS 30) Mali Araçlar: Açıklamalar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

23 Aralık 2016 Tarihli ve 29927 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9602 Millî Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar "

" 2016/9604 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

" 2016/9507 Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Su Enstitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/38) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) "

" Anayasa Mahkemesinin 8/12/2016 Tarihli ve 2014/8778 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 8/12/2016 Tarihli ve 2014/11408 Başvuru Numaralı Kararı "

" Hassas Su Kütleleri ile Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik "

" Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

22 Aralık 2016 Tarihli ve 29926 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/56) "

" 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ "

" Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 45) Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53) "

" Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 16/11/2016 Tarihli ve 2015/9756 Başvuru Numaralı Kararı "

" DÜZELTME: Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 52) Değerli Kağıtlar ile İlgili "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

21 Aralık 2016 Tarihli ve 29925 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/51) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/53) "

" Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 52) Değerli Kağıtlar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

17 Aralık 2016 Tarihli ve 29921 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Türkiye Kanser Enstitüsü Yönetmeliği "

" Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/55) "

" Doğal Çiçek Soğanlarının 2017 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/52) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

16 Aralık 2016 Tarihli ve 29920 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9588 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

" 2016/9590 İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar "

" Harp Akademileri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/3) "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/6) "

" Anayasa Mahkemesinin 22/9/2016 Tarihli ve 2014/1182 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

15 Aralık 2016 Tarihli ve 29919 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 7) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

13 Aralık 2016 Tarihli ve 29917 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Dışişleri Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği "

" Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2017 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ "

" Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) "

" Anayasa Mahkemesinin 23/11/2016 Tarihli ve E: 2016/22, K: 2016/177 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 23/11/2016 Tarihli ve E: 2016/46, K: 2016/178 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 23/11/2016 Tarihli ve E: 2016/51, K: 2016/179 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

10 Aralık 2016 Tarihli ve 29914 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yassı Çelik Ürünlerin Denetimine İlişkin Tebliğ (No: SGM-2016/37) "

" 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

09 Aralık 2016 Tarihli ve 29913 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6764 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 2/11/2016 Tarihli ve E: 2015/61, K: 2016/172 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

08 Aralık 2016 Tarihli ve 29912 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/53) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/54) "

" 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’nun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ "

" 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ "

" 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ "

" 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ "

" Şarap Üretimi ve Piyasaya Arzı ile İlgili Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 22/9/2016 Tarihli ve 2014/6011 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

07 Aralık 2016 Tarihli ve 29911 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/49) "

" Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 16/11/2016 Tarihli ve 2014/12917 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

06 Aralık 2016 Tarihli ve 29910 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6765 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6766 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hücresel Sistem Anten Tesisleri ile Telsiz Erişim Şebekelerinin Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 17/11/2016 Tarihli ve 2014/13796 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

02 Aralık 2016 Tarihli ve 29906 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6763 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği "

" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) "

" Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3) "

" Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/4) "

" Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/5) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

01 Aralık 2016 Tarihli ve 29905 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/47) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 143) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

30 Kasım 2016 Tarihli ve 29904 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.b) "

" Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife "

" Anayasa Mahkemesinin 13/10/2016 Tarihli ve 2014/17751 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

29 Kasım 2016 Tarihli ve 29903 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Kasım 2016 Tarihli ve 29899 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9489 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

" 2016/9517 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar "

" 2016/9542 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar "

" 2016/9487 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği "

" 2016/9488 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2016/9506 Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Era Laboratuvarları A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2016-14) "

" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

24 Kasım 2016 Tarihli ve 29898 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6754 Bilirkişilik Kanunu "

" 6761 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun "

" Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliği "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/1) "

" Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/15) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/16) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/17) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/18) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

23 Kasım 2016 Tarihli ve 29897 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/50) "

" Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) "

" Anayasa Mahkemesinin 17/11/2016 Tarihli ve 2015/889 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

19 Kasım 2016 Tarihli ve 29893 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 376) "

" Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/6) "

" Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/9) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

18 Kasım 2016 Tarihli ve 29892 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 27/10/2016 Tarihli ve 2014/16928 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

17 Kasım 2016 Tarihli ve 29891 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9435 Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Yapılan Şartlı Bağışlardan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/52) "

" Anayasa Mahkemesinin 28/9/2016 Tarihli ve 2014/5167 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

16 Kasım 2016 Tarihli ve 29890 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

15 Kasım 2016 Tarihli ve 29889 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği "

" Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği (SHY-SMS)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

12 Kasım 2016 Tarihli ve 29886 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9430 Şehitlik Yönetmeliği "

" Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/40) "

" Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2016/31) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

11 Kasım 2016 Tarihli ve 29885 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9431 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği "

" 2016/9432 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2016/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

" İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ile İlgili 2016/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

08 Kasım 2016 Tarihli ve 29882 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik "

" Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Bandrol Ücretlerinin Bütçeye Gelir Kaydedilmesi ve Bakanlık Harcama Birimlerince Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/50) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/51) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/52) "

" Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2016 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/44) "

" Anayasa Mahkemesinin 2/11/2016 Tarihli ve E: 2016/171, K: 2016/164 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 2/11/2016 Tarihli ve E: 2016/172, K: 2016/165 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

05 Kasım 2016 Tarihli ve 29879 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/45) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

04 Kasım 2016 Tarihli ve 29878 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği "

" Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2016/166, K: 2016/159 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2016/167, K: 2016/160 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2016/27, K: 2016/162 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

03 Kasım 2016 Tarihli ve 29877 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9335 Petrol Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük "

" Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB) "

" Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/48) "

" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) "

" Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2015/73, K: 2016/161 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

01 Kasım 2016 Tarihli ve 29876 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye – Moldova Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik "

" Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği "

" İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" TS 11827 İşyerleri - Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/18) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/43) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/44) "

" Anayasa Mahkemesinin 13/7/2016 Tarihli ve 2014/7738 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 13/7/2016 Tarihli ve 2014/12862 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 13/10/2016 Tarihli ve 2014/15792 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 13/10/2016 Tarihli ve 2014/16701 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

30 Ekim 2016 Tarihli ve 29873 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ";

" TS 1023 - 3 Cıvatalar - Bölüm 3: Havşa - Düz Başlı, Kare Boyunlu Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/13) "

" TS 1023-4 Cıvatalar - Bölüm 4: Havşa - Düz Başlı, Tırnaklı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/14) "

" Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG-TŞ/2016-01) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/42) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/46) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/47) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

28 Ekim 2016 Tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6750 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu "

" 6753 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik "

" Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/49) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/41) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/45) "

" Toptancı Halinde Veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebliğ "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 375) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 294) "

" Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

27 Ekim 2016 Tarihli ve 29870 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14A) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

26 Ekim 2016 Tarihli ve 29869 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik "

" Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2016/22) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/45) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/47) "

" Anayasa Mahkemesinin 13/7/2016 Tarihli ve 2014/10459 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 28/9/2016 Tarihli ve 2014/798 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 8/6/2016 Tarihli ve 2014/870 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 29/6/2016 Tarihli ve 2014/4077 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 28/9/2016 Tarihli ve 2014/5097 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Ekim 2016 Tarihli ve 29868 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

22 Ekim 2016 Tarihli ve 29865 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9380 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

" Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SGM-2014/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2016/23) "

" Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2016/34) "

" Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/5) "

" Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

21 Ekim 2016 Tarihli ve 29864 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği "

" Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/37) "

" Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

20 Ekim 2016 Tarihli ve 29863 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik "

" Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 29/9/2016 Tarihli ve 2014/5785 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 29/9/2016 Tarihli ve 2014/6241 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 29/9/2016 Tarihli ve 2014/6500 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

19 Ekim 2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 7/9/2016 Tarihli ve E: 2016/128, K: 2016/154 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 7/9/2016 Tarihli ve E: 2015/88, K: 2016/156 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

17 Ekim 2016 Tarihli ve 29860 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


16 Ekim 2016 Tarihli ve 29859 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/35) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


15 Ekim 2016 Tarihli ve 29858 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" TS 1449 LPG Doldurma ve Boşaltma Kuralları – Emniyet Gerekleri Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2016/10) "

" Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

14 Ekim 2016 Tarihli ve 29857 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 21/9/2016 Tarihli ve 2014/4397 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/9/2016 Tarihli ve 2014/8203 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/9/2016 Tarihli ve 2014/5369 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/9/2016 Tarihli ve 2014/5777 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/9/2016 Tarihli ve 2014/6249 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

13 Ekim 2016 Tarihli ve 29856 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/39) "

" Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) "

" Anayasa Mahkemesinin 8/6/2016 Tarihli ve 2014/94 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 29/6/2016 Tarihli ve 2014/6253 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 29/6/2016 Tarihli ve 2014/8264 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 30/6/2016 Tarihli ve 2014/3977 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 12/7/2016 Tarihli ve 2013/9131 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

11 Ekim 2016 Tarihli ve 29854 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/44) "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2015/105, K: 2016/133 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 7/9/2016 Tarihli ve E: 2016/44, K: 2016/153 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 7/9/2016 Tarihli ve E: 2016/124, K: 2016/155 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


10 Ekim 2016 Tarihli ve 29853 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2016/25) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

09 Ekim 2016 Tarihli ve 29852 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

08 Ekim 2016 Tarihli ve 29851 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik "

" Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 373) "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 374) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

07 Ekim 2016 Tarihli ve 29850 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Udem Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/30) "

" SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/31) "

" İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2012/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2016/32) "

" 2016 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" 2016 Yılı Ağustos Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6) "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

06 Ekim 2016 Tarihli ve 29849 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

05 Ekim 2016 Tarihli ve 29848 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/29) "

DÜZELTME : Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) ile İlgili

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

04 Ekim 2016 Tarihli ve 29847 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9160 Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Uyarınca Uygulama Yapılan Rezerv Yapı Alanları ile İlgili Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği "

" Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) "

" Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

03 Ekim 2016 Tarihli ve 29846 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/39) "

" Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2016/40) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

02 Ekim 2016 Tarihli ve 29845 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) "

" Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) "

" Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2013/29/AB) "

" Türk Standardları Enstitüsünün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/15) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

01 Ekim 2016 Tarihli ve 29844 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği "

" Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi "

" Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi "

" Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi "

" Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

30 Eylül 2016 Tarihli ve 29843 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Kanun Yolu Değerlendirme Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik "

" Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında TTO Mühendislik Belgelendirme Deney Hizmetleri Limited Şirketinin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2016-10) "

" Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-12)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (MHG/2016-11) "

" Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-04)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2016-12) "

" Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd.Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-08)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2016-13) "

" Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-28)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(MHG/2016-14) "

" 2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/3) "

" 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) "

" 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) "

" 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

29 Eylül 2016 Tarihli ve 29842 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik "

" Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliği "

" Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) "

" Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) "

" Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60) "

" Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

28 Eylül 2016 Tarihli ve 29841 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/11) "

" Türk Standardları Enstitüsünün Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/16) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

27 Eylül 2016 Tarihli ve 29840 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

" Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/43) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

24 Eylül 2016 Tarihli ve 29837 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" TS EN ISO 4034 Altıköşe Normal Somunlar (Stil: 1) - Mamul Kalitesi C (ISO 4034:2012) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/9) "

" TS 1023-2 Cıvatalar - Bölüm 2: Havşa - Mercimek Başlı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/12) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/42) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/38) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

22 Eylül 2016 Tarihli ve 29835 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" TSE Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/7, K: 2016/47 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2016/1 (Değişik İşler), K: 2016/8 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 2/8/2016 Tarihli ve E: 2016/4 (Değişik İşler), K: 2016/11 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

21 Eylül 2016 Tarihli ve 29834 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar "

" Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/72, K: 2016/44 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/6/2016 Tarihli ve E: 2016/13, K: 2016/127 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

20 Eylül 2016 Tarihli ve 29833 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/25) "

" Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/10) "

" Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 15) "

" Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 8) "

" Türk Standardları Enstitüsünün Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atamasının Yenilenmesine Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

09 Eylül 2016 Tarihli ve 29825 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/48) "

" Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/28) "

" Özelleştirme Yüksek Kurulunun 06/09/2016 Tarihli ve 2016/50 Sayılı Kararı "

" Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atamasının Yenilenmesine Dair Tebliğ "

" Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 15) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

08 Eylül 2016 Tarihli ve 29824 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2016/9) "

" Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atamasının Yenilenmesine Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2012/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/28 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2013/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/29 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2013/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/30 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2013/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/31 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2014/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/32 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2014/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/33 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2011/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/34 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2012/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/35 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2013/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/36 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2013/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/37 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

07 Eylül 2016 Tarihli ve 29824 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6745 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2016/24) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/43) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/37) "

" Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/4) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

06 Eylül 2016 Tarihli ve 29823 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

03 Eylül 2016 Tarihli ve 29820 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/41) "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

02 Eylül 2016 Tarihli ve 29819 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/29) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

01 Eylül 2016 Tarihli ve 29818 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6742 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun "

" 6743 Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6744 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 2016/9097 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği "

" Bazı Askerî Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

27 Ağustos 2016 Tarihli ve 29814 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü eDevlet Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3) "

" 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ "

" 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6741 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" 2016/9123 Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik "

" Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/34) "

" Anayasa Mahkemesinin 11/5/2016 Tarihli ve 2013/2941 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

25 Ağustos 2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6737 Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6738 Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6739 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Evrensel Posta Birliği (UPU) Arasında Yirmi Altıncı Dünya Posta Kongresine Yönelik Düzenlemelere İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6740 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Savunma Sanayii Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair?Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/39) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/40) "

" 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ "

" Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68) "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

23 Ağustos 2016 Tarihli ve 29810 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği "

" Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği "

" Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) "

" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

20 Ağustos 2016 Tarihli ve 29807 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9005 Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmeliği "

" Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

19 Ağustos 2016 Tarihli ve 29806 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun "

" 2016/8989 Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2016/9103 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2015/758/AB) "

" Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

18 Ağustos 2016 Tarihli ve 29805 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Avrupa Birliği Menşeli Şeker İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Kalan Kısmının Dağıtımına İlişkin Tebliğ "

" Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2016/38) "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/21 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/22 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/23 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/24 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/25 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/26 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/27 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

13 Ağustos 2016 Tarihli ve 29800 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6735 Uluslararası İşgücü Kanunu "

" Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/35) "

" 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/36) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

12 Ağustos 2016 Tarihli ve 29799 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

11 Ağustos 2016 Tarihli ve 29798 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/33) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

10 Ağustos 2016 Tarihli ve 29797 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği "

" Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği "

" Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 15) "

" Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/3) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

09 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6728 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği "

" Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği "

" 2016 Yılı Haziran Ayında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" 2016 Yılı Haziran Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

06 Ağustos 2016 Tarihli ve 29793 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik "

" Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Fiyat, Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığı Tebliğ No: FKS-89/70-71’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS-2016/8) "

" Teknik Servislere Dair Tebliğ (No: SGM 2016/17) "

" TS EN ISO 4126-6 “Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Emniyet Cihazları- Bölüm: 6 Patlama Diskli Emniyet Cihazlarının Uygulaması, Seçimi ve Montajı” Standardı ile İlgili Tebliğ (ISO 4126-6: 2014) (No: MSG-MS-2016/5) "

" TS 1023-1 Cıvatalar - Bölüm 1: Havşa - Düz Başlı, Tornavida Kanallı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2016/6) "

" TS 6269 Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2016/7)

" TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğ "

" 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

05 Ağustos 2016 Tarihli ve 29792 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/27) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 473) "

" Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

04 Ağustos 2016 Tarihli ve 29791 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/35) "

" Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/29) "

" Kontrol ve Denetim Noktalarının Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

03 Ağustos 2016 Tarihli ve 29790 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik "

" Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hâkim ve Savcıların Resmi Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/38) "

" Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2016/33) "

" Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2a) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

02 Ağustos 2016 Tarihli ve 29789 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6732 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

01 Ağustos 2016 Tarihli ve 29788 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/18) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/37) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


31 Temmuz 2016 Tarihli ve 29787 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" KHK/669 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname "

" Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/34) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/36) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

30 Temmuz 2016 Tarihli ve 29786 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ "

" Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/26) "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 372) "

" Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 10) "

" 2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife "

" Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2015 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

29 Temmuz 2016 Tarihli ve 29785 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

28 Temmuz 2016 Tarihli ve 29784 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6724 Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Sekizinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6725 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6726 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6727 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC'de Bulunan Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6729 Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmaya Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6730 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Karadağ Hükûmeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6731 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6733 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6734 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" Anayasa Mahkemesinin 7/4/2016 Tarihli ve E: 2015/53, K: 2016/26 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/6/2016 Tarihli ve E: 2016/3, K: 2016/124 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/6/2016 Tarihli ve E: 2016/9, K: 2016/125 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 15/6/2016 Tarihli ve 2014/4715 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

27 Temmuz 2016 Tarihli ve 29783 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Desteklere Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/35) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/36) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

26 Temmuz 2016 Tarihli ve 29782 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik "

" Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

24 Temmuz 2016 Tarihli ve 29780 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 371) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

23 Temmuz 2016 Tarihli ve 29779 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9066 Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/33) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/34) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

22 Temmuz 2016 Tarihli ve 29778 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

21 Temmuz 2016 Tarihli ve 29777 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/25) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

20 Temmuz 2016 Tarihli ve 29776 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/19) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

19 Temmuz 2016 Tarihli ve 29775 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/26) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

18 Temmuz 2016 Tarihli ve 29774 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/30) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

16 Temmuz 2016 Tarihli ve 29772 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

15 Temmuz 2016 Tarihli ve 29771 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2014/1155 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2014/1481 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2014/3233 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

14 Temmuz 2016 Tarihli ve 29770 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6722 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/5) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/23) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/28) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/30) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/31) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/32) "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 3/3/2016 Tarihli ve 2013/2582 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/4/2016 Tarihli ve 2013/4086 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/6/2016 Tarihli ve 2014/4038 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

13 Temmuz 2016 Tarihli ve 29769 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/108, K: 2016/46 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 8/6/2016 Tarihli ve 2014/2252 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

04 Temmuz 2016 Tarihli ve 29762 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

02 Temmuz 2016 Tarihli ve 29760 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014"/31/AB) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 142) "

" Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2013/9045 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

01 Temmuz 2016 Tarihli ve 29759 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Askeri Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITAM) Yönetmeliği "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/27) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/28) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/29) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/30) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/31) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/32) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/16) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/22) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/24) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/27) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/29) "

" Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 31/3/2016 Tarihli ve 2013/6108 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 31/3/2016 Tarihli ve 2013/6484 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2013/865 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

30 Haziran 2016 Tarihli ve 29758 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) "

" İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-61.1.a) "

" Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.b) "

" Anayasa Mahkemesinin 25/2/2016 Tarihli ve 2013/311 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

29 Haziran 2016 Tarihli ve 29757 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) "

" Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) "

" Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/27) "

" Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2016/22) "

" Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 9/6/2016 Tarihli ve 2014/819 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/6/2016 Tarihli ve 2014/2841 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/6/2016 Tarihli ve 2014/4663 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

28 Haziran 2016 Tarihli ve 29756 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6721 Türkiye Maarif Vakfı Kanunu "

" 2016/8942 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/4) "

" Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2016/24) "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 370) "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/55, K: 2016/45 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/5/2016 Tarihli ve 2014/657 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

25 Haziran 2016 Tarihli ve 29753 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/4) "

" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

24 Haziran 2016 Tarihli ve 29752 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/15) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/20) "

" Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/26) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 140) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 141) "

" Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/6151 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/7907 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/8413 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

23 Haziran 2016 Tarihli ve 29751 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8888 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/26) "

" Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/2640 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/7832 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

22 Haziran 2016 Tarihli ve 29750 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/1595 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/3782 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 18/5/2016 Tarihli ve 2014/580 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

21 Haziran 2016 Tarihli ve 29749 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 471) "

" Anayasa Mahkemesinin 20/4/2016 Tarihli ve 2013/679 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/4/2016 Tarihli ve 2013/2734 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/4/2016 Tarihli ve 2013/6615 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

19 Haziran 2016 Tarihli ve 29747 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/19) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/21) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

18 Haziran 2016 Tarihli ve 29746 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2) "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

17 Haziran 2016 Tarihli ve 29745 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6719 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Anayasa Mahkemesinin 20/4/2016 Tarihli ve 2013/4708 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/4/2016 Tarihli ve 2013/6842 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/5/2016 Tarihli ve 2015/7231 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

16 Haziran 2016 Tarihli ve 29744 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik "

" Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

14 Haziran 2016 Tarihli ve 29742 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 14/4/2016 Tarihli ve 2013/3187 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/4/2016 Tarihli ve 2013/6829 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

11 Haziran 2016 Tarihli ve 29738 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/25) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

09 Haziran 2016 Tarihli ve 29736 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 3/6/2016 Tarihli ve E: 2016/54, K: 2016/117 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

08 Haziran 2016 Tarihli ve 29735 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6718 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı ve/veya Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

07 Haziran 2016 Tarihli ve 29735 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

04 Haziran 2016 Tarihli ve 29730 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

03 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönetmelik "

" Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) "

" Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2016/10, K: 2016/36 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

02 Haziran 2016 Tarihli ve 29728 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

31 Mayıs 2016 Tarihli ve 29728 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/22) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/24) "

" Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/21) "

" Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2015/98, K: 2016/35 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2016/16, K: 2016/37 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

29 Mayıs 2016 Tarihli ve 29726 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

28 Mayıs 2016 Tarihli ve 29725 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/19) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

27 Mayıs 2016 Tarihli ve 29724 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yem Katkı Maddelerinin Değerlendirme ve Onay İşlemleri İçin Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması Hakkında Tebliğ (No: 2016/15) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

25 Mayıs 2016 Tarihli ve 29722 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği "

" Anayasa Mahkemesinin 3/3/2016 Tarihli ve 2013/7860 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

24 Mayıs 2016 Tarihli ve 29721 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8769 Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/23) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/18) "

" Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği (No: 2016/23) "

" Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2016/34, K: 2016/30 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2016/35, K: 2016/31 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-04)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2016-9) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

21 Mayıs 2016 Tarihli ve 29718 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8833 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği "

" Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

20 Mayıs 2016 Tarihli ve 29717 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6713 Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun "

" 6714 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma ile Oluşturulan Ortak Geri Kabul Komitesinin 2/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6715 İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" 6716 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Fransız Toplumu Hükümeti, Valonya Hükümeti ve Brüksel-Başkent Bölgesi Fransız Toplumu Komisyonu Heyeti Arasında Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun "

" 6717 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Arasında Türkiyede Bir Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/21) "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/3 (Değişik İşler), K: 2016/1 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2015/11 (Değişik İşler), K: 2016/6 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2015/12 (Değişik İşler), K: 2016/7 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 25/2/2016 Tarihli ve 2013/2552 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

18 Mayıs 2016 Tarihli ve 29716 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/20) "

" Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (No: 2016/18) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

13 Mayıs 2016 Tarihli ve 29711 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/6)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ "

" Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/14) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

12 Mayıs 2016 Tarihli ve 29710 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/2) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/17) "

" İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

11 Mayıs 2016 Tarihli ve 29709 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8793 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik?Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Inspecco Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2016/11) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/13) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/14) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/15) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/16) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/17) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/18) "

" Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/20) "

" Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2016/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

10 Mayıs 2016 Tarihli ve 29708 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 24/3/2016 Tarihli ve 2013/2957 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 24/3/2016 Tarihli ve 2013/4825 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

07 Mayıs 2016 Tarihli ve 29705 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Talep Tahminleri Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

06 Mayıs 2016 Tarihli ve 29704 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 24/3/2016 Tarihli ve 2013/5669 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 24/3/2016 Tarihli ve 2013/6587 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 24/3/2016 Tarihli ve 2014/867 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

05 Mayıs 2016 Tarihli ve 29703 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6705 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6706 Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu "

" 6707 Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6708 Çocuk Nafakası ve Diğer Aile Nafaka Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6709 Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6710 Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine İkinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6711 Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6712 Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Dördüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 2016/8770 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM - 2008/8)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM - 2016/10) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 292) "

" Anayasa Mahkemesinin 10/3/2016 Tarihli ve 2013/5974 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 23/3/2016 Tarihli ve 2013/2960 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 23/3/2016 Tarihli ve 2013/4488 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

04 Mayıs 2016 Tarihli ve 29702 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği "

" Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik "

" Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

03 Mayıs 2016 Tarihli ve 29701 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği "

" Anayasa Mahkemesinin 7/4/2016 Tarihli ve E: 2015/94, K: 2016/27 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 7/4/2016 Tarihli ve E: 2015/109, K: 2016/28 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/4 (Değişik İşler), K: 2016/2 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/5 (Değişik İşler), K: 2016/3 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/10 (Değişik İşler), K: 2016/5 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

29 Nisan 2016 Tarihli ve 29698 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik "

" Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2016/9) "

" Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2016/6) "

" Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25) "

" Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/19) "

" Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

29 Nisan 2016 Tarihli ve 29698 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/13) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

28 Nisan 2016 Tarihli ve 29697 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/1) "

" Anayasa Mahkemesinin 7/4/2016 Tarihli ve E: 2016/28, K: 2016/25 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/2727 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/6186 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 13/4/2016 Tarihli ve 2014/10249 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

27 Nisan 2016 Tarihli ve 29696 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 3/3/2016 Tarihli ve 2013/9704 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/7625 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/8074 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/8846 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/9355 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

26 Nisan 2016 Tarihli ve 29695 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6704 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik "

" Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 23) "

" 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) "

" TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

22 Nisan 2016 Tarihli ve 29692 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

21 Nisan 2016 Tarihli ve 29691 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik "

" Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı, Denetçi Yardımcılarının Mesleki Eğitim, Staj ve Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/14) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2014/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/9 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2014/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/10 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2014/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/11 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2014/51 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/12 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2014/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/13 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

20 Nisan 2016 Tarihli ve 29690 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 701 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu "

" 6703 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/9) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/13) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


19 Nisan 2016 Tarihli ve 29689 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/12) "

" Anayasa Mahkemesinin 10/3/2016 Tarihli ve 2013/1989 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/3/2016 Tarihli ve 2013/6297 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

18 Nisan 2016 Tarihli ve 29688 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2015-23)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2016-05) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

17 Nisan 2016 Tarihli ve 29687 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/7) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/10)"

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/12) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


16 Nisan 2016 Tarihli ve 29686 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 3/3/2016 Tarihli ve 2013/9381 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

15 Nisan 2016 Tarihli ve 29685 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2016-04) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/8) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139) "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/2, K: 2016/19 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/67, K: 2016/21 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

14 Nisan 2016 Tarihli ve 29684 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2012/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/6 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2012/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/7 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2012/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/8 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

13 Nisan 2016 Tarihli ve 29683 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6) "

" Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40) "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2009/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/1 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2009/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/2 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2010/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/3 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2009/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/4 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2010/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/5 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


12 Nisan 2016 Tarihli ve 29682 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği (No: 2016/11)"

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/2909 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/4836 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

10 Nisan 2016 Tarihli ve 29680 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2016 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

9 Nisan 2016 Tarihli ve 29679 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ "

" Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2016 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

8 Nisan 2016 Tarihli ve 29678 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8671 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Asker Kişilerin Kıta, Karargâh ve Kurumlarda ya da Görev Esnasında veya Görev Yerlerinde Ölümü Hâlinde Yasal Mirasçılarını Temsil Etmek Üzere Avukatın Vekil Olarak Görevlendirilmesi ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/10) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/11) "

" Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4) "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2016/19, K: 2016/17 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/104, K: 2016/20 Sayılı Kararı "

" 2016/8536 Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Türkiye’den Çin’e İhraç Edilecek Süt Ürünlerinin Veteriner ve Sağlık Şartları Konusunda Protokolün Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8717 11 No’lu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme'ye Ek 7 No’lu Protokolün Onaylanması Hakkında Karar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

7 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu "

" 6700 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 2016/8533 Türkiye-Sırbistan Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8583 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8666 Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokolün Beyanda Bulunulmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8667 Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin İlişik Beyanlar ve Çekinceler ile Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8668 Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesinin İlişik Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

6 Nisan 2016 Tarihli ve 29676 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/9) "

" Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/12) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

5 Nisan 2016 Tarihli ve 29675 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/16) "

" Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14) "

" Anayasa Mahkemesinin 3/2/2016 Tarihli ve 2013/2229 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/2/2016 Tarihli ve 2013/2758 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/2/2016 Tarihli ve 2013/6146 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


2 Nisan 2016 Tarihli ve 29672 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

1 Nisan 2016 Tarihli ve 29671 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Yönetmeliği "

" Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 21/1/2016 Tarihli ve 2013/5330 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 24/2/2016 Tarihli ve 2013/6152 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 23/3/2016 Tarihli ve 2015/19099 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

31 Mart 2016 Tarihli ve 29670 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği "

" Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/9) "

" Anayasa Mahkemesinin 18/2/2016 Tarihli ve 2013/2754 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 18/2/2016 Tarihli ve 2013/4383 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 18/2/2016 Tarihli ve 2013/7090 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

30 Mart 2016 Tarihli ve 29669 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (SHY TD-01)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

29 Mart 2016 Tarihli ve 29668 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) "

" Anayasa Mahkemesinin 6/1/2016 Tarihli ve 2013/2414 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

27 Mart 2016 Tarihli ve 29666 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

26 Mart 2016 Tarihli ve 29665 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

25 Mart 2016 Tarihli ve 29664 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ "

" Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanlarında Kalan Yapılarda Yapı Ruhsatı Değişikliği ve Basit Onarımlara Dair İlke Kararı (No: 94) "

" Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Tabiat Varlığı Olarak Belirlenecek Olan Doğal Mağaralara İlişkin İlke Kararı (No: 95) "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2016/15, K: 2016/14 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/2/2016 Tarihli ve 2013/2750 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/2/2016 Tarihli ve 2013/7842 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

24 Mart 2016 Tarihli ve 29663 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1) "

" Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2016/11) "

" Anayasa Mahkemesinin 23/2/2016 Tarihli ve 2013/8324 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 23/2/2016 Tarihli ve 2013/8896 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

23 Mart 2016 Tarihli ve 29662 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Suç Eşyası Yönetmeliği "

" Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik "ü

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/7) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/8) "

" Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/24) "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2013/34)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/10) "

" Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 24/2/2016 Tarihli ve 2014/11864 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 25/2/2016 Tarihli ve 2013/1827 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 25/2/2016 Tarihli ve 2013/4690 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

22 Mart 2016 Tarihli ve 29661 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8454 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında El Sanatları Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8457 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8460 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasına Katılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8461 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar "

" Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelinin Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmelik "

" Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ "

" Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 7/1/2016 Tarihli ve 2013/2849 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 7/1/2016 Tarihli ve 2013/3711 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 7/1/2016 Tarihli ve 2013/8045 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/1/2016 Tarihli ve 2013/9648 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/1/2016 Tarihli ve 2015/7908 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


20 Mart 2016 Tarihli ve 29659 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8452 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyet Anlaşması ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8484 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8485 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar "

" Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

19 Mart 2016 Tarihli ve 29658 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ "

" Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/2) "

" DÜZELTME Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

18 Mart 2016 Tarihli ve 29657 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında?Yönetmelikte Değişiklik?Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/1) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/6) "

" İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 4/2/2016 Tarihli ve 2013/1261 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/2/2016 Tarihli ve 2013/6767 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/2/2016 Tarihli ve 2013/7727 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/2/2016 Tarihli ve 2013/9094 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

17 Mart 2016 Tarihli ve 29656 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8576 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi'nin İlişik Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar "

" Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik "

" İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik "

" Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/5) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

16 Mart 2016 Tarihli ve 29655 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2016/5) "

" Anayasa Mahkemesinin 3/2/2016 Tarihli ve 2013/1504 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 3/2/2016 Tarihli ve 2013/3181 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

15 Mart 2016 Tarihli ve 29654 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

14 Mart 2016 Tarihli ve 29653 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ "

" Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2013-1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2016-02) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

12 Mart 2016 Tarihli ve 29651 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Avukatlık Mesleğinden Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile İdarî Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik "

" Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

11 Mart 2016 Tarihli ve 29650 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yaş Sınırı Nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan veya Ayrılacak Olan Uzman Erbaşların Millî Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kadrolarında Devlet Memuru Olarak İstihdamına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/3) "

" Türk Gıda Kodeksi Salça ve Püre Tebliği (Tebliğ No: 2014/6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/5) "

" Anayasa Mahkemesinin 6/1/2016 Tarihli ve 2013/3908 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 6/1/2016 Tarihli ve 2013/8592 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 6/1/2016 Tarihli ve 2014/5005 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 6/1/2016 Tarihli ve 2015/2037 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

10 Mart 2016 Tarihli ve 29649 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No: 14) "

" Anayasa Mahkemesinin 25/2/2016 Tarihli ve 2015/18567 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

9 Mart 2016 Tarihli ve 29648 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8542 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

08 Mart 2016 Tarihli ve 29647 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

07 Mart 2016 Tarihli ve 29646 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

06 Mart 2016 Tarihli ve 29645 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 5) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

04 Mart 2016 Tarihli ve 29643 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliği "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2016/1) "

" Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

03 Mart 2016 Tarihli ve 29642 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (No: 2016/7) "

" Anayasa Mahkemesinin 28/1/2016 Tarihli ve E: 2014/92, K: 2016/6 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2015/97, K: 2016/10 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

02 Mart 2016 Tarihli ve 29641 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

01 Mart 2016 Tarihli ve 29640 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8495 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kore Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Öğrenci Mübadelesi, Eğitim ve Öğretimine İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar "

" Anayasa Mahkemesinin 30/12/2015 Tarihli ve E: 2014/122, K: 2015/123 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

29 Şubat 2016 Tarihli ve 29639 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

28 Şubat 2016 Tarihli ve 29638 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yapı Denetim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

27 Şubat 2016 Tarihli ve 29637 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 137) "

" Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

26 Şubat 2016 Tarihli ve 29636 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8516 Devlet?Memurlarının Yer?Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin?Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair?Yönetmelik "

" 2016/8559 Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/4) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/5) "

" Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.a) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

25 Şubat 2016 Tarihli ve 29635 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 470) "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2015/47, K: 2016/11 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

24 Şubat 2016 Tarihli ve 29634 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2016/1) "

" 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2016 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2016/2) "

" Anayasa Mahkemesinin 15/12/2015 Tarihli ve 2013/2335 Başvuru Numaralı Kararı"

" Anayasa Mahkemesinin 15/12/2015 Tarihli ve 2013/9461 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

23 Şubat 2016 Tarihli ve 29633 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2016/6, K: 2016/7 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2015/96, K: 2016/9 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

20 Şubat 2016 Tarihli ve 29630 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği "

" İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

19 Şubat 2016 Tarihli ve 29629 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2016-3) "

" Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar "

" Türkiye Adalet Akademisi Başkan ve Başkan Yardımcıları Adaylarının Seçilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

17 Şubat 2016 Tarihli ve 29627 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/4) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

16 Şubat 2016 Tarihli ve 29626 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" DÜZELTME 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İlgili "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

15 Şubat 2016 Tarihli ve 29625 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

13 Şubat 2016 Tarihli ve 29623 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Parasal Yetkileri ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında İhale Yönetmeliği"

" Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Erusik Asit Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2016/4) "

" Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1) "

" Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/4) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

12 Şubat 2016 Tarihli ve 29622 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/2) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/3) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 469) "

" Anayasa Mahkemesinin 17/12/2015 Tarihli ve 2013/2947 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/12/2015 Tarihli ve 2013/4188 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/12/2015 Tarihli ve 2013/5973 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

11 Şubat 2016 Tarihli ve 29621 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) "

" Anayasa Mahkemesinin 15/12/2015 Tarihli ve 2013/5545 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 15/12/2015 Tarihli ve 2013/6807 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

10 Şubat 2016 Tarihli ve 29620 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği "

" Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) "

" Anayasa Mahkemesinin 28/1/2016 Tarihli ve E: 2015/40, K: 2016/5 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

09 Şubat 2016 Tarihli ve 29619 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Anayasa Mahkemesinin 17/12/2015 Tarihli ve 2013/1631 Başvuru Numaralı Kararı "

" Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


07 Şubat 2016 Tarihli ve 29617 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik

Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

06 Şubat 2016 Tarihli ve 29616 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1)

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 48)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 51) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 468)

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

05 Şubat 2016 Tarihli ve 29615 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik "

" Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 16/12/2015 Tarihli ve 2013/2418 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/12/2015 Tarihli ve 2013/3017 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/12/2015 Tarihli ve 2013/6057 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/12/2015 Tarihli ve 2013/6574 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

04 Şubat 2016 Tarihli ve 29614 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 19/11/2015 Tarihli ve 2013/5859 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/12/2015 Tarihli ve 2013/3845 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

02 Şubat 2016 Tarihli ve 29612 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye İş Kurumu Tarafından Sunulan Hizmetler İçin İşsizlik Sigortası Fonundan Kaynak Aktarımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 5/11/2015 Tarihli ve 2013/2891 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 5/11/2015 Tarihli ve 2013/2910 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 5/11/2015 Tarihli ve 2013/7063 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

01 Şubat 2016 Tarihli ve 29611 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/6) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

31 Ocak 2016 Tarihli ve 29610 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


30 Ocak 2016 Tarihli ve 29609 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/2) "

" İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebl