Kullanıcı Adı: Şifre:

En Güncel Mevzuat !

 

Mevzuat Arama Portalı...

     Aramak istediğiniz anahtar kelimeyi yazıp Ara butonu ile aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. Anahtar kelime sayı,tarih veya ilgili konunun adını içerebilir.
Sonuç alamadığızda farklı kelimelerle tekrar deneyiniz.

Duyurular;

 22 Mayıs 2015 Tarihli ve 29363 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği"

"İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik"

"Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/3)"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/164, K: 2015/12 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2012/611 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/4841 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/8136 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2014/7478 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2014/13358 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

 21 Mayıs 2015 Tarihli ve 29362 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7596  Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programına Katılımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7693  Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe ve Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"

"2015/7700  Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2015 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karar"

"2015/7682  Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"2015/7696  Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/15)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/17)"

"Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 44"

"Tütün Mamullerinde Kullanılan Filtrenin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararının 6/5/2015 Tarihli ve 9291 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/96, K: 2014/118 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2014 Tarihli ve E: 2014/81, K: 2014/145 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/103, K: 2014/199 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/71, K: 2014/200 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/112, K: 2014/203 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/108, K: 2015/8 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/120, K: 2015/23 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/161, K: 2015/26 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/167, K: 2015/27 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/189, K: 2015/32 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/4/2015 Tarihli ve E: 2014/171, K: 2015/41 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/4/2015 Tarihli ve E: 2015/28, K: 2015/42 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Mayıs 2015 Tarihli ve 29361 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik"

"Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"KOSGEB KOBİ Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Mayıs 2015 Tarihli ve 29357 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2012/584 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/760 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/1913 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/2454 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/3385 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/4689 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/5949 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/6901 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/9036 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2014/776 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2014/5259 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2014/11720 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2014/14310 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Mayıs 2015 Tarihli ve 29356 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/18)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/19)"

"Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 13/5/2015 Tarihli ve E: 2015/49, K: 2015/46 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Mayıs 2015 Tarihli ve 29355 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik"

"Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları"

"Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/18)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Mayıs 2015 Tarihli ve 29354 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 6/1/2015 Tarihli ve 2013/3924 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Mayıs 2015 Tarihli ve 29353 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği"

"Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2015/17)"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2012/928 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/68 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/216 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/829 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/2370 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/3245 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/6154 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/9836 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/9052 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/1/2015 Tarihli ve 2014/253 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Mayıs 2015 Tarihli ve 29352 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Mayıs 2015 Tarihli ve 29351 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7685 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik"

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/11)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/13)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Mayıs 2015 Tarihli ve 29349 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7484 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161) (666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 163)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Mayıs 2015 Tarihli ve 29348 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Polis Koleji Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/8464 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2014/16355 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/12/2014 Tarihli ve 2012/354 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/12/2014 Tarihli ve 2012/1146 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Mayıs 2015 Tarihli ve 29347 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7482 Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7485 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkmenistan Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Konseyine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7486 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Notalar ile Onaylanması Hakkında Karar"

"Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 131)"

"4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

5 Mayıs 2015 Tarihli ve 29346 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7476 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerine Karşılıklı Vize Muafiyeti Sağlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7407 Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Alınacak Önlemlere İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Mayıs 2015 Tarihli ve 29345 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Mayıs 2015 Tarihli ve 29344 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2015/13)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

2 Mayıs 2015 Tarihli ve 29343 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yurt Dışında Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik"

"Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği"

"Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik"

"TS EN ISO 4035 Altıköşe İnce Somunlar, Pahlı (Stil 0)-Mamul Kalitesi A ve B (ISO 4035:2012) Standardı ile İlgili Tebliğ (NO: MSG-MS-2015/3)"

"1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ"

"2014 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Nisan 2015 Tarihli ve 29342 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7429 Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) I Dönem - IV Bileşen Kapsamında 2013 Yılı İtibarıyla Gerçekleşen Fon Kaybı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Eki Olan Mali Tablolarda ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Akdedilen Finansman Anlaşmasının Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Mektup Teatisi Yoluyla Yapılan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7523 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik"

"İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik"

"Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/46)"

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2015/16)"

"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ"

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Nisan 2015 Tarihli ve 29341 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7465 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/116, K: 2015/4 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/127, K: 2015/5 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Nisan 2015 Tarihli ve 29340 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6647 Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyetine Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6653 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Acil Durumlar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"2015/7421 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşma ve Anlaşma’ya Dair Beyanımızı İçeren Mektup’un Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7519 Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar"

"Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/44)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/45)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Nisan 2015 Tarihli ve 29336 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7533 Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişiklik’in Beyanla Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7434 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"2015/7446 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar"

"2015/7534 Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"2015/7453 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6640 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"6641 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"6645 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Nisan 2015 Tarihli ve 29333 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Nisan 2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/5)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/6)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/8)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Nisan 2015 Tarihli ve 29327 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6639 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"

"Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"

"Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/37)"

"Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/16, K: 2014/197 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 1/4/2015 Tarihli ve E: 2014/139, K: 2015/36 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 1/4/2015 Tarihli ve E: 2015/22, K: 2015/37 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 1/4/2015 Tarihli ve E: 2013/50, K: 2015/38 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Nisan 2015 Tarihli ve 29323 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6643 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6644 Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği"

"2020 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Yaz ve Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/35)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/36)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/38)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Nisan 2015 Tarihli ve 29322 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7525  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"EXPO 2016 Antalya Ajansı Sigorta, Akreditasyon, Fikrî Mülkiyet Hakları ve Genel Düzenlemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"

"Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/7)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 449)" 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

9 Nisan 2015 Tarihli ve 29321 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliği"

"Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2015/6)"

"Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/52, K: 2014/139 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2014/90, K: 2014/180 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/128, K: 2015/10 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/3/2015 Tarihli ve 2014/18803 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Nisan 2015 Tarihli ve 29319 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6637  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/160, K: 2014/117 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/64, K: 2014/140 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2014/113, K: 2014/174 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2013/48, K: 2014/198 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/100, K: 2015/6 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/138, K: 2015/7 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/131, K: 2015/11 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Nisan 2015 Tarihli ve 29316 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6638 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"2015/7396 Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar"

"2015/7437 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar"

"Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kalkınma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 446)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 447)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448)"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2012/774 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2012/990 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2012/1220 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2013/583 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2013/6359 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/1125 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/3038 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/5809 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

2 Nisan 2015 Tarihli ve 29314 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Atık Yönetimi Yönetmeliği"

"Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği"

"Safkan Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Hakkında Tebliğ (No: 2015/11)"

"Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatları Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

1 Nisan 2015 Tarihli ve 29313 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği" "Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/31)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/32)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2004/2) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 129)"

"Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ"

"Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında Yer Alan Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurulunun 11/3/2015 Tarihli ve 9010 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Mart 2015 Tarihli ve 29309 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6633 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6634 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6635 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6636 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" "Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/73 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/1279 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/2630 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/3672 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/5957 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/8437 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2014/658 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2014/1313 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/6419 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Mart 2015 Tarihli ve 29307 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Başbakanlık Uzmanlığı Yönetmeliği"

"İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-06)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2015-04)"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Mart 2015 Tarihli ve 29306 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği"

"Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğin (Seri No: 6) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

20 Mart 2015 Tarihli ve 29301 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7179 Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik"

"2015/7255 Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği"

"Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği"

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ"

"Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/12)"

"Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ"

"Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 135)"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/3/2015 Tarihli ve 5513 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

19 Mart 2015 Tarihli ve 29300 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ"

"Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2015 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Mart 2015 Tarihli ve 29299 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"

"Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife  Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ"

"Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 9)"

"Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Mart 2015 Tarihli ve 29298 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7391   Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar"

"Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Mart 2015 Tarihli ve 29294 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Motorları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2012/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/15)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/22)"

"Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/10)"

"Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2014/47, K: 2014/123 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2013/95, K: 2014/176 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2014/142, K: 2014/182 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2013/84, K: 2014/183 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Mart 2015 Tarihli ve 29292 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim Hastaneleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Üniversite Hastanelerinde Eğitilen Asistanların Uzmanlık Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/23)"

"Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme"

"Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Mart 2015 Tarihli ve 29288 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7324 Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik"

"Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (SHY-TD01)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/20)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/21)"

"Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2015/9)"

"Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 44)"

"Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 19/11/2014 Tarihli ve 2012/1258 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 19/11/2014 Tarihli ve 2013/3550 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 19/11/2014 Tarihli ve 2013/6183 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 19/11/2014 Tarihli ve 2014/682 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 6/1/2015 Tarihli ve 2013/8516 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

5 Mart 2015 Tarihli ve 29286 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yükseköğretim Kurulu Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kompost Tebliği"

"Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-06)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2015-04)"

"Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-03)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2015-06)"

"Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği"

"Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Mart 2015 Tarihli ve 29284 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik"

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi ve Diğer Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/18)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Şubat 2015 Tarihli ve 29281 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Şubat 2015 Tarihli ve 29280 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6611 Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik"

"Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik"

"Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği"

"Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.1.a)"

"Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.a)"

"Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.a)"

"Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.a)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Şubat 2015 Tarihli ve 29279 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-05)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2015-02)"

"Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ"

"Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Şubat 2015 Tarihli ve 29275 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Şubat 2015 Tarihli ve 29274 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/13)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/16)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/17)"

"Yer Üstü Suları, Yer Altı Suları ve Sedimentten Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme Tebliği"

"Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) ile İlgili 31/12/2014 Tarihli ve 2014/45 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/11/2014 Tarihli ve 2014/6192 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/18803 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Şubat 2015 Tarihli ve 29273 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/15)"

"Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 12/2/2015 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/2] Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 13/2/2015 Tarihli ve 175 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

19 Şubat 2015 Tarihli ve 29272 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7248 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Şubat 2015 Tarihli ve 29271 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6592 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Şubat 2015 Tarihli ve 29270 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan,

"6589 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/27)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

13 Şubat 2015 Tarihli ve 29266 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan;

"Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/4)"

"Doğrusal Lambalar, Işık Yayan Diyot Lambalar ve İlgili Ekipmana İlişkin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/10)"

"Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/7)"

gereği güncel mevzuata www.ideyonetisim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz...

12 Şubat 2015 Tarihli ve 29265 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan,

" Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata www.ideyonetisim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz...

11 Şubat 2015 Tarihli ve 29264 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sanayi Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

9 Şubat 2015 Tarihli ve 29262 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Referans Belgesi Yönetmeliği"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Şubat 2015 Tarihli ve 29261 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik"

"Türk Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların ve Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik"

"Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği"

"Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 5)"

"Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği (No: 2015/6)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Şubat 2015 Tarihli ve 29260 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7234 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılmasına Dair Karar"

"2015/7233 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Doçentlik Sınav Yönetmeliği"

"Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğ TRKGM: 2003/02 (86/594/AET)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/12)"

"Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/1)"

"5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/2)"

"Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2015/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TPE: 2015/2)"

"Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/87 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2011/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/88 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/90 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2012/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/102 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Şubat 2015 Tarihli ve 29259 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6590 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"2015/7238 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar"

"2015/7249 Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar"

"2015/7200 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik"

"Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Patent Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/10)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Şubat 2015 Tarihli ve 29257 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7084 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükûmeti Arasında Askeri Sağlık Hizmetleri Personeli İçin Karşılıklı Eğitim Programı Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/7116 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Notalarla Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/7121 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/7)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/8)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/9)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Yakıtbiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 14)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Gazyağına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 16)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Otobiodizel’e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 18)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 24)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Yakıt Nafta’ya İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 27)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (İhrakiye Seri No: 2)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Şubat 2015 Tarihli ve 29256 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6586 Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"6587 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6588 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik"

"Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/1/2015 Tarihli ve 8713 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

1 Şubat 2015 Tarihli ve 29254 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7149 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"

"2014/7150 Türkiye’nin 2015 Yılında Üstleneceği Yirmiler Grubu (G-20) Dönem Başkanlığı Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar"

"2015/7204 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik"

"Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliklerinin Unvanlarının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2015/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

31 Ocak 2015 Tarihli ve 29253 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7205 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakımı Sağlanan Engelli ve Yaşlı Bireylere Harçlık Ödenmesine İlişkin Yönetmelik"

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği"

"Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği"

"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/6)"

"Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ"

"Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 288)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 445)"

"Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Ocak 2015 Tarihli ve 29252 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7057 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"2015/7191 Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik"

"İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2012/1223 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/839 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/1422 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/1821 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/6140 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/6986 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2014/5844 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6585 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2015/2)"

"Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/3)"

"Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)"

"Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Ocak 2015 Tarihli ve 29246 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Koruyucu Aile Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği"

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: SGM-2014/41)"

"6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2015 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"

"Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği"

"İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"

"Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)"

"Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Ocak 2015 Tarihli ve 29244 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesinin Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik"

"Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği (SHY-SMS)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (No: SGM-2015/2)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/2)"

"Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.4.a)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Ocak 2015 Tarihli ve 29236 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği"

"İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği"

"Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği"

"Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik"

"Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/5)"

"Elektrikli Süpürgeler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/6)"

"Ev Tipi Fırınlar, Ocaklar ve Aspiratörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/7)"

"Ev Tipi Fırınların ve Aspiratörlerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/8)"

"Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7177 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2015 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"

"İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"

"Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/66, K: 2014/19 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/72, K: 2014/141 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/82, K: 2014/143 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/10/2014 Tarihli ve E: 2014/58, K: 2014/163 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/10/2014 Tarihli ve E: 2014/133, K: 2014/165 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2014/172, K: 2014/170 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/186, K: 2014/188 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2012/1221 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/1401 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/1762 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/3771 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/4030 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/5447 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/7789 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/8397 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2014/2159 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

9 Ocak 2015 Tarihli ve 29231 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7129 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"2014/7130 Yükseköğretim Kurumlarına Ait İdari Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Ocak 2015 Tarihli ve 29230 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğde (SGM-2011/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2014/38)"

"Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2015 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2015/1)"

"İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Hazine Garantili Yükümlülüklerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

"Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

"Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği"

"Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/97)"

"Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 367)"

"Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar"

"Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2015/1)"

"Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği"

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)"

"Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11)"

"Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45)"

"Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)"

"Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)"

"Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)"

"Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)"

"Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73)"

"Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74)"

"Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443)"

"2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Aralık 2014 Tarihli ve 29219 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat"

"Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat"

"2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1)"

"Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Aralık 2014 Tarihli ve 29217 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Askerî Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluşve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik YapılmasıHakkında Yönetmelik"

"Doğal Gaz PiyasasıLisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik PiyasasıLisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim ElemanıKadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile GirişSınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"2015 YılıArabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi"

"2015 YılıTanıklık Ücret Tarifesi"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(No: 2014/40)"

"Bilimsel Çalışma, Deneme ve Çeşit IslahıAmacıyla Bitki, Bitkisel Ürün ve Diğer Maddeler ile ZararlıOrganizmaların Ülkeye Girişi ve/veya Ülke İçinde DolaşımıHakkında Tebliğ(No: 2014/59)"

"5957 SayılıSebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Aralık 2014 Tarihli ve 29215 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7013 Dışişleri BakanlığıTarafından 4734 SayılıKamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

"Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM-2014/11)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/93)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/94)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/95)"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 5313/1 Sayılı Kararı"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 5313/2-b Sayılı Kararı"

"Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 Tarihli ve 8614 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/99, K: 2014/61 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2014 Tarihli ve E: 2014/7 (Değişik İşler), K: 2014/9 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Aralık 2014 Tarihli ve 29214 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7076 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"

"2014/7052 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği"

"Diğer Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsili ile Kaydedilmesine Dair Yönetmelik"

"Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı ile İlgili 2014/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

"Nobo Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MSG-2014/12)"

"Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/60)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Aralık 2014 Tarihli ve 29211 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği"

"Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)"

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2014/43) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/57)"

"Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 121)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 122)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 123)"

"Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 Tarihli ve 8613 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Aralık 2014 Tarihli ve 29209 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 674)"

"Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 675)"

"İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Aralık 2014 Tarihli ve 29201 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliği"

"Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/88)"

"Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/8)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 120)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Kasım 2014 Tarihli ve 29190 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6571 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği"

"Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Kasım 2014 Tarihli ve 29188 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği"

"Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik"

"Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği"

"Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği"

"Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-n Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bazı Bağlı Kuruluşlarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2014/7)"

"Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/49)"

"Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ (No: 2014/52)"

"Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)"

"Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2014 Tarihli ve 8462 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Kasım 2014 Tarihli ve 29187 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6567 Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"6568 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6569 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"2014/7002 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeliğe Giriş Ücretleri ile Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Kasım 2014 Tarihli ve 29183 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Buzağıların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik"

"Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik"

"Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik"

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yüksek Seçim Kurulunun 6/11/2014 Tarihli ve 4197 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 6/11/2014 Tarihli ve 4202 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Kasım 2014 Tarihli ve 29168 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6897 Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar"

"2014/6920 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"2014/6894 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/34)"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/11/2014 Tarihli ve 5291 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Kasım 2014 Tarihli ve 29167 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Motorlu Araçlara Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (AB/351/2012) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Kasım 2014 Tarihli ve 29165 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6562 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Kadastro Çalışmalarında Taksim Sebebiyle Ayırma ve Birleştirmeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/26)"

"Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

1 Kasım 2014 Tarihli ve 29162 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Yönetmeliği"

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 23/10/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/33] Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Ekim 2014 Tarihli ve 29159 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Acil Durumlarda Koordinasyon ile İlgili 2014/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/81)"

"Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar"

"Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/7)"

"Yüksek Seçim Kurulunun 18/10/2014 Tarihli ve 4103 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Ekim 2014 Tarihli ve 29158 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Ekim 2014 Tarihli ve 29156 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11)"

"Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Alkollü İçki Üretiminde Kullanılacak Ambalaj Materyali ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/9/2014 Tarihli ve 8251 Sayılı Kararı"

"Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı (2014-2016) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 26/8/2014 Tarihli ve 2014/24 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 24/10/2014 Tarihli ve 4115 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Ekim 2014 Tarihli ve 29153 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"1072 Manisa’nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar"

"2014/6883 Geçici Koruma Yönetmeliği"

"Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2012/1321 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/6099 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/293 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Ekim 2014 Tarihli ve 29152 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği"

"Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Ekim 2014 Tarihli ve 29149 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6889 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği"

"Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/29)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/33)"

"Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği (No: 2014/47)"

"Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/48)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Ekim 2014 Tarihli ve 29147 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6836 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"2014/6849 Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar"

"2014/6817 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/9)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/31)"

"Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/2744 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/6319 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/9313 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/1035 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/1143 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/7290 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/9786 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2014/505 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Ekim 2014 Tarihli ve 29146 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2014/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/32)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Ekim 2014 Tarihli ve 29138 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6784 Belediyeler ve İl Özel?İdarelerinin?Genel?Bütçe Vergi Gelirleri Payından?Yapılacak Aydınlatma Gideri Kesintilerine İlişkin Karar"

"Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 116)"

"Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

2 Ekim 2014 Tarihli ve 29137 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6800 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar"

"2014/6814 Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"

"2014/6799 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

1 Ekim 2014 Tarihli ve 29136 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2012/1108 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2012/1184 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/1648 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/2738 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/3253 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/5274 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/1105 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/1326 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/4495 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2014/328 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Eylül 2014 Tarihli ve 29129 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/72)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/76)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/77)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/78)"

"Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/45)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 440)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer'de Yayımlanan TORBA KANUN ...

"6552 İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


12 Eylül 2014 Tarihli ve 29117 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6742 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"Grev Gözcülerinin Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/6)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)"

"Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/30, K: 2014/13 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/128, K: 2014/66 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2013/137, K: 2014/94 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2014/3, K: 2014/95 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2014/17, K: 2014/97 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2014/75, K: 2014/102 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2014/85, K: 2014/103 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


30 Ağustos 2014 Tarihli ve 29104 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/39)"

"Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/42)"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


27 Ağustos 2014 Tarihli ve 29101 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4)"

"İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/5)"

"Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)"


gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Ağustos 2014 Tarihli ve 29094 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/70)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/71)"

"Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


16 Ağustos 2014 Tarihli ve 29090 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"2014/6576 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"

"2014/6577 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamıve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"2014/6578 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mülkiye Müfettişliğine Atanma ve Yetiştirilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik"

"Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


7 Ağustos 2014 Tarihli ve 29081 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6668 Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim EsaslarıHakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Milli Eğitim BakanlığıGençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Uzman ErbaşYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim EsaslarıHakkında Yönetmelik"

"2014 YılıKurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ"

"2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ"

"2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 437)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 438)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 439)"

"Kaydileştirilen Sermaye PiyasasıAraçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve EsaslarıHakkında Tebliğ(II-13.1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Ağustos 2014 Tarihli ve 29080 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6662 Kültür ve Turizm BakanlığıTeftişKurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük"

"2014/6619 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (No: 2014/34)"

"Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Temmuz 2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"2014/6572 Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"

"Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlikler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Müessese ve İşletmelerde, İlk Defa Memuriyete Atanacaklara Ait Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"

"Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"

"Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/25)"

"Anayasa Mahkemesinin 27/2/2014 Tarihli ve E: 2012/87, K: 2014/41 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2013/122, K: 2014/74 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 24/7/2014 Tarihli ve 3434 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 24/7/2014 Tarihli ve 3443 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 24/7/2014 Tarihli ve 3444 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Temmuz 2014 Tarihli ve 29071 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6573 Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"

"Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/22)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/23)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/27)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/23)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/4)"

"Anayasa Mahkemesinin 9/5/2013 Tarihli ve E: 2011/42, K: 2013/60 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/75, K: 2013/88 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/92, K: 2014/6 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2013/1280 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2013/5049 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2013/5504 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2013/7951 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2014/1050 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Temmuz 2014 Tarihli ve 29070 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6590 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği"

"SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/28)"

"Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)"

"İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/102, K: 2014/57 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2013/147, K: 2014/75 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Temmuz 2014 Tarihli ve 29069 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"2014/6506 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"

"2014/6579 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"2014/6589 Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gazze Yardım Kampanyası ile İlgili 2014/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/36)"

"Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 19/6/2014 Tarihli ve 2014/1 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 14/7/2014 Tarihli ve 3327 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Temmuz 2014 Tarihli ve 29068 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/26)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/28)"

"Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:7)"

"5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/24, K: 2013/133 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/91, K: 2014/59 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/101, K: 2014/63 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2013/88, K: 2014/101 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Temmuz 2014 Tarihli ve 29056 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6548 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile BirleşmişMilletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin İstanbulda Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6549 Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6550 Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun"

"Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/20)"

"Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/38)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/30)"

"İnsan Doku ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 38"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Temmuz 2014 Tarihli ve 29054 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği"

"Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6)"

"10 Ağustos 2014 Pazar Günü, İlk Oylamada Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde İkinci Oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi Nedeniyle Aday Gösterilenlere İlişkin “Geçici Aday Listesi” Hakkında Karar"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

5 Temmuz 2014 Tarihli ve 29051 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"2014/6477 İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

"2014/6468 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tüketici Konseyi Yönetmeliği"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik"

"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"TS 11827 İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2014/8)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/28)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 113)"

"Anayasa Mahkemesinin 18/6/2014 Tarihli ve 2013/7800 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/6/2014 Tarihli ve 2014/256 Başvuru Numaralı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 2/7/2014 Tarihli ve 3124 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 2/7/2014 Tarihli ve 3136 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 3/7/2014 Tarihli ve 3137 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Temmuz 2014 Tarihli ve 29050 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6466 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği"

"Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik"

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/54)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/55)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/57)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/58)"

"4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2013/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2014/15)"

"Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 13/6/2014 Tarihli ve 2014/11 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 25/6/2014 Tarihli ve 3072 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 2/7/2014 Tarihli ve 3123 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Haziran 2014 Tarihli ve 29044 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6545 Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"6546 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun"

"6547 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"Fiyat Etiketi Yönetmeliği"

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Haziran 2014 Tarihli ve 29037 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/8)"

"Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ’in (Tebliğ No: 2002/66) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/29)"

"Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12)"

"Anayasa Mahkemesinin 18/6/2014 Tarihli ve 2013/2814 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Haziran 2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6400 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespitine Dair Karar"

"2014/6459 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik"

"Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hava Trafik Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (SHY 65-02)"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/7)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Haziran 2014 Tarihli ve 29033 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği"

"Ani Meşe Ölümü ve Çam Çıralı Kanser Hastalığı ile Turunçgil Uzun Antenli Böceği ve Kestane Gal Arısı Mücadelesi Hakkında Yönetmelik"

"Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik"

"Türkiye Bursları Yönetmeliği"

"Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/52)"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/5)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/17)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/18)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/19)"

"Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2014 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2014/25)"

"Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ"

"Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Haziran 2014 Tarihli ve 29029 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Garanti Belgesi Yönetmeliği"

"Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği"

"Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği"

"6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 365)"

"Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 Tarihli ve 2913 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 11/6/2014 Tarihli ve 2952 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Haziran 2014 Tarihli ve 29028 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6544 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik"

"Islah AmaçlıHayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulmasıve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gümrük ve Ticaret BakanlığıPiyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"

"Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2012/636 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/849 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/4785 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/5680 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/5956 Başvuru NumaralıKararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2014/2923 SayılıKararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Haziran 2014 Tarihli ve 29027 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6382 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mali SuçlarıAraştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 11)"

"Yüksek Seçim Kurulunun 7/6/2014 Tarihli ve 2920 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2930 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçiminde Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun, Yurt Dışı Sandık Kurullarının, Yurt Dışı Temsilciliklerde Oyları Saklamak ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ulaştırmakla Görevli Sandık Kurulları ile Yurt Dışı Oyların Sayım ve Dökümü ile Görevli Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Yurt Dışında Oy Verme İşlemlerini Gösterir Genelge"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Haziran 2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6425 237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Karar"

"Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)"

"Yüksek Seçim Kurulunun 4/6/2014 Tarihli ve 2895 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 Tarihli ve 2910 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi"

"Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 Tarihli ve 2911 Sayılı Kararı ve Eki 2014 Yılında Yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde Cumhurbaşkanı Adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge"

"Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2922 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2928 Sayılı Kararı ve Eki Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge (Örnek: 140/I)"

"Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2929 Sayılı Kararı ve Eki Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge (Örnek: 140/II)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Haziran 2014 Tarihli ve 29023 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"1062 Manisa’nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar"

"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/49)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/50)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/51)"

"Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/24)"

"Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2014/26)"

"Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2014/27)"

"Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Haziran 2014 Tarihli ve 29020 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsü"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/47)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/48)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Haziran 2014 Tarihli ve 29019 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Posta Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği"

"Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik"

"Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/20)"

"Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/21)"

"Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2014/23)"

"Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

Etkinlikler & Haberler;

YÖNETİŞİM DERGİSİ 2015 Yılında Yine Yeni ve Yine Dinamik;

 

Yönetişim 2012 Yönetişim dergisi daima yenilenen yüzü ve içeriği ile okurlarına ulaşmaya devam ediyor. Yeni yılın önemli mevzuat değişiklikleri, güncel konuları ve farklı makaleler ile ocak sayısı abonelerine ulaşmıştır.

Zengin yazar kadrosu ve güncel konuları ele alışıyla yönetişim dergisi yeni yılda da yeni aboneleri hedeflemekte ve okurlarına boyalı sayfalardan çok dolu bir içerik sunmaktadır.YÖNETİŞİM - www.ideyonetisim.com.tr

Emekli Vali Fethi AYTAÇ, İzmir B.Şehir Belediyesi İç Denetim Birim Başkanı O. Selçuk YILMAZ, Y. Mali Müşavir Mehmet ÖZBUDAK, Dr. Pınar Yazır ÖZGÜR'ün makaleleri ve daha birçok değerli isim yazılarını Yönetişim dergimizde bulabilirsiniz...

 

İDE YÖNETİŞİM - YAYINCILIK OLARAK 10. YILIMIZI DOLDURDUĞUMUZU DUYURMAKTAN GURUR DUYUYORUZ...

 

İde Yönetişim - Yayıncılık olarak 2015 Aralık ayında 10. yılımızı doldurduk. Bugün geriye baktığımızda dolu dolu geçen 10 yılın ardından daha dolu ve verimli uzun yılların önümüzde olduğunu görüyoruz.

 

Siz değerli müşterilerimizden aldığımız olumlu tepkiler ve teşekkürler bizleri geleceğe daha umutla ve azimle taşımakta.

 

Hep birlikte çalışıp yorulacağımız nice yıllara...