Kullanıcı Adı: Şifre:

En Güncel Mevzuat !

 

Mevzuat Arama Portalı...

     Aramak istediğiniz anahtar kelimeyi yazıp Ara butonu ile aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. Anahtar kelime sayı,tarih veya ilgili konunun adını içerebilir.
Sonuç alamadığızda farklı kelimelerle tekrar deneyiniz.

Duyurular;

 

Ramazan Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz.

 26 Temmuz 2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"2014/6572 Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"

"Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlikler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Müessese ve İşletmelerde, İlk Defa Memuriyete Atanacaklara Ait Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"

"Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"

"Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/25)"

"Anayasa Mahkemesinin 27/2/2014 Tarihli ve E: 2012/87, K: 2014/41 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2013/122, K: 2014/74 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 24/7/2014 Tarihli ve 3434 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 24/7/2014 Tarihli ve 3443 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 24/7/2014 Tarihli ve 3444 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

 25 Temmuz 2014 Tarihli ve 29071 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6573 Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"

"Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/22)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/23)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/27)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/23)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/4)"

"Anayasa Mahkemesinin 9/5/2013 Tarihli ve E: 2011/42, K: 2013/60 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/75, K: 2013/88 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/92, K: 2014/6 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2013/1280 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2013/5049 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2013/5504 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2013/7951 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2014/1050 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

 24 Temmuz 2014 Tarihli ve 29070 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6590 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği"

"SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/28)"

"Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)"

"İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/102, K: 2014/57 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2013/147, K: 2014/75 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

 23 Temmuz 2014 Tarihli ve 29069 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"2014/6506 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"

"2014/6579 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"2014/6589 Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gazze Yardım Kampanyası ile İlgili 2014/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/36)"

"Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 19/6/2014 Tarihli ve 2014/1 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 14/7/2014 Tarihli ve 3327 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Temmuz 2014 Tarihli ve 29068 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/26)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/28)"

"Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:7)"

"5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/24, K: 2013/133 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/91, K: 2014/59 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/101, K: 2014/63 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2013/88, K: 2014/101 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Temmuz 2014 Tarihli ve 29056 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6548 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile BirleşmişMilletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin İstanbulda Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6549 Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6550 Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun"

"Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/20)"

"Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/38)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/30)"

"İnsan Doku ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 38"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Temmuz 2014 Tarihli ve 29054 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği"

"Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6)"

"10 Ağustos 2014 Pazar Günü, İlk Oylamada Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde İkinci Oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi Nedeniyle Aday Gösterilenlere İlişkin “Geçici Aday Listesi” Hakkında Karar"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

5 Temmuz 2014 Tarihli ve 29051 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"2014/6477 İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

"2014/6468 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tüketici Konseyi Yönetmeliği"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik"

"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"TS 11827 İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2014/8)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/28)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 113)"

"Anayasa Mahkemesinin 18/6/2014 Tarihli ve 2013/7800 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/6/2014 Tarihli ve 2014/256 Başvuru Numaralı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 2/7/2014 Tarihli ve 3124 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 2/7/2014 Tarihli ve 3136 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 3/7/2014 Tarihli ve 3137 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Temmuz 2014 Tarihli ve 29050 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6466 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği"

"Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik"

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/54)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/55)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/57)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/58)"

"4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2013/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2014/15)"

"Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 13/6/2014 Tarihli ve 2014/11 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 25/6/2014 Tarihli ve 3072 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 2/7/2014 Tarihli ve 3123 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Haziran 2014 Tarihli ve 29044 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6545 Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"6546 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun"

"6547 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"Fiyat Etiketi Yönetmeliği"

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Haziran 2014 Tarihli ve 29037 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/8)"

"Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ’in (Tebliğ No: 2002/66) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/29)"

"Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12)"

"Anayasa Mahkemesinin 18/6/2014 Tarihli ve 2013/2814 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Haziran 2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6400 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespitine Dair Karar"

"2014/6459 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik"

"Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hava Trafik Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (SHY 65-02)"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/7)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Haziran 2014 Tarihli ve 29033 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği"

"Ani Meşe Ölümü ve Çam Çıralı Kanser Hastalığı ile Turunçgil Uzun Antenli Böceği ve Kestane Gal Arısı Mücadelesi Hakkında Yönetmelik"

"Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik"

"Türkiye Bursları Yönetmeliği"

"Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/52)"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/5)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/17)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/18)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/19)"

"Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2014 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2014/25)"

"Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ"

"Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Haziran 2014 Tarihli ve 29029 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Garanti Belgesi Yönetmeliği"

"Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği"

"Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği"

"6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 365)"

"Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 Tarihli ve 2913 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 11/6/2014 Tarihli ve 2952 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Haziran 2014 Tarihli ve 29028 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6544 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik"

"Islah AmaçlıHayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulmasıve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gümrük ve Ticaret BakanlığıPiyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"

"Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2012/636 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/849 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/4785 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/5680 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/5956 Başvuru NumaralıKararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2014/2923 SayılıKararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Haziran 2014 Tarihli ve 29027 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6382 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mali SuçlarıAraştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 11)"

"Yüksek Seçim Kurulunun 7/6/2014 Tarihli ve 2920 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2930 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçiminde Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun, Yurt Dışı Sandık Kurullarının, Yurt Dışı Temsilciliklerde Oyları Saklamak ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ulaştırmakla Görevli Sandık Kurulları ile Yurt Dışı Oyların Sayım ve Dökümü ile Görevli Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Yurt Dışında Oy Verme İşlemlerini Gösterir Genelge"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Haziran 2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6425 237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Karar"

"Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)"

"Yüksek Seçim Kurulunun 4/6/2014 Tarihli ve 2895 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 Tarihli ve 2910 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi"

"Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 Tarihli ve 2911 Sayılı Kararı ve Eki 2014 Yılında Yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde Cumhurbaşkanı Adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge"

"Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2922 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2928 Sayılı Kararı ve Eki Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge (Örnek: 140/I)"

"Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2929 Sayılı Kararı ve Eki Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge (Örnek: 140/II)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Haziran 2014 Tarihli ve 29023 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"1062 Manisa’nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar"

"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/49)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/50)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/51)"

"Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/24)"

"Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2014/26)"

"Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2014/27)"

"Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Haziran 2014 Tarihli ve 29020 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsü"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/47)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/48)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Haziran 2014 Tarihli ve 29019 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Posta Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği"

"Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik"

"Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/20)"

"Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/21)"

"Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2014/23)"

"Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Mayıs 2014 Tarihli ve 29015 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6304 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakıknda Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Aktarılması Hakkında Yönetmelik"

"Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2014-2015) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 6/5/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Mayıs 2014 Tarihli ve 29014 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Patent Enstitüsü Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/39)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/41)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/42)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/43)"

"Anayasa Mahkemesinin 3/4/2013 Tarihli ve E: 2011/142, K: 2013/52 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/54, K: 2013/161 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/61, K: 2014/3 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/100, K: 2014/14 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Mayıs 2014 Tarihli ve 29013 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6263 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamillerinin Vizeden Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/6300 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon ve Madenler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Atama Yönetmeliği"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/500 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Mayıs 2014 Tarihli ve 29012 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6274 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen?Avrupa Birliği Arasında IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2010 Yılı Finansman Anlaşmasına Dair Zeyilname No 1’in Onaylanması Hakkında Karar"

"Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği"

"Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği"

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 363)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Mayıs 2014 Tarihli ve 29009 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6336 1989 UluslararasıKurtarma Sözleşmesine Çekince ile Katılmamız Hakkında Karar"

"Kalkınma BakanlığıPlanlama UzmanlığıYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim BakanlığıRehberlik ve Denetim Başkanlığıile Maarif Müfettişleri BaşkanlıklarıYönetmeliği"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/2228 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/2284 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/6325 Başvuru NumaralıKararı"

"Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile İlgili"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Mayıs 2014 Tarihli ve 29008 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6126 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"Basın ve Enformasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"TS 3034 Karayolu Taşıtları-Süspansiyon Sistemleri-Amortisörler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2014/4)"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/97, K: 2014/60 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/148, K: 2014/62 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2014/14, K: 2014/77 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2014/26, K: 2014/78 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2014/38, K: 2014/80 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Mayıs 2014 Tarihli ve 29007 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6097 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"2014/6293 Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"PlânlıAlanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sağlık Meslek Mensuplarıile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İşve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı(No: 2014/32)"

"İşkolu Tespit Kararı(No: 2014/37)"

"İşkolu Tespit Kararı(No: 2014/38)"

"İşkolu Tespit Kararı(No: 2014/40)"

"Tehlikeli Madde Güvenlik DanışmanlığıHakkında Tebliğ(No: TMKTDGM-01)"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2012/836 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/1614 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/5660 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/6065 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/6398 Başvuru NumaralıKararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Mayıs 2014 Tarihli ve 29006 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği"

"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Savunma Sanayii Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)"

"Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Mayıs 2014 Tarihli ve 29003 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6538 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6539 Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6540 Türk Kültür ve Mirası Vakfı Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6541 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitiminde İşbirliği Üzerine Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6542 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6543 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik"

"Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği"

"Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/16)"

"Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/18)"

"Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/19)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda wwww.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Mayıs 2014 Tarihli ve 29002 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği"

"Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/27)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/29)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/31)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/33)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/34)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/35)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/36)"

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Alım İlanlarının Devlet Personel Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmasına Dair Tebliğ"

"2013 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/4/2014 Tarihli ve 7898 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Mayıs 2014 Tarihli ve 29001 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6537 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"

"Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği"

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile İlgili 2014/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Mayıs 2014 Tarihli ve 29000 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/28)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/30)"

"Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/2)"

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/13)"

"Anayasa Mahkemesinin 10/4/2014 Tarihli ve E: 2014/57, K: 2014/81 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Mayıs 2014 Tarihli ve 28996 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6228 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

"Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/10)"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2012/1034 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/1780 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/2379 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/2844 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/3442 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/6314 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/6572 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/7322 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

9 Mayıs 2014 Tarihli ve 28995 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6290 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar"

"2014/6282 Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği"

"2014/6289 Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik"

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/6, K: 2013/111 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/58, K: 2013/114 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/33, K: 2013/122 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/18, K: 2013/132 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/40, K: 2013/139 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/74, K: 2013/143 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/51, K: 2013/159 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/52, K: 2013/160 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/70, K: 2013/166 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/110, K: 2014/8 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/108, K: 2014/15 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/115, K: 2014/16 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/126, K: 2014/17 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2014/20, K: 2014/28 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Mayıs 2014 Tarihli ve 28994 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği"

"Meteoroloji Uzmanlığı Yönetmeliği"

"Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği"

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/2)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Mayıs 2014 Tarihli ve 28993 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Mayıs 2014 Tarihli ve 28992 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sermaye Piyasası Kurulu Bütçe Uygulaması ve Giderlerin Yapılması ile Satış ve Benzeri İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

"Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ"

"Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2014 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Mayıs 2014 Tarihli ve 28989 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2014-32/42)"

"İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/14)"

"Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2014-3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

8 Nisan 2014 Tarihli ve 28966 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği"

"Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ"

"Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/2)"

"Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmelerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ"

"Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44)"

"Yakıt Nafta’ya İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 27)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Nisan 2014 Tarihli ve 28962 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliği"

"Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik"

"Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Programlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sermaye Piyasası Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Amatör Boks Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Beyzbol ve Softbol Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Bilardo Federasyonu Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Bilardo Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Boks Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Deplasmanlı Boks Ligi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bisiklet ve Triatlon Yarışma ve Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Karate Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Mülkiyeti ve Kullanımında Bulunan Spor Tesislerinde Yapılacak Spor Faaliyetleri ile Genel Müdürlüğün Gözetim ve Denetiminde Düzenlenecek Olan Spor Organizasyonlarına Katılan Kulüp ve Kişilerin Her Türlü Spor Malzemeleri ile Araç ve Gereçlerine Reklam Konulmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/3)"

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İnsan Doku ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Nisan 2014 Tarihli ve 28961 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Buz Pateni Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)"

"5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Anayasa Mahkemesinin 2/4/2014 Tarihli ve 2014/3986 Başvurulu Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Mart 2014 Tarihli ve 28956 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik (AT) 79/2009’da Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"

"Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik"

"Sermaye Piyasası Kurulu Üyeleri ve Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik"

"Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/22)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik"

"Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/9)"

"Anayasa Mahkemesinin 22/5/2013 Tarihli ve E: 2012/60, K: 2013/62 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2013 Tarihli ve E: 2013/55, K: 2013/67 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/91, K: 2013/86 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 3/10/2013 Tarihli ve E: 2012/73, K: 2013/107 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/46, K: 2013/140 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/119, K: 2013/141 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/64, K: 2013/142 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/63, K: 2013/163 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/67, K: 2013/164 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/68, K: 2013/165 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/103, K: 2014/7 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Mart 2014 Tarihli ve 28953 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği"

"Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/7)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/10)"

"Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/3)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Mart 2014 Tarihli ve 28952 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6071 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Yürürlük Tarihinin 1 Mart 2014 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar"

"65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Mart 2014 Tarihli ve 28949 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"1058  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar"

"Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Mart 2014 Tarihli ve 28933 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/5992 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/5993 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/16)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/17)"

"Anayasa Mahkemesinin 28/2/2013 Tarihli ve E: 2011/21, K: 2013/36 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 1/3/2014 Tarihli ve 618 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

5 Mart 2014 Tarihli ve 28932 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/5990 Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik Ticaretine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/5994 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/5999 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-Bölüm 4: Performans Deney İşlemleri ile İlgili Tebliğ (TS ISO 6194-4) (No: MSG-MS-2014/1)"

"Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 13"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Mart 2014 Tarihli ve 28931 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/5877 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"2014/6032 Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar"

"2014/6033 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü  Maddesinde Öngörülen Sürenin Uzatılmasına İlişkin Karar"

"Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği"

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-Bölüm 5: Görünür Kusurların Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ (TS ISO 6194-5) (No: MSG-MS-2014/2)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 112)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

1 Mart 2014 Tarihli ve 28928 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6527 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"

"Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/18)"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 27/2/2014 Tarihli ve E: 2012/87, K: 2014/5 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Şubat 2014 Tarihli ve 28927 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/15, K: 2013/131 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2009/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/1 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2010/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/2 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2008/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/3 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2009/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/4 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2010/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/5 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2010/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/6 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Şubat 2014 Tarihli ve 28926 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6525 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"

"2014/5975 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar?Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"2014/5977 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik"

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İstihdam Edilen Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği"

"Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikâyet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2014/4)"

"Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/5)"

"Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 21/2/2014 Tarihli ve 201 Sayılı Genel Kurul Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Şubat 2014 Tarihli ve 28921 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6519 Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"2014/5876 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar"

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği"

"Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

 "İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/12)"

"Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Şubat 2014 Tarihli ve 28917 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/5896 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği"

"Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği"

"Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 286)"

"Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 16/1/2014 Tarihli ve 271 Sayılı İlke Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 8/2/2014 Tarihli ve 358 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Şubat 2014 Tarihli ve 28915 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/10)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/11)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/13)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Şubat 2014 Tarihli ve 28914 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6520 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6521 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6522 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6523 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik"

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği"

"Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tarife Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/2/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/13] Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Şubat 2014 Tarihli ve 28913 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-Monokloropropan 1,2-Diol ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2014/2)"

"Türk Gıda Kodeksi Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği (No: 2014/3)"

"Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ"

"İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 28"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Şubat 2014 Tarihli ve 28910 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/5863 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/5864 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik"

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği"

"Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği"

"Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülüklere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 14)"

"Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 15"

"Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 16"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Şubat 2014 Tarihli ve 28906 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/5779 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Sınır Birlikleri Değişimi Tatbikatının İcrasına ve Ev Sahibi Ülke Desteği Hükümlerine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/5792 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/5794 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/5855 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/5780 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik"

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

 "Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 362)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Şubat 2014 Tarihli ve 28905 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/5823 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında 2013-2015 Yıllarına İlişkin Eğitim Alanında Uygulama Programının Onaylanması Hakkında Karar"

"Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Patent Enstitüsü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği"

"Danıştay Ondördüncü Dairesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/8527, K: 2013/8595 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

5 Şubat 2014 Tarihli ve 28904 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/5789 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde, Bağlılık Durumları Gösterilen Köy Altı Yerleşim Birimlerinin Ana Köyden Ayrılarak Karşılarında Belirtilen Adlarla Bağımsız Köy Olmaları Hakkında Karar"

"2014/5817 Dışişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

"2014/5843 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

"Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik"

"5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Miktar Bakımından Fazla veya Özel Tesis Tertibatı Gerektiren Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ"

"2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)"

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 361)"

"Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (TÜRKAK: 2014/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Şubat 2014 Tarihli ve 28903 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği"

"İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Yüksek Seçim Kurulunun 30/1/2014 Tarihli ve 227 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Ocak 2014 Tarihli ve 28898 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Kamu İhale Tebliği (No: 2014/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Ocak 2014 Tarihli ve 28897 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/5764   İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"

"2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)"

"İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri (BDS 510) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 19"

"İlişkili Taraflar (BDS 550) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 23"

"Yazılı Açıklamalar (BDS 580) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 26"

"Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/276 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/695 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/1999 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2014 Tarihli ve 2013/2420 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2014 Tarihli ve 2013/5062 Başvuru Numaralı Kararı"

"Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 24/1/2014 Tarihli ve 2014/1 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Ocak 2014 Tarihli ve 28896 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5735  Türkiye Hükümeti ile İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Arasında OECD-Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5747  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/5830  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği"

"Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2014/1)"

"5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2014 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2014/2)"

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/59)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1)"

"Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Ocak 2014 Tarihli ve 28893 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5709   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"2013/5741   Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 50.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar"

"2013/5742   Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar"

"2013/5743   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin  Karar"

"2014/5832   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"

"2013/5728   Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 4 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

"Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2014/4)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/4)"

"Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2014/1)"

"5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Patlayıcı Maddeler ve Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2014 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)"

"Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 28/3/2013 Tarihli ve E: 2011/65, K: 2013/49 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/94, K: 2013/89 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 24/1/2014 Tarihli ve 142 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Ocak 2014 Tarihli ve 28890 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5756 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"2014/5808 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2014 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar"

"Türk Petrol Kanununu Uygulama Yönetmeliği"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/5)"

"Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"

"Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"

"Bağımsız Denetimde Örnekleme (BDS 530) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 21"

"Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (BDS 560) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 24"

"Yüksek Seçim Kurulunun 20/1/2014 Tarihli ve 97 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Ocak 2014 Tarihli ve 28889 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"1054 Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10.02.2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı’yla Hükümete Verilen ve 02.02.2010, 07.02.2011, 25.01.2012 ve 05.02.2013 Tarihli 956, 984, 1008 ve 1031 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10.02.2014 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar"

"2013/5369 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasındaki Hukuki ve Adli Yardımlaşmaya Dair Mutabakat Muhtırası ile Mutabakat Muhtırasını Tadil Eden Notaların Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5745 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma ile Anlaşmanın Düzeltilmesi Hakkında Notaların Onaylanması Hakkında Karar"

"Motorlu Araçların ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve İmalatçının Zorunlu Levhaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/19/2011)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1003/2010)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)"

"Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)"

"Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1)"

"Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği (V-102.1)"

"Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)"

"Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Ek-4’ün Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Ocak 2014 Tarihli ve 28886 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6514 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"6515 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik"

"Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2014-3)"

"Anayasa Mahkemesinin 8/11/2012 Tarihli ve E: 2011/87, K: 2012/176 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/4/2013 Tarihli ve E: 2012/158, K: 2013/55 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli ve E: 2011/79, K: 2013/69 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E: 2012/147, K: 2013/78 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 3/10/2013 Tarihli ve E: 2013/28, K: 2013/106 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 16/1/2014 Tarihli ve 68 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Ocak 2014 Tarihli ve 28885 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5730 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde İdari Hizmet Sözleşmesi ile Çalıştırılacak Personel Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"2013/5748 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"2014/5797 Kamu İdaresindeki Yükseköğretim Kurumlarına Ait Sağlık Hizmeti Sunucularında Öğretim Üyeleri Tarafından Mesai Saatleri Dışında Bizzat Verilen Sağlık Hizmetleri İçin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca Belirlenmiş Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek Olarak Alınabilecek İlave Ücretin Belirlenmesine İlişkin Karar"

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği"

"Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)"

"Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Yüksek Seçim Kurulunun 16/1/2014 Tarihli ve 67 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Ocak 2014 Tarihli ve 28884 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/5769 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"2014/5800 Köy Muhtarları ile Şehir ve Kasaba Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Artırılması ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yabancı Misyon Kimlik Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/3)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Ocak 2014 Tarihli ve 28878 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tekel Satış Kontrolörlerinin Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Tekel Ürünleri Toptan Satıcılığına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (a) ve (g) Bentleri Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Satım ve Kiraya Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (No: SGM-2013/5)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/3)"

"Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/66)"

"Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2014 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2014/65)"

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 360)"

"Bağımsız Denetim Kanıtları-Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar (BDS 501) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 17"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

9 Ocak 2014 Tarihli ve 28877 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


"Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik"

"Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/2)"

"Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"

"Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"

"Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"

"Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)"

"Analitik Prosedürler (BDS 520) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 20"

"Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/133, K: 2013/169 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Ocak 2014 Tarihli ve 28875 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


"Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/86, K: 2013/117 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2012/673 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2012/989 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/817 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/850 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/2187 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/2954 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/3283 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Ocak 2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"

"Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)"

"Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)"

"Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile İlgili Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/2 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 2/1/2014 Tarihli ve 2013/9894 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 2/1/2014 Tarihli ve 2013/9895 Başvuru Numaralı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarihli ve 627 Sayılı Kararı ve Eki 30 Mart 2014 Pazar Günü Yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge (Örnek: 139)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

2 Ocak 2014 Tarihli ve 28870 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği"

"Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.1)"

"Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)"

"Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarihli ve 622 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarihli ve 623 Sayılı Kararı ve Eki Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge (Örnek: 140/I)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

1 Ocak 2014 Tarihli ve 28869 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5761 Bazı Mallara Uygulanan?Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların?Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar"

"2013/5762 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/64)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/66)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/67)"

31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Mali Denetçiliği Yönetmeliği"

"Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2014 Yılı Tarifesi"

"Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ"

"Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2014/1)"

"Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 29)"

"Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi (BDS 450) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 15"

"Anayasa Mahkemesinin 11/10/2012 Tarihli ve E: 2011/147, K: 2012/152 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/11/2012 Tarihli ve E: 2011/140, K: 2012/185 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/1/2013 Tarihli ve E: 2011/146, K: 2013/11 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 6/2/2013 Tarihli ve E: 2011/123, K: 2013/26 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/2/2013 Tarihli ve E: 2011/63, K: 2013/28 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/2/2013 Tarihli ve E: 2011/89, K: 2013/29 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 3/4/2013 Tarihli ve E: 2012/97, K: 2013/51 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E: 2012/157, K: 2013/79 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2013 Tarihli ve E: 2012/98, K: 2013/92 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/32, K: 2013/112 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 21/12/2013 Tarihli ve 590 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de Yayımlanan;

"Türk Patent Enstitüsünce 2014 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2014/1)"

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı"

"Elektrik Piyasasında Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

30 Aralık 2013 Tarihli ve 28867 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması (BDS 300) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 10"

"İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (BDS 315) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 11"

"Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar (BDS 402) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 14"

"Bağımsız Denetim Kanıtları (BDS 500) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 16"

"Dış Teyitler (BDS 505) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 18"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Aralık 2013 Tarihli ve 28867 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer'de Yayımlanan;

"Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik"

"Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)"

"Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 10)"

"Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 43"

"Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)"

"Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)"

"Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)"

"Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri?No: 71)"

"Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)"

"Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 123)"

"Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 285)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 432)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)"

"Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)"

"Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)"

"6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ"

"4646 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ"

"5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ"

"5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ"

29 Aralık 2013 Tarihli ve 28866 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)"

28 Aralık 2013 Tarihli ve 28865 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Görev Dağılımı ile İlgili 2013/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

"Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanları ile İlgili 2013/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

"2014 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi"

"2014 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi"

"2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1)"

"Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)"

"Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi"

"Anayasa Mahkemesinin 10/1/2013 Tarihli ve E: 2011/141, K: 2013/10 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/5/2013 Tarihli ve E: 2012/149, K: 2013/63 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E: 2012/18, K: 2013/80 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 3/10/2013 Tarihli ve E: 2013/60, K: 2013/104 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/41, K: 2013/124 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/49, K: 2013/125 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 22/12/2013 Tarihli ve 605 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Aralık 2013 Tarihli ve 28864 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)"

"Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti"

"Anayasa Mahkemesinin 5/12/2013 Tarihli ve 2012/650 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/12/2013 Tarihli ve 2013/1115 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/12/2013 Tarihli ve 2013/1942 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/12/2013 Tarihli ve 2013/2075 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/12/2013 Tarihli ve 2013/5486 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/12/2013 Tarihli ve 2012/348 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/12/2013 Tarihli ve 2013/1213 Başvuru Numaralı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 21/12/2013 Tarihli ve 592 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Aralık 2013 Tarihli ve 28864 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer'de Yayımlanan;

"6512 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu"

27 Aralık 2013 Tarihli ve 28864 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer'de Yayımlanan;

"6513 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

26 Aralık 2013 Tarihli ve 28863 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - İkmal İstasyonu - Karayolu Taşıtları İçin - Emniyet Kuralları ile İlgili Tebliğ (TS 11939) (No: MSG-MS-2013/44)"

"Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/64)"

"1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ"

"Yüksek Seçim Kurulunun 21/12/2013 Tarihli ve 596 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Aralık 2013 Tarihli ve 28863 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer'de Yayımlanan;

"Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ"

25 Aralık 2013 Tarihli ve 28862 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği"

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/60)"

"4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2014 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2013/1)"

"4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2013/2)"

"2014 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi"

"Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)"

"Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)"

"Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2013 Tarihli ve 7664 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Aralık 2013 Tarihli ve 28861 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik"

"İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM/2013-11)"

"Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğin ((AT) 79/2009) Uygulama Tedbirleri ile İlgili Tebliğ (No: SGM-2013/21)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/61)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/62)"

"5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"

"Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 2)"

"Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ"

"Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)"

"Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik (BDS 320) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 12"

"Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler (BDS 330) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 13"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Aralık 2013 Tarihli ve 28858 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Adlî Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/29)"

"Doğal Çiçek Soğanlarının 2014 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/61)"

"Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 4)"

"4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2014 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)"

"Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2013 Tarihli ve 7666 Sayılı Kararı"

"Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2013 Tarihli ve 7666 Sayılı Kararı"

"Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararı’nın 11 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2013 Tarihli ve 7667 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Aralık 2013 Tarihli ve 28857 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5705 Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"

"2013/5706 Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/63)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Aralık 2013 Tarihli ve 28855 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5658 Türk-Yunan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5651 Devlet Meteoroloji Teşkilatına Dahil Memur ve Müstahdemlerin Rasatlara ve Teknik İşlere Dokunan Suçlarının İnzibati Cezalarına Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"

"2013/5652 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"

"2013/5585 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespiti Hakkında Karar"

"2013/5703 Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği"

"Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mahalli İdareler Seçimleri ile İlgili 2013/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/28)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/30)"

"Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğ (No: 2013/63)"

"Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 4/12/2013 Tarihli ve 7651 Sayılı Kararı"

"Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 4/12/2013 Tarihli ve 7653 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Aralık 2013 Tarihli ve 28854 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5637 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu, Psikotrop ve Ara Kimyasal Maddelerin Kaçakçılığı ile Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5638 Revize Edilmiş NATO Havadan Erken İhbar, Kontrol ve Kuvvet Komutanlığı (NAEW&C) Harekat ve Destek Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5661 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Arasında EİT Turizm Teşvik Fonuna 50.000 ABD Doları Hibe Sağlanması Hakkında Karar"

"2013/5660 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine Bağlı Bazı Odaların İdari ve Mali Denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapılması Hakkında Karar"

"2013/5687 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik"

"Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/25)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/27)"

"Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1"

"Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Aralık 2013 Tarihli ve 28850 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6511 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/26)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 111)"

"Anayasa Mahkemesinin 4/12/2013 Tarihli ve 2012/1272 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

12 Aralık 2013 Tarihli ve 28849 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Gemi Kontrolü Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/55)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/58)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/59)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/31)"

"İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime Bildirilmesi (BDS 265) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 9"

"Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ (VI-103.1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

11 Aralık 2013 Tarihli ve 28848 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer'de Yayımlanan;

"Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik"

11 Aralık 2013 Tarihli ve 28848 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer'de Yayımlanan;

"Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


10 Aralık 2013 Tarihli ve 28847 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"F Klavye ile İlgili 2013/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

"Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM-2013/43)"

"Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/40)"

"Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları (BDS 240) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 6"

"Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması (BDS 250) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 7"

"Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim (BDS 260) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 8"

"Anayasa Mahkemesinin 27/9/2012 Tarihli ve E: 2012/4, K: 2012/130 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/10/2012 Tarihli ve E: 2012/37, K: 2012/148 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/1/2013 Tarihli ve E: 2011/144, K: 2013/23 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/4/2013 Tarihli ve E: 2013/14, K: 2013/56 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 2/5/2013 Tarihli ve E: 2013/44, K: 2013/59 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/66, K: 2013/85 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/104, K: 2013/87 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/45, K: 2013/113 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/62, K: 2013/115 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/83, K: 2013/116 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2012/660 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2012/998 Başvuru Numaralı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 7/12/2013 Tarihli ve 2013/567 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

9 Aralık 2013 Tarihli ve 28846 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Esnaf ve Sanatkârlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

8 Aralık 2013 Tarihli ve 28845 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar"

"Bağlantı Elemanları-Petrol ve Doğal Gaz Kuyularında Kullanılan Çelik Çekme Sondaj Boruları ile İlgili Tebliğ (TS 4044) (No: MSG-MS-2013/39)"

"Altıköşe Normal Somunlar (Stil 1)-Mamul Kalitesi A ve B ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 4032) (No: MSG-MS-2013/40)"

"Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Metrik-Yuvarlak Vidalı-7 mm Adımlı Çekici/Çekilen Bağlantısındaki Çekme Kancası ve Gergi Tertibatı ile İlgili Tebliğ (TS 11918) (No: MSG-MS2013/41)"

"Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Taçlı-Metrik-Yuvarlak Vidalı-7 mm Adımlı Çekici/Çekilen Bağlantısındaki Çekme Kancası ve Gergi Tertibatı İçin ile İlgili Tebliğ (TS 11919) (No: MSG-MS-2013/42)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/56)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/57)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

7 Aralık 2013 Tarihli ve 28844 Sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan;

"2013/5620  Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Defter Kayıtlarını 1/1/2014 Tarihinden İtibaren Türk Para Birimi Dışında Başka Bir Para Birimiyle Tutabilmesi Hakkında Karar"

"Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği"

"Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Satışı ve Kiraya Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

6 Aralık 2013 Tarihli ve 28843 Sayılı Resmî Gazete' de Yayınlanan;

"1053   Son Yıllarda Türk Sporunda Yaşanan Doping Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar"

"2013/5565   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar"

"2013/5548  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı"

"Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği"

"Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

"Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği"

"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Yüksek Seçim Kurulunun 30/11/2013 Tarihli ve 545 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

5 Aralık 2013 Tarihli ve 28842 Sayılı Resmî Gazete' de Yayınlanan;

"6505  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6506  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6507  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6508  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6509  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6510  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"2013/5624     8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"2013/5625    Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak "Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

"Gençlik ve Spor Bakanlığına Ait Atama Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2012/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/107 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2011/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/108 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2012/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/109 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2011/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/110 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2012/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/111 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2012/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/112 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2011/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/113 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2011/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/114 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2012/791 Başvuru Numaralı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 30/11/2013 Tarihli ve 554 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

4 Aralık 2013 Tarihli ve 28841 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"2013/5613    “Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 3 Çerçevesinde 2010 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 1” ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar"

"Bilgi Alışverişi, Takas ve Mahsuplaşma Kuruluşlarında Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler ile İş Süreçleri ve Bilgi Sistemlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ"

"Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2013/2)"

"Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 29/11/2013 Tarihli ve 200 Sayılı Genel Kurul Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/9/2012 Tarihli ve E: 2011/101, K: 2012/127 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/11/2012 Tarihli ve E: 2011/86, K: 2012/183 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/11/2012 Tarihli ve E: 2011/149, K: 2012/187 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


3 Aralık 2013 Tarihli ve 28840 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5612    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İcra Edilecek Özel Kuvvetler Tatbikatına Ev Sahibi Ülke Desteği Hükümlerine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5616    Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Enformasyon ve Haberleşme Bakanlığı Arasında Enformasyon ve Haberleşme Teknolojileri (EHT) İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5617    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenlemenin Onaylanması Hakkında Karar"

"Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik"

"Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/39)"

"Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


30 Kasım 2013 Tarihli ve 28837 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5556  Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"2013/5557   Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar"

"2013/5589  24/11/1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanun ile İhdas Edilen Bazı Kadroların Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar"

"Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği"

"5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamındaki Sertifika Eğitimleri ve Sınavlarına İlişkin Esas ve Usullerin Belirlenmesine Dair Karar"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


29 Kasım 2013 Tarihli ve 28836 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5558    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak, Toplam 14 Adet Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar"

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gaz Tüpleri – Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüpleri – Tasarım, Yapım ve Deneyler – Bölüm 2: Çekme Dayanımı 1100 MPa’a Eşit veya Daha Büyük Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş Çelik Tüpler ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 9809-2) (No: MSG - MS - 2013/36)"

"Kalıbra Internatıonal Metroloji Ltd. Şti.’nin Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MSG-2013/38)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/54)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


27 Kasım 2013 Tarihli ve 28834 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği"

"Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik"

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

"Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yazma Eser Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat"

"Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat"

"Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat"

"Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Kasım 2013 Tarihli ve 28832 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/52)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/53)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

24 Kasım 2013 Tarihli ve 28831 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Plastik Boru Sistemleri-Gaz Yakıtların Taşınmasında Kullanılan-Polietilenden (PE)-Bölüm 3: Ekleme Parçaları ile İlgili Tebliğ (TS EN 1555-3+A1) (No: MSG-MS-2013/30)"

"Gaz Kartuşları (Tüpler)-Yeniden Doldurulamayan-Metalik-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İçin-Vanalı veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan-İmalat, Muayene, Deneyler ve İşaretleme ile İlgili Tebliğ (TS EN 417) (No: MSG-MS-2013/31)"

"Havşa Mercimek (Oval) Başlı, Tornavida Yuvalı Sac Vidaları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 1483) (No: MSG-MS-2013/33)"

23 Kasım 2013 Tarihli ve 28830 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu İhale Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/24, K: 2013/43 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli ve E: 2011/145, K: 2013/70 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

22 Kasım 2013 Tarihli ve 28829 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5596 Türkiye Sınırları İçerisinde At Yarışları Düzenleme, Yurt İçinde ve Yurt Dışında Düzenlenen Yarışlar Üzerine Yurt İçinden ve Yurt Dışından Müşterek Bahis Kabul Etme Hak ve Yetkisinin 6 Ay Süre ile Türkiye Jokey Kulübüne Devredilmesi Hakkında Karar"

"2013/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2012 Tarihli ve E: 2010/92, K: 2012/86 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2012 Tarihli ve E: 2011/47, K: 2012/87 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/5/2012 Tarihli ve E: 2011/48, K: 2012/88 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 27/9/2012 Tarihli ve E: 2011/16, K: 2012/129 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/10/2012 Tarihli ve E: 2012/1, K: 2012/147 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 8/11/2012 Tarihli ve E: 2011/88, K: 2012/175 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli ve E: 2013/22, K: 2013/73 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli ve E: 2013/35, K: 2013/75 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E: 2013/53, K: 2013/81 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/107, K: 2013/90 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

21 Kasım 2013 Tarihli ve 28828 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer'de Yayımlanan;

"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

19 Kasım 2013 Tarihli ve 28826 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2012/65)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/60)"

"Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 10)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 430)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


14 Kasım 2013 Tarihli ve 28821 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği"

"Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği"

"Liman Devleti Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans ve Yetkilendirme Yönetmeliği (SHY-ATSEP)"

"Yükseköğretim Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliği"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/22)"

"5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 3"

"Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol (BDS 220) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 4"

"Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi (BDS 230) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 5"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


12 Kasım 2013 Tarihli ve 28819 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

11 Kasım 2013 Tarihli ve 28818 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5476 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/51)"

"Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"

"Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/14)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


10 Kasım 2013 Tarihli ve 28817 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"6136 Sayılı Kanunun 2478 Sayılı Kanunla Değiştirilen 2 nci Maddesi Gereğince Sırf Sporda Kullanılan Nişan Tüfek ve Tabancaları ve Bunlara Ait Mermiler ile Yivli Av Tüfeklerinin Mermilerinin Yurda Sokulmasına ve Tevziinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Havşa (Düz) Başlı Yıldız Tornavida Yuvalı Sac Vidaları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 7050) (No: MSG-MS-2013/28)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


9 Kasım 2013 Tarihli ve 28816 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"1051 Son Yıllarda Türk Sporunda Yaşanan Doping Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar"

"2013/5474 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Çernobil Bağış Fonuna İlişkin Hibe Anlaşması Hakkında Karar"

"2013/5517 "Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 2 Çerçevesinde 2010 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 1” ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5494 “154 kV (Bartın-Cide) Brş.N.-Hema Enerji İletim Hattı (Girdi-Çıktı) Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar"

"2013/5495 “380 kV Ada 2-Paşaköy Enerji İletim Hattı Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar"

"2013/5496 “154 kV Kıyıköy RES TM-Kıyıköy TM Enerji İletim Hattı Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar"

"2013/5525 4487 Sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Özel Fonun İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Bazı Askerî Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Özel Fon Yönetmeliği"


gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

8 Kasım 2013 Tarihli ve 28815 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5371 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"2013/5473 Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Kaynaklı Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair Karar"

"2013/5503 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar"

"2013/5550 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Isıl İşlem Uygulanmış Çelik Sac Vidaları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 2702) (No: MSG-MS-2013/27)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


7 Kasım 2013 Tarihli ve 28814 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6500 Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde Koordinasyon Komitesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin E: 2012/76, K: 2013/44 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


6 Kasım 2013 Tarihli ve 28813 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


5 Kasım 2013 Tarihli ve 28812 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5544 Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği"

"Tozla Mücadele Yönetmeliği"

"Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik"

"Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği"

"Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (SGM: 2013/17)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/13)"

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 359)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

2 Kasım 2013 Tarihli ve 28809 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5510 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar"

"Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği"

"5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


31 Ekim 2013 Tarihli ve 28807 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik"

"Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/37)"

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/38)"

"Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ"

"Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ"

"Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-Nitrosamin ve N-Nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ"

"Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ"

"Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ"

"Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ"

"Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ"

"Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ"

"Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-Nitrosamin ve N-Nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi ve Denetimine ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik ile İlgili Uyumlaştırılmış Standardlara Dair Tebliğ Uyumlaştırılmış Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


30 Ekim 2013 Tarihli ve 28806 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6499 Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY-66)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/10/2013 Tarihli ve 4638-1 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/9/2013 Tarihli ve 2012/752 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/9/2013 Tarihli ve 2012/1334 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/9/2013 Tarihli ve 2013/2470 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 18/9/2013 Tarihli ve 2013/1586 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 18/9/2013 Tarihli ve 2013/3351 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


28 Ekim 2013 Tarihli ve 28805 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/48)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/49)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/50)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


27 Ekim 2013 Tarihli ve 28804 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yüksek Seçim Kurulunun 9/10/2013 Tarihli ve 430 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

26 Ekim 2013 Tarihli ve 28803 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"1050 Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar"

"Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ile İlgili Tebliğ (TS EN 1442+A1) (No: MSG-MS-2013/26)"

"Anayasa Mahkemesinin 20/9/2012 Tarihli, E: 2011/83, K: 2012/126 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli, E: 2013/34, K: 2013/74 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli, E: 2009/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/102 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli, E: 2010/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/103 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli, E: 2009/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/104 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli, E: 2010/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/105 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli, E: 2010/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/106 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5501 Erbaş ve Erler İçin Muvazzaflık Hizmet Süresinin Tespitine İlişkin Karar"

"2013/5502 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"

"Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği"

"İlaç Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM: 2013/19)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

22 Ekim 2013 Tarihli ve 28799 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


14 Ekim 2013 Tarihli ve 28795 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5451 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında 2013-2016 Yıllarına İlişkin Kültürel, Eğitsel ve Bilimsel Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar"

"Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


13 Ekim 2013 Tarihli ve 28794 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5289 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Posta Hizmetleri Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5368 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim,?Bilim,?Teknoloji ve Yükseköğretim, Kültür, Spor,?Gençlik ve Basın-Yayın Alanlarında 2013-2016 Yıllarına İlişkin İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5390 Resmî Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik"

"İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/46)"

"İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/47)"

"Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi (BDS 200) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 2"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

12 Ekim 2013 Tarihli ve 28793 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan;

"1048 Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar"

"1049 Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak’ın Kuzeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırılarının Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekât ve Müdahalede Bulunmak Üzere, Irak’ın PKK Teröristlerinin Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi ile Mücavir Alanlara Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.10.2007 Tarihli ve 903 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 08.10.2008, 06.10.2009, 12.10.2010, 05.10.2011 ve 11.10.2012 Tarihli 929, 948, 975, 1005 ve 1026 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 17.10.2013 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar"

"2013/5400 Ortadoğu’da Barış Konulu 2013 Uluslararası Medya Seminerinin Ülkemizde Düzenlenmesine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5449 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) V. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Çok Yıllı Finansman Anlaşmasını (2007-2011) Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5294 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

"2013/5315 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar"

"2013/5350 2013 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar"

"2013/5315 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar"

"2013/5350 2013 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar"

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Motorlu Araçların ve Römorklarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1230/2012)"

"Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik"

"Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliği"

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yeraltı Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/8)"

"Yüksek Seçim Kurulunun 28/9/2013 Tarihli ve 398 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


11 Ekim 2013 Tarihli ve 28792 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6498 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair?Kanun"

"İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik"

"Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği"

"Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği"

"Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

9 Ekim 2013 Tarihli ve 28790 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5303 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bulaşıcı Hastalıklar Konusunda İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5314 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İçme Suyu Temini ve Sanitasyonu Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5408 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"

"2013/5409 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2013 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar"

"Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği"

"Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği"

"Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/6)"

"Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

8 Ekim 2013 Tarihli ve 28789 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer'de Yayımlanan;

"Orta Vadeli Mali Plan (2014-2016)’ın Kabulüne Dair 4/10/2013 Tarihli ve 2013/24 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı"

"2014-2016 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

8 Ekim 2013 Tarihli ve 28789 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5323 Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi’nin Çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5328 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5336 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5340 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5342 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İlahiyat Koleji Yurtlarının İşletilmesine Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5440 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) Tarafından İstanbul’da Kurulması Öngörülen Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezine İlişkin Olarak Hükümetimiz ile Adı Geçen Banka Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5356 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi'ne Katılmamız Hakkında Karar"

"2013/5405 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesine İlişkin Karar"

"2013/5443 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 2/9/1925 Tarihli ve 2413 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin (I-M Sayılı) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2013/12)"

"Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/8/2013 Tarihli ve 4567/2-b Sayılı Kararı"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/8/2013 Tarihli ve 4567/2-d Sayılı Kararı"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/8/2013 Tarihli ve 4567/3-c Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/11/2012 Tarihli ve E: 2011/148, K: 2012/186 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

5 Ekim 2013 Tarihli ve 28786 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Motorlu Araçlarda İklimlendirme Sistemlerinden Çıkan Emisyonlarla İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2006/40/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği"

"Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/19)"

"Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/36)"

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

3 Ekim 2013 Tarihli ve 28784 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği"

"Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği"

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Petrol ve Doğal Gaz Sanayi-Çelik Sondaj Boruları ile İlgili Tebliğ [TS EN ISO 11961 (No: MSG-MS-2013/24)]"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 107)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 108)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 109)"

"Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 110)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

2 Ekim 2013 Tarihli ve 28783 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/20)"

"Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ"

"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ"

"Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS 1) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 1"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

1 Ekim 2013 Tarihli ve 28782 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik"

"Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

26 Eylül 2013 Tarihli ve 28777 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi"

"Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi"

"Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi"

"Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/21)"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Eylül 2013 Tarihli ve 28776 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Aksamları ve Karakteristikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/144/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Devlet Personel Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

24 Eylül 2013 Tarihli ve 28775 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/33)"

"Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/34)"

"Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/35)"

"İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

21 Eylül 2013 Tarihli ve 28772 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5361 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar"

"2013/5363 Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar"

"Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Polis Koleji Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2013 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2013/15)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/42)"

"Anayasa Mahkemesinin E: 2012/33, K: 2012/174 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

20 Eylül 2013 Tarihli ve 28771 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Basın ve Enformasyon Uzmanlığı Yönetmeliği"

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği"

"Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2013/15)"

"Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2013/16)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/43)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

19 Eylül 2013 Tarihli ve 28770 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/17)"

"Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2013/58)"

"Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin E: 2008/7, K: 2011/80 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin E: 2012/3 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2013/3 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

18 Eylül 2013 Tarihli ve 28769 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Motorlu Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/347/2012)"

"Motorlu Araçlara Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/351/2012)"

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"

"Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsü"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

14 Eylül 2013 Tarihli ve 28765 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

11 Eylül 2013 Tarihli ve 28762 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5084 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5157 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"2013/5285 Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Din Hizmetleri Koordinatörlükleri Hakkında Karar"

"2013/5286 Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar"

"2013/5302 Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği"

"Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği"

"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/32)"

"Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2013 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/56)"

"Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 5)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

10 Eylül 2013 Tarihli ve 28761 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği"

"Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/23)"

"Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/46)"

"Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği (VII-128.3)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

7 Eylül 2013 Tarihli ve 28758 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5283 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atina Aghia Sofia Çocuk Hastanesi Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

5 Eylül 2013 Tarihli ve 28756 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Filateli Servisi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"

"Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ambalajların İşaretlenmesi ve Etiketlenmesi ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2013/22)"

"Tencereler-Yemek Pişirmek İçin-Sanayi Tipi (Paslanmaz Çelikten) ile İlgili Tebliğ (TS 11673) (No: MSG-MS-2013/23)"

"Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/57)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


4 Eylül 2013 Tarihli ve 28755 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği"

"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Tarafından 5523 Sayılı Kanun Çerçevesinde Elde Edilen Gelirlere İlişkin Yönetmelik"

"2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi"

"2013 Yılı Temmuz Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi"

"657 Sayılı Kanunun Geçici 41 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

3 Eylül 2013 Tarihli ve 28754 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2013/5206 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afetlerde Sağlık Hizmetlerine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5207 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlığın Teşviki Alanında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5227 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2013/5247 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar"

"Taksimetre Muayene Yönetmeliği"

"Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"KOSGEB Kobi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


Etkinlikler & Haberler;

Duyuru...İde Yönetişim Olarak www.ideyayincilik.com.tr adresi üzerinde, ürün ve hizmetlerimizi satın alabileceğiniz bir sanal satış ortamı oluşturduk.İde Yayıncılık...


Yeni web sitemiz üzerinden alışveriş yapabilir ve ödemelerinizi güvenli bir şekilde kredi kartı ile veya diğer yollarla gerçekleştirebilirsiniz.


Web sitemiz her gün gelişmektedir. Çok yakında birçok farklı yayınlara bu adresten ulaşıp satın alabileceksiniz.

 

 

www.ideyayincilik.com.tr

Sitemizi ziyaret edip ücretsiz üye olabilirsiniz.

 

YÖNETİŞİM DERGİSİ 2012 Yılında Yine Yeni ve Yine Dinamik;

 

Yönetişim 2012

 Yönetişim dergisi daima yenilenen yüzü ve içeriği ile okurlarına ulaşmaya devam ediyor. Yeni yılın önemli mevzuat değişiklikleri, güncel konuları ve farklı makaleler ile ocak sayısı abonelerine ulaşmıştır.

 Zengin yazar kadrosu ve güncel konuları ele alışıyla yönetişim dergisi yeni yılda da yeni aboneleri hedeflemekte ve okurlarına boyalı sayfalardan çok dolu bir içerik sunmaktadır.YÖNETİŞİM - www.ideyonetisim.com.tr

  Emekli Vali Fethi AYTAÇ, Y. MAli Müşavir Mehmet ÖZBUDAK, Sedat TURAN, Dr. Pınar Yazır ÖZGÜR'ün makaleleri ve daha birçok değerli isim yazılarını 2012'de de Yönetişim dergisinde bulabilirsiniz...

 

İDE YÖNETİŞİM - YAYINCILIK OLARAK 6. YILIMIZI DOLDURDUĞUMUZU DUYURMAKTAN GURUR DUYUYORUZ...

 

İde Yönetişim - Yayıncılık olarak 2011 Aralık ayında 6. yılımızı doldurduk. Bugün geriye baktığımızda dolu dolu geçen 6 yılın ardından daha dolu ve verimli uzun yılların önümüzde olduğunu görüyoruz.

 

Siz değerli müşterilerimizden aldığımız olumlu tepkiler ve teşekkürler bizleri geleceğe daha umutla ve azimle taşımakta.

 

Hep birlikte çalışıp yorulacağımız nice yıllara...