Kullanıcı Adı: Şifre:

En Güncel Mevzuat !

 

Mevzuat Arama Portalı...

     Aramak istediğiniz anahtar kelimeyi yazıp Ara butonu ile aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. Anahtar kelime sayı,tarih veya ilgili konunun adını içerebilir.
Sonuç alamadığızda farklı kelimelerle tekrar deneyiniz.

Duyurular;

 


 26 Şubat 2015 Tarihli ve 29279 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-05)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2015-02)"

"Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ"

"Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

 22 Şubat 2015 Tarihli ve 29275 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Şubat 2015 Tarihli ve 29274 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/13)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/16)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/17)"

"Yer Üstü Suları, Yer Altı Suları ve Sedimentten Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme Tebliği"

"Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) ile İlgili 31/12/2014 Tarihli ve 2014/45 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/11/2014 Tarihli ve 2014/6192 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/18803 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Şubat 2015 Tarihli ve 29273 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/15)"

"Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 12/2/2015 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/2] Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 13/2/2015 Tarihli ve 175 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

19 Şubat 2015 Tarihli ve 29272 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7248 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Şubat 2015 Tarihli ve 29271 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6592 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Şubat 2015 Tarihli ve 29270 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan,

"6589 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/27)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

13 Şubat 2015 Tarihli ve 29266 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan;

"Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/4)"

"Doğrusal Lambalar, Işık Yayan Diyot Lambalar ve İlgili Ekipmana İlişkin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/10)"

"Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/7)"

gereği güncel mevzuata www.ideyonetisim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz...

12 Şubat 2015 Tarihli ve 29265 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan,

" Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata www.ideyonetisim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz...

11 Şubat 2015 Tarihli ve 29264 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sanayi Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

9 Şubat 2015 Tarihli ve 29262 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Referans Belgesi Yönetmeliği"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Şubat 2015 Tarihli ve 29261 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik"

"Türk Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların ve Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik"

"Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği"

"Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 5)"

"Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği (No: 2015/6)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Şubat 2015 Tarihli ve 29260 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7234 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılmasına Dair Karar"

"2015/7233 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Doçentlik Sınav Yönetmeliği"

"Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğ TRKGM: 2003/02 (86/594/AET)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/12)"

"Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/1)"

"5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/2)"

"Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2015/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TPE: 2015/2)"

"Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/87 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2011/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/88 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/90 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2012/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/102 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Şubat 2015 Tarihli ve 29259 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6590 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"2015/7238 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar"

"2015/7249 Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar"

"2015/7200 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik"

"Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Patent Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/10)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Şubat 2015 Tarihli ve 29257 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7084 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükûmeti Arasında Askeri Sağlık Hizmetleri Personeli İçin Karşılıklı Eğitim Programı Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/7116 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Notalarla Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/7121 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/7)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/8)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/9)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Yakıtbiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 14)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Gazyağına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 16)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Otobiodizel’e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 18)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 24)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Yakıt Nafta’ya İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 27)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (İhrakiye Seri No: 2)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Şubat 2015 Tarihli ve 29256 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6586 Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"6587 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6588 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik"

"Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/1/2015 Tarihli ve 8713 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

1 Şubat 2015 Tarihli ve 29254 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7149 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"

"2014/7150 Türkiye’nin 2015 Yılında Üstleneceği Yirmiler Grubu (G-20) Dönem Başkanlığı Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar"

"2015/7204 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik"

"Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliklerinin Unvanlarının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2015/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

31 Ocak 2015 Tarihli ve 29253 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7205 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakımı Sağlanan Engelli ve Yaşlı Bireylere Harçlık Ödenmesine İlişkin Yönetmelik"

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği"

"Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği"

"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/6)"

"Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ"

"Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 288)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 445)"

"Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Ocak 2015 Tarihli ve 29252 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7057 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"2015/7191 Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik"

"İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2012/1223 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/839 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/1422 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/1821 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/6140 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/6986 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2014/5844 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6585 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2015/2)"

"Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/3)"

"Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)"

"Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Ocak 2015 Tarihli ve 29246 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Koruyucu Aile Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği"

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: SGM-2014/41)"

"6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2015 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"

"Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği"

"İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"

"Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)"

"Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Ocak 2015 Tarihli ve 29244 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesinin Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik"

"Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği (SHY-SMS)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (No: SGM-2015/2)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/2)"

"Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.4.a)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Ocak 2015 Tarihli ve 29236 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği"

"İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği"

"Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği"

"Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik"

"Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/5)"

"Elektrikli Süpürgeler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/6)"

"Ev Tipi Fırınlar, Ocaklar ve Aspiratörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/7)"

"Ev Tipi Fırınların ve Aspiratörlerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/8)"

"Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7177 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2015 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"

"İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"

"Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/66, K: 2014/19 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/72, K: 2014/141 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/82, K: 2014/143 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/10/2014 Tarihli ve E: 2014/58, K: 2014/163 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/10/2014 Tarihli ve E: 2014/133, K: 2014/165 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2014/172, K: 2014/170 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/186, K: 2014/188 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2012/1221 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/1401 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/1762 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/3771 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/4030 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/5447 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/7789 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/8397 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2014/2159 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

9 Ocak 2015 Tarihli ve 29231 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7129 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"2014/7130 Yükseköğretim Kurumlarına Ait İdari Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Ocak 2015 Tarihli ve 29230 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğde (SGM-2011/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2014/38)"

"Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2015 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2015/1)"

"İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Hazine Garantili Yükümlülüklerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

"Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

"Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği"

"Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/97)"

"Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 367)"

"Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar"

"Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2015/1)"

"Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği"

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)"

"Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11)"

"Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45)"

"Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)"

"Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)"

"Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)"

"Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)"

"Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73)"

"Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74)"

"Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443)"

"2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Aralık 2014 Tarihli ve 29219 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat"

"Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat"

"2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1)"

"Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Aralık 2014 Tarihli ve 29217 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Askerî Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluşve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik YapılmasıHakkında Yönetmelik"

"Doğal Gaz PiyasasıLisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik PiyasasıLisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim ElemanıKadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile GirişSınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"2015 YılıArabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi"

"2015 YılıTanıklık Ücret Tarifesi"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(No: 2014/40)"

"Bilimsel Çalışma, Deneme ve Çeşit IslahıAmacıyla Bitki, Bitkisel Ürün ve Diğer Maddeler ile ZararlıOrganizmaların Ülkeye Girişi ve/veya Ülke İçinde DolaşımıHakkında Tebliğ(No: 2014/59)"

"5957 SayılıSebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Aralık 2014 Tarihli ve 29215 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7013 Dışişleri BakanlığıTarafından 4734 SayılıKamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

"Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM-2014/11)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/93)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/94)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/95)"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 5313/1 Sayılı Kararı"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 5313/2-b Sayılı Kararı"

"Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 Tarihli ve 8614 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/99, K: 2014/61 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2014 Tarihli ve E: 2014/7 (Değişik İşler), K: 2014/9 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Aralık 2014 Tarihli ve 29214 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7076 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"

"2014/7052 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği"

"Diğer Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsili ile Kaydedilmesine Dair Yönetmelik"

"Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı ile İlgili 2014/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

"Nobo Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MSG-2014/12)"

"Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/60)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Aralık 2014 Tarihli ve 29211 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği"

"Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)"

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2014/43) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/57)"

"Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 121)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 122)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 123)"

"Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 Tarihli ve 8613 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Aralık 2014 Tarihli ve 29209 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 674)"

"Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 675)"

"İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Aralık 2014 Tarihli ve 29201 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliği"

"Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/88)"

"Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/8)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 120)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Kasım 2014 Tarihli ve 29190 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6571 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği"

"Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Kasım 2014 Tarihli ve 29188 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği"

"Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik"

"Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği"

"Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği"

"Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-n Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bazı Bağlı Kuruluşlarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2014/7)"

"Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/49)"

"Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ (No: 2014/52)"

"Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)"

"Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2014 Tarihli ve 8462 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Kasım 2014 Tarihli ve 29187 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6567 Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"6568 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6569 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"2014/7002 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeliğe Giriş Ücretleri ile Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Kasım 2014 Tarihli ve 29183 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Buzağıların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik"

"Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik"

"Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik"

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yüksek Seçim Kurulunun 6/11/2014 Tarihli ve 4197 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 6/11/2014 Tarihli ve 4202 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Kasım 2014 Tarihli ve 29168 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6897 Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar"

"2014/6920 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"2014/6894 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/34)"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/11/2014 Tarihli ve 5291 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Kasım 2014 Tarihli ve 29167 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Motorlu Araçlara Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (AB/351/2012) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Kasım 2014 Tarihli ve 29165 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6562 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Kadastro Çalışmalarında Taksim Sebebiyle Ayırma ve Birleştirmeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/26)"

"Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

1 Kasım 2014 Tarihli ve 29162 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Yönetmeliği"

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 23/10/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/33] Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Ekim 2014 Tarihli ve 29159 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Acil Durumlarda Koordinasyon ile İlgili 2014/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/81)"

"Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar"

"Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/7)"

"Yüksek Seçim Kurulunun 18/10/2014 Tarihli ve 4103 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Ekim 2014 Tarihli ve 29158 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Ekim 2014 Tarihli ve 29156 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11)"

"Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Alkollü İçki Üretiminde Kullanılacak Ambalaj Materyali ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/9/2014 Tarihli ve 8251 Sayılı Kararı"

"Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı (2014-2016) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 26/8/2014 Tarihli ve 2014/24 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 24/10/2014 Tarihli ve 4115 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Ekim 2014 Tarihli ve 29153 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"1072 Manisa’nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar"

"2014/6883 Geçici Koruma Yönetmeliği"

"Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2012/1321 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/6099 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/293 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Ekim 2014 Tarihli ve 29152 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği"

"Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Ekim 2014 Tarihli ve 29149 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6889 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği"

"Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/29)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/33)"

"Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği (No: 2014/47)"

"Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/48)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Ekim 2014 Tarihli ve 29147 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6836 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"2014/6849 Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar"

"2014/6817 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/9)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/31)"

"Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/2744 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/6319 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/9313 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/1035 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/1143 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/7290 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/9786 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2014/505 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Ekim 2014 Tarihli ve 29146 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2014/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/32)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Ekim 2014 Tarihli ve 29138 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6784 Belediyeler ve İl Özel?İdarelerinin?Genel?Bütçe Vergi Gelirleri Payından?Yapılacak Aydınlatma Gideri Kesintilerine İlişkin Karar"

"Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 116)"

"Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

2 Ekim 2014 Tarihli ve 29137 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6800 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar"

"2014/6814 Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"

"2014/6799 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

1 Ekim 2014 Tarihli ve 29136 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2012/1108 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2012/1184 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/1648 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/2738 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/3253 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/5274 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/1105 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/1326 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/4495 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2014/328 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Eylül 2014 Tarihli ve 29129 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/72)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/76)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/77)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/78)"

"Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/45)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 440)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer'de Yayımlanan TORBA KANUN ...

"6552 İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


12 Eylül 2014 Tarihli ve 29117 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6742 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"Grev Gözcülerinin Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/6)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)"

"Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/30, K: 2014/13 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/128, K: 2014/66 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2013/137, K: 2014/94 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2014/3, K: 2014/95 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2014/17, K: 2014/97 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2014/75, K: 2014/102 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2014/85, K: 2014/103 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


30 Ağustos 2014 Tarihli ve 29104 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/39)"

"Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/42)"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


27 Ağustos 2014 Tarihli ve 29101 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4)"

"İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/5)"

"Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)"


gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Ağustos 2014 Tarihli ve 29094 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/70)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/71)"

"Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


16 Ağustos 2014 Tarihli ve 29090 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"2014/6576 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"

"2014/6577 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamıve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"2014/6578 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mülkiye Müfettişliğine Atanma ve Yetiştirilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik"

"Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


7 Ağustos 2014 Tarihli ve 29081 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6668 Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim EsaslarıHakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Milli Eğitim BakanlığıGençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Uzman ErbaşYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim EsaslarıHakkında Yönetmelik"

"2014 YılıKurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ"

"2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ"

"2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 437)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 438)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 439)"

"Kaydileştirilen Sermaye PiyasasıAraçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve EsaslarıHakkında Tebliğ(II-13.1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Ağustos 2014 Tarihli ve 29080 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6662 Kültür ve Turizm BakanlığıTeftişKurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük"

"2014/6619 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (No: 2014/34)"

"Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Temmuz 2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"2014/6572 Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"

"Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlikler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Müessese ve İşletmelerde, İlk Defa Memuriyete Atanacaklara Ait Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"

"Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"

"Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/25)"

"Anayasa Mahkemesinin 27/2/2014 Tarihli ve E: 2012/87, K: 2014/41 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2013/122, K: 2014/74 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 24/7/2014 Tarihli ve 3434 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 24/7/2014 Tarihli ve 3443 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 24/7/2014 Tarihli ve 3444 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Temmuz 2014 Tarihli ve 29071 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6573 Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"

"Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/22)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/23)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/27)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/23)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/4)"

"Anayasa Mahkemesinin 9/5/2013 Tarihli ve E: 2011/42, K: 2013/60 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/75, K: 2013/88 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/92, K: 2014/6 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2013/1280 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2013/5049 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2013/5504 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2013/7951 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2014/1050 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Temmuz 2014 Tarihli ve 29070 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6590 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği"

"SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/28)"

"Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)"

"İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/102, K: 2014/57 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2013/147, K: 2014/75 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Temmuz 2014 Tarihli ve 29069 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"2014/6506 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"

"2014/6579 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"2014/6589 Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gazze Yardım Kampanyası ile İlgili 2014/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/36)"

"Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 19/6/2014 Tarihli ve 2014/1 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 14/7/2014 Tarihli ve 3327 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Temmuz 2014 Tarihli ve 29068 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/26)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/28)"

"Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:7)"

"5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/24, K: 2013/133 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/91, K: 2014/59 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/101, K: 2014/63 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2013/88, K: 2014/101 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Temmuz 2014 Tarihli ve 29056 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6548 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile BirleşmişMilletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin İstanbulda Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6549 Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6550 Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun"

"Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/20)"

"Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/38)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/30)"

"İnsan Doku ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 38"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Temmuz 2014 Tarihli ve 29054 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği"

"Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6)"

"10 Ağustos 2014 Pazar Günü, İlk Oylamada Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde İkinci Oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi Nedeniyle Aday Gösterilenlere İlişkin “Geçici Aday Listesi” Hakkında Karar"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

5 Temmuz 2014 Tarihli ve 29051 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan;

"2014/6477 İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

"2014/6468 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tüketici Konseyi Yönetmeliği"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik"

"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"TS 11827 İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2014/8)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/28)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 113)"

"Anayasa Mahkemesinin 18/6/2014 Tarihli ve 2013/7800 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/6/2014 Tarihli ve 2014/256 Başvuru Numaralı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 2/7/2014 Tarihli ve 3124 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 2/7/2014 Tarihli ve 3136 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 3/7/2014 Tarihli ve 3137 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Temmuz 2014 Tarihli ve 29050 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6466 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği"

"Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik"

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/54)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/55)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/57)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/58)"

"4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2013/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2014/15)"

"Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 13/6/2014 Tarihli ve 2014/11 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 25/6/2014 Tarihli ve 3072 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 2/7/2014 Tarihli ve 3123 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Haziran 2014 Tarihli ve 29044 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6545 Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"6546 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun"

"6547 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"Fiyat Etiketi Yönetmeliği"

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Haziran 2014 Tarihli ve 29037 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/8)"

"Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ’in (Tebliğ No: 2002/66) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/29)"

"Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12)"

"Anayasa Mahkemesinin 18/6/2014 Tarihli ve 2013/2814 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Haziran 2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6400 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespitine Dair Karar"

"2014/6459 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik"

"Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hava Trafik Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (SHY 65-02)"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/7)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Haziran 2014 Tarihli ve 29033 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği"

"Ani Meşe Ölümü ve Çam Çıralı Kanser Hastalığı ile Turunçgil Uzun Antenli Böceği ve Kestane Gal Arısı Mücadelesi Hakkında Yönetmelik"

"Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik"

"Türkiye Bursları Yönetmeliği"

"Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/52)"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/5)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/17)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/18)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/19)"

"Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2014 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2014/25)"

"Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ"

"Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Haziran 2014 Tarihli ve 29029 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Garanti Belgesi Yönetmeliği"

"Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği"

"Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği"

"6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 365)"

"Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 Tarihli ve 2913 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 11/6/2014 Tarihli ve 2952 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Haziran 2014 Tarihli ve 29028 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6544 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik"

"Islah AmaçlıHayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulmasıve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gümrük ve Ticaret BakanlığıPiyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"

"Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2012/636 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/849 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/4785 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/5680 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/5956 Başvuru NumaralıKararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2014/2923 SayılıKararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Haziran 2014 Tarihli ve 29027 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6382 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mali SuçlarıAraştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 11)"

"Yüksek Seçim Kurulunun 7/6/2014 Tarihli ve 2920 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2930 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçiminde Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun, Yurt Dışı Sandık Kurullarının, Yurt Dışı Temsilciliklerde Oyları Saklamak ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ulaştırmakla Görevli Sandık Kurulları ile Yurt Dışı Oyların Sayım ve Dökümü ile Görevli Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Yurt Dışında Oy Verme İşlemlerini Gösterir Genelge"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Haziran 2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6425 237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Karar"

"Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)"

"Yüksek Seçim Kurulunun 4/6/2014 Tarihli ve 2895 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 Tarihli ve 2910 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi"

"Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 Tarihli ve 2911 Sayılı Kararı ve Eki 2014 Yılında Yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde Cumhurbaşkanı Adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge"

"Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2922 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2928 Sayılı Kararı ve Eki Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge (Örnek: 140/I)"

"Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2929 Sayılı Kararı ve Eki Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge (Örnek: 140/II)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Haziran 2014 Tarihli ve 29023 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"1062 Manisa’nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar"

"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/49)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/50)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/51)"

"Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/24)"

"Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2014/26)"

"Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2014/27)"

"Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Haziran 2014 Tarihli ve 29020 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsü"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/47)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/48)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Haziran 2014 Tarihli ve 29019 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Posta Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği"

"Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik"

"Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/20)"

"Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/21)"

"Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2014/23)"

"Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Mayıs 2014 Tarihli ve 29015 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6304 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakıknda Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Aktarılması Hakkında Yönetmelik"

"Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2014-2015) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 6/5/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Mayıs 2014 Tarihli ve 29014 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Patent Enstitüsü Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/39)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/41)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/42)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/43)"

"Anayasa Mahkemesinin 3/4/2013 Tarihli ve E: 2011/142, K: 2013/52 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/54, K: 2013/161 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/61, K: 2014/3 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/100, K: 2014/14 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Mayıs 2014 Tarihli ve 29013 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6263 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamillerinin Vizeden Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/6300 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon ve Madenler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Atama Yönetmeliği"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/500 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Mayıs 2014 Tarihli ve 29012 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6274 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen?Avrupa Birliği Arasında IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2010 Yılı Finansman Anlaşmasına Dair Zeyilname No 1’in Onaylanması Hakkında Karar"

"Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği"

"Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği"

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 363)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Mayıs 2014 Tarihli ve 29009 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6336 1989 UluslararasıKurtarma Sözleşmesine Çekince ile Katılmamız Hakkında Karar"

"Kalkınma BakanlığıPlanlama UzmanlığıYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim BakanlığıRehberlik ve Denetim Başkanlığıile Maarif Müfettişleri BaşkanlıklarıYönetmeliği"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/2228 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/2284 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/6325 Başvuru NumaralıKararı"

"Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile İlgili"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Mayıs 2014 Tarihli ve 29008 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6126 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"Basın ve Enformasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"TS 3034 Karayolu Taşıtları-Süspansiyon Sistemleri-Amortisörler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2014/4)"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/97, K: 2014/60 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/148, K: 2014/62 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2014/14, K: 2014/77 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2014/26, K: 2014/78 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2014/38, K: 2014/80 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Mayıs 2014 Tarihli ve 29007 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6097 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"2014/6293 Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"PlânlıAlanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sağlık Meslek Mensuplarıile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İşve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı(No: 2014/32)"

"İşkolu Tespit Kararı(No: 2014/37)"

"İşkolu Tespit Kararı(No: 2014/38)"

"İşkolu Tespit Kararı(No: 2014/40)"

"Tehlikeli Madde Güvenlik DanışmanlığıHakkında Tebliğ(No: TMKTDGM-01)"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2012/836 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/1614 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/5660 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/6065 Başvuru NumaralıKararı"

"Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/6398 Başvuru NumaralıKararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Mayıs 2014 Tarihli ve 29006 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği"

"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Savunma Sanayii Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)"

"Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Mayıs 2014 Tarihli ve 29003 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6538 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6539 Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6540 Türk Kültür ve Mirası Vakfı Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6541 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitiminde İşbirliği Üzerine Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6542 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6543 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik"

"Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği"

"Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/16)"

"Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/18)"

"Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/19)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda wwww.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Mayıs 2014 Tarihli ve 29002 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği"

"Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/27)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/29)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/31)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/33)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/34)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/35)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/36)"

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Alım İlanlarının Devlet Personel Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmasına Dair Tebliğ"

"2013 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/4/2014 Tarihli ve 7898 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Mayıs 2014 Tarihli ve 29001 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6537 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"

"Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği"

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile İlgili 2014/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Mayıs 2014 Tarihli ve 29000 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/28)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/30)"

"Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/2)"

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/13)"

"Anayasa Mahkemesinin 10/4/2014 Tarihli ve E: 2014/57, K: 2014/81 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Mayıs 2014 Tarihli ve 28996 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6228 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

"Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/10)"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2012/1034 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/1780 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/2379 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/2844 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/3442 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/6314 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/6572 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/7322 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

9 Mayıs 2014 Tarihli ve 28995 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6290 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar"

"2014/6282 Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği"

"2014/6289 Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik"

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/6, K: 2013/111 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/58, K: 2013/114 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/33, K: 2013/122 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/18, K: 2013/132 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/40, K: 2013/139 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/74, K: 2013/143 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/51, K: 2013/159 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/52, K: 2013/160 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/70, K: 2013/166 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/110, K: 2014/8 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/108, K: 2014/15 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/115, K: 2014/16 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/126, K: 2014/17 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2014/20, K: 2014/28 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Mayıs 2014 Tarihli ve 28994 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği"

"Meteoroloji Uzmanlığı Yönetmeliği"

"Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği"

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/2)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Mayıs 2014 Tarihli ve 28993 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Mayıs 2014 Tarihli ve 28992 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sermaye Piyasası Kurulu Bütçe Uygulaması ve Giderlerin Yapılması ile Satış ve Benzeri İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

"Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ"

"Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2014 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Mayıs 2014 Tarihli ve 28989 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2014-32/42)"

"İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/14)"

"Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2014-3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

8 Nisan 2014 Tarihli ve 28966 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği"

"Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ"

"Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/2)"

"Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmelerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ"

"Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44)"

"Yakıt Nafta’ya İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 27)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Nisan 2014 Tarihli ve 28962 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliği"

"Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik"

"Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Programlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sermaye Piyasası Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Amatör Boks Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Beyzbol ve Softbol Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Bilardo Federasyonu Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Bilardo Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Boks Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Deplasmanlı Boks Ligi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bisiklet ve Triatlon Yarışma ve Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Karate Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Mülkiyeti ve Kullanımında Bulunan Spor Tesislerinde Yapılacak Spor Faaliyetleri ile Genel Müdürlüğün Gözetim ve Denetiminde Düzenlenecek Olan Spor Organizasyonlarına Katılan Kulüp ve Kişilerin Her Türlü Spor Malzemeleri ile Araç ve Gereçlerine Reklam Konulmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/3)"

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İnsan Doku ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Nisan 2014 Tarihli ve 28961 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Buz Pateni Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsü"

"Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)"

"5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Anayasa Mahkemesinin 2/4/2014 Tarihli ve 2014/3986 Başvurulu Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Mart 2014 Tarihli ve 28956 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik (AT) 79/2009’da Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"

"Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik"

"Sermaye Piyasası Kurulu Üyeleri ve Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik"

"Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/22)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik"

"Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/9)"

"Anayasa Mahkemesinin 22/5/2013 Tarihli ve E: 2012/60, K: 2013/62 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/5/2013 Tarihli ve E: 2013/55, K: 2013/67 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/91, K: 2013/86 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 3/10/2013 Tarihli ve E: 2012/73, K: 2013/107 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/46, K: 2013/140 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/119, K: 2013/141 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/64, K: 2013/142 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/63, K: 2013/163 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/67, K: 2013/164 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/68, K: 2013/165 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/103, K: 2014/7 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Mart 2014 Tarihli ve 28953 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği"

"Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/7)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/10)"

"Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/3)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Mart 2014 Tarihli ve 28952 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/6071 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Yürürlük Tarihinin 1 Mart 2014 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar"

"65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Mart 2014 Tarihli ve 28949 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"1058  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar"

"Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Mart 2014 Tarihli ve 28933 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/5992 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/5993 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/16)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/17)"

"Anayasa Mahkemesinin 28/2/2013 Tarihli ve E: 2011/21, K: 2013/36 Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 1/3/2014 Tarihli ve 618 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

5 Mart 2014 Tarihli ve 28932 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/5990 Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik Ticaretine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/5994 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/5999 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-Bölüm 4: Performans Deney İşlemleri ile İlgili Tebliğ (TS ISO 6194-4) (No: MSG-MS-2014/1)"

"Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 13"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Mart 2014 Tarihli ve 28931 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/5877 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"2014/6032 Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar"

"2014/6033 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü  Maddesinde Öngörülen Sürenin Uzatılmasına İlişkin Karar"

"Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği"

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-Bölüm 5: Görünür Kusurların Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ (TS ISO 6194-5) (No: MSG-MS-2014/2)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 112)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

1 Mart 2014 Tarihli ve 28928 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6527 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"

"Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/18)"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 27/2/2014 Tarihli ve E: 2012/87, K: 2014/5 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

Etkinlikler & Haberler;

Duyuru...İde Yönetişim Olarak www.ideyayincilik.com.tr adresi üzerinde, ürün ve hizmetlerimizi satın alabileceğiniz bir sanal satış ortamı oluşturduk.İde Yayıncılık...


Yeni web sitemiz üzerinden alışveriş yapabilir ve ödemelerinizi güvenli bir şekilde kredi kartı ile veya diğer yollarla gerçekleştirebilirsiniz.


Web sitemiz her gün gelişmektedir. Çok yakında birçok farklı yayınlara bu adresten ulaşıp satın alabileceksiniz.

 

 

www.ideyayincilik.com.tr

Sitemizi ziyaret edip ücretsiz üye olabilirsiniz.

 

YÖNETİŞİM DERGİSİ 2012 Yılında Yine Yeni ve Yine Dinamik;

 

Yönetişim 2012

 Yönetişim dergisi daima yenilenen yüzü ve içeriği ile okurlarına ulaşmaya devam ediyor. Yeni yılın önemli mevzuat değişiklikleri, güncel konuları ve farklı makaleler ile ocak sayısı abonelerine ulaşmıştır.

 Zengin yazar kadrosu ve güncel konuları ele alışıyla yönetişim dergisi yeni yılda da yeni aboneleri hedeflemekte ve okurlarına boyalı sayfalardan çok dolu bir içerik sunmaktadır.YÖNETİŞİM - www.ideyonetisim.com.tr

  Emekli Vali Fethi AYTAÇ, Y. MAli Müşavir Mehmet ÖZBUDAK, Sedat TURAN, Dr. Pınar Yazır ÖZGÜR'ün makaleleri ve daha birçok değerli isim yazılarını 2012'de de Yönetişim dergisinde bulabilirsiniz...

 

İDE YÖNETİŞİM - YAYINCILIK OLARAK 6. YILIMIZI DOLDURDUĞUMUZU DUYURMAKTAN GURUR DUYUYORUZ...

 

İde Yönetişim - Yayıncılık olarak 2011 Aralık ayında 6. yılımızı doldurduk. Bugün geriye baktığımızda dolu dolu geçen 6 yılın ardından daha dolu ve verimli uzun yılların önümüzde olduğunu görüyoruz.

 

Siz değerli müşterilerimizden aldığımız olumlu tepkiler ve teşekkürler bizleri geleceğe daha umutla ve azimle taşımakta.

 

Hep birlikte çalışıp yorulacağımız nice yıllara...